Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. “Okuyucularına evrensel mesajlar veriyor, yepyeni dünyalara götürüyor.” cümlesindeki anla­tım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “okuyucularına” sözcüğü yerine “okuyucusuna” getirilerek

B) “veriyor” yerine iletiyor” sözcüğü getirilerek

C) “götürüyor” yerine “getiriyor” sözcüğü getirilerek

D) “veriyor” sözcüğünden sonra “onları” sözcüğü getirilerek

E) “okuyucularına” yerine “okuyucularını” sözcüğü getirilerek


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Olayın çıkış nedeni ve sebepleri üzerine yeterli açıklama yapılmadı.

B) Öyle çok ve değişik insan tanıdım ki sizi çıkarabilmeme imkân yok.

C) Soğuk ve yağmurlu bir günde yola çıktık.

D) Dedemin küçük fakat sevimli bir evi var.

E) Altan’ın inatçı mı inatçı bir halası vardı.

 

 

3. “Öğrencilerin hiçbiri ders çalışmıyor, vakitlerini boş yere harcıyor.” cümlesindeki anlatım bo­zukluğu nasıl giderilebilir?

A) “hiçbiri” yerine “hiçbirisi” getirilerek

B) “harcıyor” yerine harcıyorlar” sözcüğü getirilerek

C) “vakitlerini” yerine “vaktini” sözcüğü getirilerek

D) “vakitlerini” sözcüğünden önce “hepsi” getirilerek

E) “vakitlerini” sözcüğünden sonra “hep” sözcüğü getirilerek


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Adamın belki de karnı acıkmıştı.

B) Bence plansız çalışmayla bir yere gelemezsiniz sanırım.

C) İsteseniz de istemeseniz de bu iş olacak.

D) Hangisinin başarılı hangisinin başarısız olduğuna karar veremedim.

E) Annem yemek pişiriyordu, ablam da ona yardım ediyordu.


5. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanın, hayatın acı gerçeklerini de öğrenmesi gerekir.

B) İnsanlara kitap okumayı öğretmek hediyelerin en güzelidir.

C) Öğrenciler, sürekli dünya klâsiklerini okuyor, geliştiriyorlardı.

D) Kendi inandığı doğrulardan başka doğru kabul etmeyenlerin gerçeği görmeleri çok zordur.

E) Bir romancının kendi alanından başka alanlara taşması ne derece doğrudur, bilmiyorum.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcükle­rin bir arada kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sürücülerin trafik ikaz ve uyarı işaretlerine çok dikkat etmeleri gerekir.

B) Konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökmelisiniz.

C) Şirketin durumu günden güne kötüye gidiyor.

D) Başkan az ama öz konuştu.

E) Yurdumuz, soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kimse, yapmak istemediği şeyleri yapmaya zorlanamaz.

B) Olanlara bir türlü inanamıyor, bir anlam veremiyordu.

C) Nereden geldiğini, kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu.

D) Kitabın yeni baskısı yapılacak, önümüzdeki hafta satılmaya başlanacak.

E) Yaptıklarımızla söylediklerimizin çelişmesi bize puan kaybettirir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün atılması anlamda daralmaya yol açmaz?

A) Size orada fazla para gerekmeyeceği kanı­sındayım.

B) Bu kitabı okudum; ama pek anlayamadım.

C) Odadan dışarıya çıkarken ışıkları söndür­meyi unutma.

D) Misafirlerimiz bu akşam belki bizde kalacak­lar.

E) Gönderdiğim mektup yine eline ulaşmamış.

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Eğer bütün öğrendiklerimiz aklımızda kalsaydı bilgi küpüne dönerdik.

B) Öğrencilerin sınavlardan yüksek not alama­malarının nedeni, sınavlara yeterince hazırlanmamalarındandır.

C) Yazarların eser yazmadan önce halkın yaşa­yışını çok iyi araştırmaları bir zorunluluk mudur?

