REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?

A) Bu mektubu sana İzmir'den yazıyorum.

B) Anadolu'nun gezmediğim yeri kalmadı.

C) Haftaya da Çanakkale'ye gideceğim.

D) Bu güzel şehri sen de görmelisin.

E) İstanbul'u görüp de kim unutur?

 

 

2. Aşağıdakilerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A) Kazanmak için çok çalışacaksın.

B) Evleri de satılınca köyden ayrılırlar.

C) Her yıl memleketlerine giderler.

D) Zaman buldukça resim çiziyorum.

E) Haftaya teyzesinin yanına gider o.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi "Mizahi Anlatım'ın özellik­lerinden biri değildir?
A) Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.
B) Mizahi unsurlarda gerçekten sapma vardır
C) Roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde kullanılır.
D) İşlenen konuyla ilgili doğrudan bilgi vermek amaçlanır.

E) Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir.

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım - Zamir (Adıl)

Hazırlık

Metindeki boşlukları parantez içindeki uygun sözcüklerle doldurup tekrar okuyunuz.

CEVAP:

O gitti bilmem nereye? Galiba Plevne'ye gitti ve gelmedi. Ve bir daha hiç gelmedi.

Ben, bundan yirmi sene evvel, bugün sizin olduğunuz gibi, ey aziz kardeşlerim, bir şehidin yetimi olmuştum. Benimki de sizinkiler gibi hayatını barut dumanına sarmış, gitmişti. Bugünkü siz, yirmi sene ev­vel bensiniz; ben, sizin hissiyatınızı, bütün ruhunuzu bilirim. Ben o yaranın samimi bir aşinasıyım. O yarayı seviniz; o, sizin ebedî bir nişane-i iftiharınızdır. Söyledim, söyledim, çocukluğumun bütün kalb-i melulünü söyledim. Çünkü herkes size vermek istiyor; ben, sizden olmak, âlâmınıza iştirak etmek su­retiyle sizin derdinizin bir kısmını almak istiyorum.

Cenap SAHABETTİN

 

Bu kelimelerin metindeki işlevini ve iki metin arasındaki anlam farkını belirtiniz.

CEVAP:

Bu kelimeler ismin yerini tutan kelimelerdir, yani zamirdir ve anlamlıdır. Bunlar cümleden çıkarıldığında cümlenin ya anlamı değişir ya daralır ya da anlamsızlaşır.


DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, istek kipindedir?

A) Bir de sınavı kazandığını görsek...

B) Bugün seninle birlikte biraz çalışalım.

C) Çabuk o aldığın kalemi yerine koy.

D) Bu soruyu da çok rahat çözmelisin.

E) Artık benden borç isteme.

 

2. Eylemlerin yapılış zamanını bildiren kiplere haber kipleri denir.

Bu tanıma göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, haber kipinde değildir?

A) Tabiat bu gece siyah tüllerine büründü.

B) Gurbet çeken gönüller kuşatmış ocağı.

C) Az sonra muayene odasının kapısı açıldı.

D) İyice giyinmeden dışarı çıkma.

E) Seçkin bir topluluk içinde yaşıyor.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, farklı kiptedir?

A) Kapıları lütfen yavaş kapatınız.

B) Yarın saat yedide burada olun.

C) Onu birazcık daha bekleyeyim.

D) Ne olur, biraz anlayış gösteriniz.

E) Ben gelene kadar sessiz dursunlar.

Destansı (Epik) Anlatım - Fiil (Eylem)

Metin İnceleme

 

7.Destansı anlatımda hangi edebî türlerden yararlanılabileceğini açıklayınız.

CEVAP:

Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir.

 

8.Metinlerin ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

CEVAP:

Destansı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri:

  • Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.
  • Destan türünün yiğitçe havası vardır.
  • Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır.
  • Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.
  • Etkileyici bir özellik taşır.
  • Sürekli hareket vardır.
  • Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.
  • Anlatımda abartıya yer verilebilir.
  • Sanatlı bir dil kullanılır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN