REKLAM

Soru  1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Hiç bir şeyle ilgilenmeden yaşanmaz.
B) İnsan aradabir arar, hatır sorar.
C) Çoğu insan bir çok işle ilgilenmek zorunda kalıyor.
D) Bir kaç gün önce onu sokakta görmüştüm.
E) Siz benim için herhangi biri değilsiniz

 

Soru  2
Hasta (I) hemşireyi odasında görmek istemiyor; her geldiğinde (II) ona (III) bu sevecen kızcağıza (IV) bağırıyordu. Hemşire, hastasına yine de sevgiyle (V) içtenlikle yaklaşıyordu.
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde virgül (,) kullanılmayabilir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

 

Soru  1

 

Soru  2
Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın adı söylenerek içindeki anlatılmıştır?

A) Yazlıktan dönünce arayacaktı.
B) Kadın, tavayı ateşte unutmuş.
C) Sıkılınca Aziz Nesin'i okurum.
D) Havalar ısındı artık, sobayı kaldıralım.
E) Börek pişmek üzereyken tüp bitti.

 

Soru  1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki alan sözcük "neden" bildirmemektedir?

A) Tören alanında öğrenciler soğuktan titrediler.
B) Bugünlerde herkes piyasanın durgunluğundan söz ediyor.
C) Sıkıntıdan, bir ay içinde saçları bembeyaz olmuştu.
D) Yeterli önlem alınmadığından her yıl su basıyor buraları.
E) O güzelim çiçekler, susuzluktan kuruyup gitti.

 

Soru  2
Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, hem iyelik eki hem de yönelme durum eki almıştır?

A) Eksiğiyle fazlasıyla her şeyi anlattım size.
B) Yaşını başını almış insanların böyle davranması yanlış.
C) Aşağı yukarı on beş günlük işimiz kaldı; sonra rahatlayacağız.
D) Enine boyuna tartışalım bu konuyu; yanlış karar vermeyelim.
E) Çoluğu çocuğu köyde bırakıp buraya iş aramaya gelmiş.

 

1981-2003 arası ÖSS'de çıkmış anlatım bozukluğu soruları ve çözümleri


Anlatım Bozuklukları ÖSS Soruları ve Cevapları

1.


“İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir.”

Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?A) Neşeli, sağlıklı, şen bir görünüşü vardı.

B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.

C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.

D) Doğadaki canlılar üzerinde sayısız inceleme yapıldı.

E) Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.

(1981 - ÖSS)


Açıklama bölümünde gereksiz sözcüğün ne olduğu anlatılıyor. Bir sözcük cümlede başka bir sözcükle ifade edilmediği sürece gereklidir.Gereksiz sözcük değişik biçimlerde karşımıza çıkar.

1. Eş anlamlı sözcüklerle ortaya çıkar.

“Öğüt ve nasihatlere pek kulak vermez.” derken “öğüt” ve “nasihat” eş anlamlıdır. Birisi atılabilir.

2. Bir sözcüğün anlamı içinde görülür:

“Onunla aynı yaşıt olduğumu biliyorum.” derken zaten “yaşıt” aynı yaşta demektir. “Aynı” sözü gereksizdir.

3. Eklerle ortaya çıkar: “Benim romanlarım şiirlerimden değerlidir.” derken romanlarım sözündeki iyelik eki onların bana ait olduğunu gösterir; “benim” sözü atılabilir.

Soruya dönersek A’da “neşeli” ve “şen” sözcüklerinin eş anlamlı olduğunu görürüz. Gereksiz sözcük kullanıldığından bu cümle iyi bir cümle değildir.

Diğerlerine kısaca bakacak olursak B’de “sabaha değin” ve “aralıksız” sözcüklerini görürüz. Aynı anlamda gibi ancak sabaha değin kısa aralıklarla yağmış olabilirdi. C’de “bütün gün” “hiç ara vermeden” yerine “sadece yemek araları vererek” de diyebilirdi. Demek ki farklı bir anlamı var. D ve E seçeneklerinde çeldirici yok.Cevap A


ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ


AÇIKLIK: Bir cümlenin ya da metnin kolayca anlaşılabilir olmasına açıklık denir. Açık metin, anlatıcının anlatmak istediğini eksiksiz ileten metindir. Açık olamayan bir anlatım, anlatıcının anlatmak istediklerinin ya hiç anlaşılmamasına ya da eksik ve yanlış anlaşılmasına neden olur. Bir cümleden, birbirinden farklı iki anlam çıkıyorsa ya da o cümle hiç anlaşılamıyorsa bunun nedeni, anlatıcının, açıklık ilkesine uymamasıdır.

Anlatıcı, anlatacağı durum ve olayın, betimleyeceği görüşün, sezginin, dile getireceği duygu ve düşüncenin okuyucunun zihninde açık ve net biçimde belirmesi için anlatımını dilin bilinen ve kabul edilen kurallarına uyarak düzenlemelidir.

 

REKLAM