D) En az bir hafta dinlenmeniz, kendinize iyi bakmanız lazım.

E) Yarının neler getirip neler götüreceğini kim­e bilemez.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dinler tarihi üzerine pek çok kitap yazılmıştır.

B) Dinin toplumdaki birleştirici fonksiyonu sosyologları harekete geçirmiştir.

C) Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde de bir tahrif söz konusudur.

D) Dinin psikolojik yönü de ayrı bir inceleme konusudur.

E) Hıristiyanlık'taki teslis inancı İslam’da yoktur.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Önce çocukları, sonra kadınları kurtardılar.

B) Yukarıdan bir ses çıkmadı henüz.

C) Siz sinemaya, biz de maça gidelim.

D) Gördüklerinden sakın kimseye söz etme.

E) Geçen yıl okul birincisi olmama ramak kal­mıştı.

 

12. “Derslerin, her gün böyle sıkıcı bir biçimde anlatmak öğrenciye bir şey kazandırmaz.” cümlesindeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “böyle” sözcüğü atılarak

B) “bir şey” yerine “hiçbir şey” sözü getirilerek

C) “kazandırmaz” yerine “öğretmez” sözcüğü getirilerek

D) “anlatmak” yerine “anlatılması” sözcüğü ge­tirilerek

E) “öğrenci” sözcüğü çoğul yapılarak

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yazar bu eserinde bilinen konuları ele alıyor, işliyor.

B) Dili başarıyla kullanabilmek için bol bol kitap okumak gereklidir.

C) Derslerine her gün düzenli çalışıyor, asla ih­mal etmiyordu.

D) Kapıdan içeriye, eli ayağı titreyen bir genç girdi.

E) Kimseye yüz vermiyor, kimseyle dost olmuyordu.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde “Yazar bu kötü ününü son yazdığı niteliksiz esere borçludur.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Roman ve tiyatro alanında olduğu gibi şiirde de çok başarılıydı.

B) Yazma biçiminde başka sanatçılara öykünmesi özgün eserler verememesini sağladı.

C) Yıldan yıla biriken borçlar ülkenin dışa bağımlılığına neden oldu.

D) Her işini titizlikle yapan bu insan bir gün olsun programını aksatmadı.

E) Kendisine yapılmasını istemediği davranışları, başkalarına asla yapmazdı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Artık ne seni ne de onu sevmiyorum.

B) Ne gelen var ne giden.

C) Bizi ne aradı, ne sordu.

D) Bizim ne aşımız vardı, ne tuzumuz.

E) Ne ağlayabiliriz, ne gülebiliriz artık.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Kendimize biraz çekidüzen vermeliyiz.

B) Hiç kimseyi onu sevdiğim kadar sevmedim.

C) Ne zaman işe dört elle sarılacaksın?

D) Bence sınavı kazanamamasının nedeni biraz da çalışmamasından kaynaklanıyor.

E) Kim derdi ki bu küçücük çocuk büyüyecek de okula gidecek!

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Her ikisi de gencecik birer delikanlıydılar.

B) Burada kalmaması gerektiğini bir türlü anlatamadım.

C) Nereye giderse gitsin çantasını yanından eksik etmez.

D) Atılan füzenin nereye düştüğü bilinmemektedir.

E) Biz yine de sizi evinize kadar götürelim.

 

18. Ülkemiz sorunlarını anlayabilmek için önce bu konuda açıklığa kavuşmalıyız.

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “ülkemiz” sözcüğü yerine “ülkemizin” sözcü­ğü getirilmelidir

B) “önce” sözcüğü cümleden atılmalıdır

C) “konuda” sözcüğü yerine “konuyu” sözcüğü getirilmelidir

D) için” sözcüğü yerine “sebebiyle” sözcüğü getirilmelidir

E) “konuda” yerine “konuyu”; “kavuşmalıyız” yerine “kavuşturmalıyız” sözcükleri getiril­melidir

 

19. Sınavı kazanamama konusunda son derece şanslıydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “kazanamama” sözcüğüne -de” eklenmeli, “konusunda” cümleden atılmalı

B) “son derece” sözü cümleden atılmalı

C) “şanslıydı” yerine “şanslı olabilirdi” getirilmeli

D) “konusunda” yerine “hususunda” sözcüğü getirilmeli

E) “kazanamama” yerine “kazanma”, “şanslıydı” yerine “şanssızdı” sözcükleri getirilmeli

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?

