REKLAM

ZAMİRLER (Adıllar)

Zamir: Kendileri isim olmadıkları halde isimlerin yerini tutan sözcüklere zamir denir.

 

 Örnek:      Kitapları masanın üzerine koyun.

                  Onları şuraya koyun. (onları ve şuraya sözcükleri zamirdir.)

   Zamirler, sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler olarak iki gruba ayrılır.

Sözcük durumundaki zamirler:

Kişi zamirleri

İşaret zamirleri

Belgisiz zamirler

Soru zamirleri      

 

Ek durumundaki zamirler:

İyelik zamirleri

İlgi zamirleri

 

Zamir çeşitlerini şema halinde gösterecek olursak:

 

   

Zamirler,  adlar gibi kullanım alanları çok geniş olan sözcüklerdir. Tıpkı adlar gibi iyelik, ad durum ekleri alırlar; tamlama oluştururlar.

 

 Örnek:      Onu tanıdım. Şuna bakın. (altı çizili zamirler ad durum eki almıştır.)            

Onun kardeşi zekidir.   Kardeşlerinin hiçbirini tanımıyorum (isim tamlaması halinde)

 

 

 

Not: Zamirlerle kurulan tamlamalar isim tamlaması sayılır. Böyle tamlamalarda tamlayan, tamlanan ya da bunların her ikisi de bir zamirden oluşabilir.

 Örnek:      Herkesin derdini dinleyemem. (tamlayan zamirdir.)

Çocukların birkaçı gelmiş. (tamlanan zamirdir.)

 Onların hiçbirini tanımıyorum. (tamlayan da tamlanan da zamir)

NOT: Zamirler, ismin yerini tuttukları gibi önceden geçen bir cümlenin ya da önermenin yerine de kullanılabilir.

Örnek:      Hafta sonu da çalışırsan maaşına zam yaparım, bunu biliyorsun. (Bu cümlede "bunu" zamiri "hafta sonu çalışırsa maaşına zam yapacağımı" ifadesinin yani bir önceki cümlenin yerine kullanımıştır.)

You have no rights to post comments