Yazdır
Kategori: Sıfatlar
Gösterim: 2667

A- Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfat görevli sözcükleri bularak türlerini yazınız.

1. Küçük halam benden yedi yaş büyüktü.

2. Her zaman bilimsel düşüncelere önem vermeliyiz.

3. Bir zamanlar bu adaya güzel kuşlar gelirdi.

4. Bir kaz sürüsü; beyaz, alaca kanatlarını gererek gidiyordu.

5. Birkaç çocuk, kocaman paketleri ikinci kata çıkarıvermişti bile.

B- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatların türlerini yazınız.

1. Kısık sesli kahveci iyice öfkelendi.

2. Burada bazı bitkiler yetişmez.

3. Şu kamyon daha dün geldi.

4. Bence, öteki film daha güzeldi.

5. Herkese beşer milyon verdiler.

6. Taksitli satışlar çoğalıyor.

7. Zilin çalmasına bir dakika kaldı.

8. Hiçbir ülke bunu istemez.

9. İyi bir şair, anadilini özenli kullanır.

10. İlk tren az önce gitti.

11. Köpeğin ardından üç dört çocuk koşuyordu.

12. Şimdi kaçıncı otobüs gidecek.

C- Aşağıdaki atasözlerinde yer alan adlaşmış sıfatların altlarını çiziniz.

1. Dilenciye borçlu olma, ya düğünde ister ya bayramda.

2. Tok, açın halinden anlamaz.

3. Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.

4. Çok bilen, çok yanılır.

D- Aşağıdaki dizelerde geçen sıfatları yapı bakımından inceleyiniz.

1. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık

2. Solgun bir gül oluyor dokununca

3. Kanayan yüreğimde biraz umut, biraz acı

4. Ben, büyük ve eski acıların çocuğuyum

5. Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna

E- Aşağıdaki cümlelerde yer alan bileşik sıfatları bularak, bunların nasıl oluştuklarını söyleyiniz.

1. Onun, kulağı delik bir adam olduğunu bilmeyen mi var?

2. Genç öğretmen, tahtaya bir eşkenar üçken çizdi; birkaç öğrenciye sorular yöneltti.

3. Birtakım kimseler, iyi niyetli kişileri kandırmaya çalışabilirler.

4. Kahvede otururken, içeriye kıvırcık saçlı, esmer yüzlü, tanımadığımız bir adam girdi.

5. Birçok kişi, bu açıkgöz bakkaldan artık alışveriş etmek istemiyordu.F- (I) Gün iyice yükselmiş, boğucu sıcak başlamıştı. (II) Adanın en güzel kesimine varmıştım. (III) Çiçekli bitkiler arasında yaban arıları vızıldıyordu. (IV) Ağaçların dallarından koyu bir gölge yayılıyordu. (V) Gün yükseldikçe, dökülmüş yaprakların kokusu, güzel çiçeklerin tatlı kokusuna karışıyordu. (VI) Bu tatlı hava benim için doyulmaz bir kıvanç kaynağıydı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılar doğruysa parantez içine (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. I. cümlede birden çok sıfat vardır. ( )
2. II. cümlede sıfatı dereceleyen bir sözcük kullanılmıştır. ( )
3. III. cümledeki “yaban” sözcüğü niteleme sıfatıdır. ( )
4. IV. cümlede yüklem, yansımadan türemiştir. ( )
5. V. cümlede tamlayanı ve tamlananı sıfatla nitelenmiş ad tamlaması vardır. ( )
6. VI. cümlede toplam sıfat sayısı üçtür. ( )
7. VI. cümledeki “kıvanç kaynağı” sözü, belirtisiz ad tamlamasıdır. ( )
8. VI. cümlede “bu tatlı hava” sözü nesne görevindedir. ( )