REKLAM

Edebi Sanatlar Test Soruları

 

Soru 1

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım

Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişileştirme (teşhis)   B) Abartma (mübalağa) C) Konuşturma (intak)   D) Benzetme E) Tezat

 

Soru 2

Yalnızca benzeyen ve benzetilenle yapılan ben­zetmelere "güzel benzetme" (teşbih-i beliğ) de­nir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A)      Hissetmem karanlığı

Özlemem güzelliği

B)      Hasret, vurma bana

Hasret, kanayan yara

C)      Dinmez acı keder

Yakar kavurur, eritir beni

D)      Vur vurabildiğine

Rüzgâr gibi geri al özlemi

E)       Pınarın gözü kadar saf

Bir sudur yüreğim

Soru 3

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi,

Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.

Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;

Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Yukarıdaki dizelerde yer alan sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Kinaye, teşbih, tekrir

B) Hüsn-i talil, teşhis, mübalağa

C) Teşhis, teşbih, tekrir

D) İstiare, teşhis, cinas

E) Cinas, teşhis, teşbih

 

Soru 4

Burnumu değiştirmek istedim

Daha güzel olmak için

Burnum bana dedi ki:

Beni değil kafanı değiştir!

Yukarıdaki dörtlükte yer alan söz sanatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz-ı mürsel - teşbih

B) İntak - mecaz-ı mürsel

C) Teşbih - kinaye

D) Hüsn-i talil - teşhis

E) Tenasüp - tecahül-i arif

 

Soru 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde teşbih (ben­zetme) sanatı yoktur?

A) Sokak, suyu çekilmiş bir sel yatağı gibiydi.

B) Beni görünce gül yanaklarında bir tebessüm belirdi.

C) Bu dikenli hayat yolunda ne kadar ilerleyebilir­di.

D) Alevler adeta önüne gelen her şeyi yutuyordu.

E) İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya!

 

Soru 6

"Sen gidince menekşenin boynu bükük kaldı." cümlesindeki söz, sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşhis B) Teşbih C) İntak

D) Kinaye        E) Tevriye

 

Soru 7

Beni candan usandırdı cefadan yâr usanmaz mı

Felekler yandı ahımdan, muradım şem'i yanmaz mı

Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Teşhis - teşbih       B) Tenasüp - mübalağa C) Tevriye - telmih      D) Kinaye - tenasüp E) Tevriye - teşbih

 

Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme (teşhis) yoktur?

A)      Kapımı birkaç gün açık tut

Eşyam bakakalsın diye arkamdan

B)      Besbelli ölümüm sabahleyindir

İlk ışık korkuyla girerken camdan

C)      Sözünde durmadı mavi gökler

Gün kararıyor gitgide ölüm

D)      Akşam yeli nedameti söyler

Nedamet yer etti bende ölüm

E)       Açmaz mı sandın gülü

Dinle öten bülbülü

 

Soru 9

Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?

A) İnceciktir belin, hilaldir kaşın

B) Sabahtan uğradım ben bir fidana

C) Nedendir de kömür gözlüm nedendir

D) Benden selam söyleyin gül yüzlü yare

E) Al karanfil takmış sümbül saçına

 

Soru 10

Aşkın mapushane

İçinde ben mahkum

Saçların parmaklık

Gözlerin gardiyan oldu

Bu dizelerdeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Hüsni- talil - kinaye

B) Teşhis - abartma

C) Telmih - teşhis

D) Tenasüp - teşbih

E) Teşhis - hüsn-i talil

 

Soru 11

Toprağı kazan

Kömürü çıkaran sensin

Buhar senin emrinde

Elektrik senin emrinde

Atom bombası senin eserin

Aklım almıyor bir türlü

Nasıl çarpıyorlar seni böyle

Yerden yere

Şair, bu dizelerde sözü beklenmedik bir şekil­de bitirmiştir.

Buna göre, aşağıdaki söz sanatlarından han­gisini yapmıştır?

A) Tecahül-i arif B) Hüsn-i talil

C) Telmih D) Terdit

E) Leff ü neşr

 

 

Soru 12

(I) Sözcükler, ta baştan bilinmezi yüklenerek yü­rür. (II) Şiir, asıl olarak sözcüklerle söylenmez ola­nı söylemektir. (III) Çünkü, anlam nedir bilmez sözcükler. (IV) Bilinmezi, duyulmazı, asıl olarak sezgiyi bilir sözcükler. (V) Sözcükler, onu baş ta­cı etmelidir bu nedenle.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde kişileştirmeye başvurulmamıştır?

A) I.       B) II.      C) III.       D) IV.      E) V.

 

Soru 13

"Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz." dize­sinde yer alan edebi sanat, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A)      Neden böyle düşman görünürsünüz,

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?

B)      Şan yolu sonrasız, yıldızlı, açık,

Ölüm bizi evde bulursa ne yazık.

C)      C) Köküne sar beni, yeşert ey söğüt.

Değirmen, değirmen: Beni de öğüt.

D)      Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!

Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.

E)       Kale kapısından çıkarken ölümle buluşmak

üzere son defa dönüp baktığımızda şehre

 

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istiare sana­tı vardır?

A) Tahtayı yazdıysanız silelim.

B) Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

C) Gözlerim selvi boylu yâri arar durur.

D) O, şimdiye kadar gördüğüm en gözü açık in­san.

E) Okulun gülleri hep bu sınıfa toplanmış.

 

Soru 15

Bir dam olmuş yanağında o tatlı beni

Düşürür tuzağına her görüşte beni.

Bu dizelerde "ben' sözcüğü, sesteş olarak kul­lanılmıştır. Bu yolla yapılan söz sanatı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Cinas B) Kinaye        C) Tenasüp

D) Tekrir E) Tezat

 

Soru 16

İşim gücüm budur benim

Gökyüzünü boyarım her sabah

Hepiniz uykudayken

Uyanır bakarsınız ki mavi

Bu dizelerde yer alan edebi sanat, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Benzetme B) Kişileştirme

C) Mübalağa D) Tezat

E) Hüsn-i talil

 

Soru 17

Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan,

Dakika düşelim senelik paydan,

Zindanda dakika farksızdır aydan,

Karıştır çayını zaman erisin,

Köpük köpük, duman duman erisin.

Yukarıdaki dizelerde "zaman" kavramı, neye benzetilmiştir?

A) Çaya B) Şekere        C) Köpüğe

D) Zindana       E) Dumana

 

Soru 18

"İhtiyar, tüm işlerinin aksamasına neden olan ve evraklarını asık bir yüzle kendisine uzatan memu­ra yavaşça:

- İlginizden ötürü teşekkür ederim, dedi.

Yukarıdaki cümlede ihtiyarın ifade ettiği söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevriye B) Kinaye

C) Tariz D) Tecahül-i arif

E) Tenasüp

 

Soru 19

Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım

Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım

Yukarıdaki dizelerde ağır basan edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişileştirme (teşhis)   B) Abartma (mübalağa) C) Konuşturma (intak)   D) Benzetme E) Tezat

 BU SORULARI VE CEVAPLARINI WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

You have no rights to post comments