REKLAM

Edebi Sanatlar Test 6


1. Yeşil ördek yayılıyor çemende
Mehdi günü doğar ahir zamanda
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kinaye
C) Assonans
D) Telmih
E) Tevriye

Edebi Sanatlar Test 5


1. Selamın geçiyor besbelli
Yeşerdi telgraf telleri
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatının benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ekmek Leyla oldu bre dostlarım
Mecnun oldum peşi sıra giderim
B) Taze elinden gülü vermez misin?
Gül gibi yahut gülüvermez misin?
C) Sen yoksun diye bahçemde
Çiçekler açmıyor bak
D) Akşam, yine akşam, yine akşam
Göllerde bu dem bir kamış olsam
E) Bir ateş düştü canıma
Yararım kimseler bilmez


Edebi Sanatlar Test 3


1. Ordu’nun dereleri
Aksa yukarı aksa
Vermem seni elere
Ordu üstüme kalksa
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mübalağa
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Tenasüp
D) Telmih
E) Cinas


Edebi Sanatlar Test 4


1. Sarp, engebeli bir yoldan geçerek köye vardık. (I) Köyün girişinde masum köylüler karşıladı bizi. (II) Yüzleri güneşin etkisiyle kavrulmuş, kararmıştı. (III) Hepsi sanki birer abideydiler. (IV) Abideleri dikilesi, çilekeş, yalnızlığın türküsünü söyleyen köylüler... (V)
Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir teşbihten söz edilebilir?
A) V B) IV C) III D) II E) I1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde mübalağa (abartma) söz konusudur?
A) Evimiz kutu gibi küçük bir evdi
Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi
B) Koyamam kargayı bülbül yerine
Çiçek açmış dikeni, gül yerine
C) Düğün olur Arap atlar yarışır
Bayram gelir kanlı, kinli barışır
D) Bu topraklar ecdadımın ocağı
Evim, köyüm hep bu yerin ocağı
E) Yaş ilerliyor artık geçti bizden
Gün gelince biz değil miyiz ölen