A) Dilimiz yeni sözcük türetilmesine son derece elverişli ve müsaittir.

B) Yolun kapalı olması nedeniyle taşıt araçlarının hepsi geri çevrildi.

C) Herkes onun doğum gününü kutlamak ve tebrik etmek için sıraya girdi.

D) Daha henüz olayın şokunu atabilmiş değilim.

E) Bizim gelenek ve göreneklerimiz arasında böyle bir şeye rastlayamazsın.

 

21. “Ayrıcalık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış olarak kullanılmamıştır?

A) Köy ile şehir arasındaki ayrıcalık bizi hiç ilgilendirmez.

B) Bu iki resim arasında hiçbir ayrıcalık yoktur.

C) Böyle işlerde mezhep, din, ırk gibi ayrıcalıklara bakmazdı.

D) Diğerleri yanında bana tanınan bu ayrıcalık onları rahatsız ediyordu.

E) Bu ortamda yermenin övmekten bir ayrıcalığı kalmıyordu.

 

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Çocuğun nereye gittiğini siz mi bileceksiniz!

B) Çalışkan ve huysuz olmayan öğrencilerini pikniğe götürecek.

C) Okula gelmediği gibi kimseden izin de alma­dı.

D) Dostunu övdüğü gibi düşmanını da yerdi.

E) Sizi temin ederim ki o, sınıfını geçer.

 

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “biz” sözcüğünün çıkarılması anlam değişikliğine yol açar?

A) Biz bu işin olmayacağını günlerdir söylüyoruz.

B) Sizi bu zor durumdan ancak biz kurtarırız.

C) Biz hemen bir yerlere saklanıverdik.

D) Kendilerine, biz hiçbir söz vermedik.

E) Biz işinize karışmayacağımızı zaten söylemiştik.

 

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Zevklerimin arasında futbol ve müzik başta gelir.

B) Hiç kimseyi onu sevdiği kadar sevmezdi.

C) Kendisini tebrik ve sanat adına teşekkür ederim.

D) Kendisine gösterilen bu ilgi onu hiçbir zaman şımartmadı.

E) Bu sözler karşısında biraz sendeler gibi oldu.

 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Olayı duyanlar, büyük bir korkuya kapıldılar.

B) Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi?

C) Herhalde yetkililere haber vermiştir mutlaka.

D) Şu sırada araba, havaalanına varmış olmalı.

E) Ben, bunu size yıllar önce hatırlatmıştım.

 

 

{pub}CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN ÜYE OLUNUZ YA DA GİRİŞ YAPINIZ. {/pub}
{reg}

1. “Okuyucularına evrensel mesajlar veriyor, yep­yeni dünyalara götürüyor.” cümlesindeki anla­tım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “okuyucularına” sözcüğü yerine “okuyucusu­na” getirilerek

B) “veriyor” yerine iletiyor” sözcüğü getirilerek

C) “götürüyor” yerine “getiriyor” sözcüğü getiri­lerek

D) “veriyor” sözcüğünden sonra “onları” sözcü­ğü getirilerek

E) “okuyucularına” yerine “okuyucularını” söz­cüğü getirilerek

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

A) Olayın çıkış nedeni ve sebepleri üzerine ye­terli açıklama yapılmadı.

B) Öyle çok ve değişik insan tanıdım ki sizi çıkarabilmeme imkân yok.

C) Soğuk ve yağmurlu bir günde yola çıktık.

