REKLAM

1. Gerçek öyküyü yazmaya başlayan Öykücünün korkusu okuyucu bulamamak olmamalıdır. İnsan­lığı inceleyen, insana varan öykücü; insanlığın gerçek sorunlarıyla iç içe olduğu sürece insanlı­ğın yakın ilgisini yanında bulacaktır bana göre. Öykücü elbette yalnızca kendisi için oturduğu za­man, yazdıklarını göz ucuyla süzenleri değil, yutarcasına okuyanları düşünecektir.

Bu parçada aşağıdaki türlerden hangisine öz­gü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Deneme       B) Makale C) Eleştiri

D) Fıkra E) Biyografi

 

1. I.Fıkra : Bir yazarın, herhangi bir konu üzerin­de kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üslupla hiçbir ispatlama gereği duy­madan anlatan yazılardır.

II.Deneme : Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak, kanıtlamak için yazılan yazılardır. Başlı başına bir konu üze­rine yazılır.

III.Monografi : Kişinin kendi yaşamını anlattığı yazı türüdür.

IV.Söyleşi : Bir yazarın herhangi bir konu üze­rindeki düşüncelerini fazla derine inmeden, karşısındakiyle konuşur gibi anlattığı yazı tü­rüdür.

V.Anı : Tanınmış kişilerin kendi başlarından geçen olay ve durumları, gezip gördüğü yer­leri anlattığı yazı türüdür.

Yukarıda verilen tanımlardan hangileri yanlış-tır?

A) I. ve II.B) II. ve III.C) II. ve IV.

D) III. ve IV.       E) IV. ve V

ANLATIM BOZUKLUKLARI UYGULAMA

Mecburen karakola gitmek zorunda kaldım.

Son yazdığı romanına isim bulmakta bir hayli zorlanmış.

Uçak, alçalarak havaalanına başarılı bir iniş yaptı.

Araba şu anda yola çıkmak üzere.

Tatile ailesi ile birlikte çıkacaktı.

Vakfımıza karşılıksız bağışta bulundular.

Verilen vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi.

MEKTUP

Tanımı

Bir haberi, dileği veya duyguyu birine iletmek amacıyla yazılmış yazıya mektup denir.

TARİHÇESİ

Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar çıkabilen eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler, Mısır firavunlarının (M.Ö. 14-15. yüzyıllar) ve Hititlerin mektuplarıdır.

Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini eski Yunan’da görüyoruz. Mektup özellikle Lâtin edebiyatında Çiçero ve Horatius’la öne çıkar.

Rönesanstan bu yana Avrupa’da bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da Mme de Sevıgne, Voltaire, Rousseau,Diderot mektup türünü en çok kullanan yazarlardır.

{include_intro 1944}

{include_intro 1952}