REKLAM

10. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları EKOYAY 2013-2014 (sayfa 133-143)COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM – ZAMİR

ÖN HAZIRLIK
SAYFA 133
1.  Sevdiğiniz bir şiir metnini sınıfa getiriniz.
2.  insanlarda acıma, hüzün gibi duygular uyandıran bir resim ya da tabloyu sınıfa getiriniz.
3.  29 Ağustos 1526 tarihinde Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda Osmanlıların Macarları yenmesi üzerine söylenmiş bir kahramanlık türküsüdür.
 
HAZIRLIK
 
•  Yaratılışları gereği bazı insanlar daha duygusal ve hassas olabilirler. Bu tür insanlar olaylar karşısında daha duyarlıdır. Bir de yazılı anlatımda başarılı ise yani duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde yazıya aktarabiliyorsa bu tür insanlar, ortaya edebi değer taşıyan eserler çıkar.
 
•  Okuduğumuz metnin anlatımı bizi etkilerse üzüntü, mutluluk, heyecan, korku gibi duyguları kendimiz yaşıyormuş gibi hissederiz. Metnin kahramanıyla seviniriz, üzülürüz, korkarız.
 
•  İnsanlar, geçmişten günümüze kadar coşku ve he­yecanlarını sanatsal ürünlerle dile getirmişlerdir. Edebiyatla ilgili olarak şiir, hikaye, roman, tiyatro metinleri bu sanatsal ürünlerdendir. Resim, müzik gibi sanat alanlarında da insanlar coşku ve heyecanlarını dile getirmişlerdir. Bu tür metinler; sanatlı söyleyişe, kurgulamaya elverişlidir.
•  Zamirlerin kullanılması, anlatımda kolaylık sağlar. Kişi veya nesne adını söylemek yerine zamir kullanılabilir. Cümlenin bile yerini tutan zamirler vardır. Bu cüm­lenin tamamını söylemek yerine bir zamirle aynı anlam sağlanır.
 
1.  ETKİNLİK

 

Sınıfa getirdiğiniz şiirleri okuyunuz. Arkadaşlarınızın okuduğu metinleri dinleyiniz. Bu metinlerin ortak özellik­lerini belirleyerek defterinize yazınız.
 

You have no rights to post comments