REKLAM

Eklerle ilgili çoktan seçmeli sorular

 

1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cük diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?
A)    Bu sporcuların başarılarını göz ardı edemezsi­niz.
B)    Polis, olaylarla ilgili inceleme başlattı.
C)    Bir akşamüstü adamın karşısına dikilmişti.
D)    Kimi gürültüden bunalıyor, kimi yalnızlıktan sı­kılıyor.
E)    Zavallı adam uykusuzluktan bitkin düştü.


2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki, ço­ğul eki ve hal eki aynı sözcükte kullanılmıştır?
A)    Saçları sarı, gözleri deniz mavisiydi sevdiğimin.
B)    Karlı ovaların güneşiyle uyandım.
C)    Bu güzellikleri herkes göremez.
D)    Ünlü yazarın romanlarında toplumsal hayatı bu­labilirsiniz.
E)    Doktorlar yaşlı adama kaplıcaları tavsiye etmiş.


3.    Ülkemizde roman okuru sayısının artmasında onun yapıtlarının büyük etkisi vardır. Konularının özgün­lüğü okur sayısını artırmıştır sanatçının.
Bu cümlede kaç tane iyelik eki kullanılmıştır?
A)    5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9


4.    “Hecenin beş şairi”nden biri olan Faruk Nafiz ilk şi­irlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-dan -den” eki bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A)    Taksim’deki ağaçlardan geriye hiçbir şey kalma­dı.
B)    Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
C)    iki çocuk yalandan bir kavga çıkardılar.
D)    Sınavdaki sorulardan ikisi çok zordu.
E)    Bu uzakdoğu ülkesi yüzlerce adacıktan oluşu­yor


5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki birden fazla yapım eki almış sözcüğe gelmiş­tir?
A)    Nabzım bir saat gibi işledi yıllarca.
B)    Her gün denize bırakıyorum yorgunluktan.
C)    Kanlanmış gözlerim geceleri gün saydığımdan.
D)    Öğretmenler sınav kağıtlarını vermek için bir sü­re bekledi.
E)    Sevginin yüceliğini ancak sevenler bilir.


6.    Romanın büyüklüğü bir takım sanatsal kriterlerin ya­nında, özellikle yeniden okuma isteği uyandırmasıy­la anlaşılır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)    Çokluk eki
B)    Ek fiil
C)    Hem yapım eki hem çekim eki alan sözcük
D)    iyelik eki
E)    Fiil çekim eki


7.    Aşağıdakilerin hangisinde “ acak, -ecek” eki yapım eki görevinde kullanılmıştır?
A)    Daha bu hayatta görecek günlerimiz var.
B)    Toplantıda bu sorunlarımız elbette konuşulacak.
C)    Her şeyi sen yapacaksın ama bunu kimse bil­meyecek.
D)    Bir gün kimse kalmayacak yanında.
E)    Sanki bir oyundur ömrün, hiç bitmeyecek.


8.    Karlar donmuş otların ucunda
Aklım bu soğuğu yaşıyor kış çiçeklerinden
Yaşanan güzellikleri bir bir unuturuyoz
Aklıma siz gelirsiniz kahraman kadınlar
Bu dörtlükte hal eki almış kaç sözcük vardır?
A)    3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7


9.    Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcükte “-m, -ım, -im” eki çekim eki göreviyle kullanılmamıştır?
A)    Dün yanına geldim evde yoktun.
B)    Derhaneye işlerimi bitirmek için geldim.
C)    Önümüzdeki yıl ülkeyi seçim heyecanı saracak
D)    Bu günlerde içim kan ağlıyor.
E)    Buradaki hiç kimse benim adıma konuşamaz.


10.    Çok uzun yıllar öncesine  (I) götürdü beni anılardan (II)

esen bu rüzgar. Ben de böyle bir sabah sınıfımı (III)

kaybetmiştim (IV) sınava girerken.(V)

Numaralanmış sözcüklerden hangisi iyelik ekin­den sonra yaklaşma durum ekini almıştır?
A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


11.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz­cük çekim eki almamıştır?
A)    Bahçenin etrafı sağlam bir duvarla çevrilidir.
B)    Uzun zamandır ikisinden de haber alamıyorduk.
C)    Seher vakti işe başlar, akşam olmadan eve dön­mezdi.
D)    Yan tarafta yakın akrabalarımızın evi vardı.
E)    Dedemler buraya geldiğinde babam gencecik bir delikanlıymış.


12.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük ya­pım eki de çekim eki de almamıştır?
A)    Gencecik omuzlarımız, koca adamların işini yük­lenmişti.
B)    Salondaki resme uzun uzun, dikkatle bakıyorum.
C)    Uzaklarda babalarımız, ağabeylerimiz düşman­la savaşıyordu.
D)    Günlerimizi tarlada, harman yerinde ekin taşı­makla geçirirdik.
E)    Evin duvarının ötesinde uzun kavaklar yükseli­yordu.


13.    “Bir kimseye yapılacak iyiliğin en güzeli o kimseyi minnet altında bırakmamaktır.” cümlesinde aşağı- dakilerden hangisinin örneği yoktur?
A)    Hal (durum) ekinin
B)    iyelik ekinin
C)    Yapım ekinin
D)    Çoğul ekinin
E)    Tamlayan ekinin


14.    Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “ in, -in” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)    Resmin tam karşısına geçip bir süre resmi sey­rettim.
B)    Akrabaların gelince onları nerede misafir ede­ceksin?
C)    Sen komşuların dedikodularına sakın aldanma.
D)    Henüz sonbaharın ayazı ortalığı kaplamadı.
E)    Şu dağların ardında bizi bekleyen umut dolu bir dünya var.


15.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A)    işinde yükselmek istiyorsan çok çalışacaksın.
B)    O iki çocuğu ayrı ayrı oturtun.
C)    Gözümde giderek küçülüyorsun. farkında değil­sin.
D)    Bütün bu işleri yalnız mı yaptın?
E)    Sınıf başkanlığına seçilmek istiyorum.


16.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün al­dığı “-i” eki ötekilerden farklı bir işlevdedir?
A)    Masayı çok beğendiğini söyledi.
B)    Pastanın kreması çok yoğun olmuş.
C)    Çantası arabanın içinde kalmış.
D)    Gözleri uzaklara dalıp gitti.
E)    Çocuğun dersleri iyi değildi.

CEVAPLAR:

1-E
2-D
3-E
4-D
5-B
6-B
7-A
8-C
9-C
10-A
11-E
12-A
13-D
14-B
15-C
16-A

You have no rights to post comments