REKLAM

1. "Televizyon reklamları radyo ile yapılanlardan daha etkili oluyor."

"İle" sözcüğü, aşağıdaki kullanımlardan han­gisinde bu cümledekiyle aynı görev ve an­lamdadır?

A) Bugün radyo ile televizyonun hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz.

B) Ona göre ahlak, düşündüğü ile yaptığı ara­sındaki benzerliktir.

C) Sinekli Bakkal ile Tatarcık, Halide Edip'in top­lumsal konulu iki romanıdır.

D) O, deyimleri ve tekerlemeleri ile İstanbul Türkçesinin güzelliğini yansıtmıştır.

E) Onu en çok ilgilendiren, gazetenin gülmece sayfası ile spor haberleridir.

(1982-ÖSS)

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne - ne" bağlacı nesneleri birbirine bağlamaktadır?

A) Yaşıtlarına göre boyu ne uzun, ne kısa.

B) Ne şapkasını aldı, ne şemsiyesini.

C) Bu olaydan ne kendinin, ne kardeşinin ha­beri vardı.

D) Ne evden dışarı çıkıyor, ne bir kitap okuyor.

E) Ne arkadaşlarına soruyor, ne başkasına.

(1989-ÖSS)

FİİLLER (FİİLDE KİP, FİİLİN YAPISI, FİİLİMSİLER, FİİLDE ÇATI) ÖSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılma­mıştır?

A) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilir­sin.

B) Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D) Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E) Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

(1982-ÖSS)

 

2. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcük­le yardımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.

Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bunun böyle olacağını hissetmiştim.

B) Aceleye gerek yok, biraz sabret.

C) Nasıl oldu bilmem, birden ortadan kaybol­du.

D) Kaç gündür bu daracık yere hapsolduk.

E) Artık bastonsuz yürüyebiliyormuş.

(1982-ÖSS)

1. “Hepimize çok kırılmış;…….. biz onu kıracak hiçbir şey yapmadık.”

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki bağlaçlardan hangisi getirilemez?

A) halbuki

B) fakat

C) ancak

D) çünkü

E) oysa

2. “mi” edatı aşağıdaki cümlelerin hangisine koşul anlamı katmıştır?

A) İnsan azmetti mi her güçlüğün üstesinden gelir.

B) Güzel mi güzel bir bahar mevsimini yaşıyoruz.

C) Malatya’ya ilk arabayla mı gideceksin?

D) Derslerime çalışmaz olur muyum?

E) Bundan daha güzel kitap mı olur?

A. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışları vardır. Yazımı yanlış sözcüklerin doğru biçimlerini cümlenin sonundaki parantez içine yazınız.

1. İkide bir çocukça sorular soruyordu. (.........)

2. Toprakda binlerce organizma yaşar. (.........)

3. 1943'de İstanbul'da doğmuş. (.........)

4. Bir kebapcı dükkanına uğradık. (.........)

5. Paris'de büyükelçilik yapmıştı. (.........)

B. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış sözcük­lerin doğru biçimlerini cümlenin sonundaki parantez içine yazınız.