D) Dedemin küçük fakat sevimli bir evi var.

E) Altan’ın inatçı mı inatçı bir halası vardı.

3. “Öğrencilerin hiçbiri ders çalışmıyor, vakitlerini boş yere harcıyor.” cümlesindeki anlatım bo­zukluğu nasıl giderilebilir?

A) “hiçbiri” yerine “hiçbirisi” getirilerek

B) “harcıyor” yerine harcıyorlar” sözcüğü getiri­lerek

C) “vakitlerini” yerine “vaktini” sözcüğü getirile­rek

D) “vakitlerini” sözcüğünden önce “hepsi” getiri­lerek

E) “vakitlerini” sözcüğünden sonra “hep” sözcü­ğü getirilerek

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Adamın belki de karnı acıkmıştı.

B) Bence plansız çalışmayla bir yere gelemez­siniz sanırım.

C) İsteseniz de istemeseniz de bu iş olacak.

D) Hangisinin başarılı hangisinin başarısız ol­duğuna karar veremedim.

E) Annem yemek pişiriyordu, ablam da ona yardım ediyordu.

5. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) İnsanın, hayatın acı gerçeklerini de öğren­mesi gerekir.

B) İnsanlara kitap okumayı öğretmek hediyele­rin en güzelidir.

C) Öğrenciler, sürekli dünya klâsiklerini okuyor, geliştiriyorlardı.

D) Kendi inandığı doğrulardan başka doğru ka­bul etmeyenlerin gerçeği görmeleri çok zor­dur.

E) Bir romancının kendi alanından başka alan­lara taşması ne derece doğrudur, bilmiyo­rum.

6. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcükle­rin bir arada kullanılmasından doğan bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Sürücülerin trafik ikaz ve uyarı işaretlerine çok dikkat etmeleri gerekir.

B) Konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi yazıya dökmelisiniz.

C) Şirketin durumu günden güne kötüye gidi­yor.

D) Başkan az ama öz konuştu.

E) Yurdumuz, soğuk ve yağışlı havanın etkisin­de kalacak.

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozuk­luğu vardır?

A) Kimse, yapmak istemediği şeyleri yapmaya zorlanamaz.

B) Olanlara bir türlü inanamıyor, bir anlam ve­remiyordu.

C) Nereden geldiğini, kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu.

D) Kitabın yeni baskısı yapılacak, önümüzdeki hafta satılmaya başlanacak.

E) Yaptıklarımızla söylediklerimizin çelişmesi bize puan kaybettirir.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün atılması anlamda daralmaya yol açmaz?

A) Size orada fazla para gerekmeyeceği kanı­sındayım.

B) Bu kitabı okudum; ama pek anlayamadım.

C) Odadan dışarıya çıkarken ışıkları söndür­meyi unutma.

D) Misafirlerimiz bu akşam belki bizde kalacak­lar.

E) Gönderdiğim mektup yine eline ulaşmamış.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Eğer bütün öğrendiklerimiz aklımızda kal­saydı bilgi küpüne dönerdik.

B) Öğrencilerin sınavlardan yüksek not alama­malarının nedeni, sınavlara yeterince hazırlanmamalarındandır.

C) Yazarların eser yazmadan önce halkın yaşa­yışını çok iyi araştırmaları bir zorunluluk mu­dur?

D) En az bir hafta dinlenmeniz, kendinize iyi bakmanız lazım.

E) Yarının neler getirip neler götüreceğini kim­se bilemez.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Dinler tarihi üzerine pek çok kitap yazılmış­tır.

B) Dinin toplumdaki birleştirici fonksiyonu sos­yologları harekete geçirmiştir.

C) Hristiyanlık ve Musevilik dinlerinde de bir tahrif söz konusudur.

D) Dinin psikolojik yönü de ayrı bir inceleme ko­nusudur.

E) Hıristiyanlık'taki teslis inancı İslam’da yoktur.

