REKLAM

13-14. YÜZYILLAR TÜRK EDEBİYATI BULMACA SORULARI

İSİM TAMLAMASI - 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok belirtisiz ad tamlaması vardır?

A) Şairin dizelerinde aruz ölçüsü kendini çok belli ediyor.

B) Yenilgi duygusu, kan kokusuna gelen köpekbalığı gibidir.

C) Sanatsal kaygı güdülmeden yazılmış bir roman okudum.

D) Eski özlemi, yeniyi anlamayanların özlemidir.

E) Beyaz diziler, pembe diziler okurdu durmadan

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, çatı özelliği aran­maz?

A) Tiyatro, bir bakıma yaşamı canlandırma sanatıdır.

B) Okullar, her yıl haziran ayında tatile girer.

C) Ses getirecek bu kitabı kimler yazmış?

D) Hafta sonu Ankara'nın tarihi yerlerini gezecekler.

E) Evimin her duvarını doğa manzaraları süsler.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyu­muna uymayan bir sözcük vardır?

A) Ödevlerimin tamamını yarına teslim edeceğim.

B) Sanat dergilerinin büyük bir kısmını okumuştum.

C) Annem masanın üzerinde duran vazonun tozunu aldı.

D) Eski fotoğraflarıma bakıyorum da şimdi epey yaş­lanmışım.

E) İnternet, çağımızın en önemli yeniliği olarak haya­tımıza girdi.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük fiilimsi değildir?

A) Annenden beklediğin paket miydi o?

B) Evden kaçıp yıkıntılar arasına gizlendi.

C) Onursuz bir milletin insanları değiliz.

D) Acur turşusu en sevdiği yiyeceklerdendi.

E) Kesilecek ağaçlar tek tek damgalandı.