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Önce çocukları, sonra kadınları kurtardılar.

B) Yukarıdan bir ses çıkmadı henüz.

C) Siz sinemaya, biz de maça gidelim.

D) Gördüklerinden sakın kimseye söz etme.

E) Geçen yıl okul birincisi olmama ramak kal­mıştı.

12. “Derslerin, her gün böyle sıkıcı bir biçimde anlat­mak öğrenciye bir şey kazandırmaz.” cümlesin­deki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “böyle” sözcüğü atılarak

B) “bir şey” yerine “hiçbir şey” sözü getirilerek

C) “kazandırmaz” yerine “öğretmez” sözcüğü getirilerek

D) “anlatmak” yerine “anlatılması” sözcüğü ge­tirilerek

E) “öğrenci” sözcüğü çoğul yapılarak

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Yazar bu eserinde bilinen konuları ele alıyor, işliyor.

B) Dili başarıyla kullanabilmek için bol bol kitap okumak gereklidir.

C) Derslerine her gün düzenli çalışıyor, asla ih­mal etmiyordu.

D) Kapıdan içeriye, eli ayağı titreyen bir genç girdi.

E) Kimseye yüz vermiyor, kimseyle dost olmu­yordu.

14. Aşağıdakilerin hangisinde “Yazar bu kötü ünü­nü son yazdığı niteliksiz esere borçludur.” cümlesindekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Roman ve tiyatro alanında olduğu gibi şiirde de çok başarılıydı.

B) Yazma biçiminde başka sanatçılara öykün­mesi özgün eserler verememesini sağladı.

C) Yıldan yıla biriken borçlar ülkenin dışa ba­ğımlılığına neden oldu.

D) Her işini titizlikle yapan bu insan bir gün ol­sun programını aksatmadı.

E) Kendisine yapılmasını istemediği davranış­ları, başkalarına asla yapmazdı.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Artık ne seni ne de onu sevmiyorum.

B) Ne gelen var ne giden.

C) Bizi ne aradı, ne sordu.

D) Bizim ne aşımız vardı, ne tuzumuz.

E) Ne ağlayabiliriz, ne gülebiliriz artık.

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Kendimize biraz çekidüzen vermeliyiz.

B) Hiç kimseyi onu sevdiğim kadar sevmedim.

C) Ne zaman işe dört elle sarılacaksın?

D) Bence sınavı kazanamamasının nedeni bi­raz da çalışmamasından kaynaklanıyor.

E) Kim derdi ki bu küçücük çocuk büyüyecek de okula gidecek!

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Her ikisi de gencecik birer delikanlıydılar.

B) Burada kalmaması gerektiğini bir türlü anla­tamadım.

C) Nereye giderse gitsin çantasını yanından eksik etmez.

D) Atılan füzenin nereye düştüğü bilinmemek­tedir.

E) Biz yine de sizi evinize kadar götürelim.

18. Ülkemiz sorunlarını anlayabilmek için önce bu konuda açıklığa kavuşmalıyız.

Yukarıdaki cümlede anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?

A) “ülkemiz” sözcüğü yerine “ülkemizin” sözcü­ğü getirilmelidir

B) “önce” sözcüğü cümleden atılmalıdır

C) “konuda” sözcüğü yerine “konuyu” sözcüğü getirilmelidir

D) için” sözcüğü yerine “sebebiyle” sözcüğü getirilmelidir

E) “konuda” yerine “konuyu”; “kavuşmalıyız” yerine “kavuşturmalıyız” sözcükleri getiril­melidir

19. Sınavı kazanamama konusunda son derece şanslıydı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “kazanamama” sözcüğüne -de” eklenmeli, “konusunda” cümleden atılmalı

B) “son derece” sözü cümleden atılmalı

C) “şanslıydı” yerine “şanslı olabilirdi” getirilme­li

D) “konusunda” yerine “hususunda” sözcüğü getirilmeli

E) “kazanamama” yerine “kazanma”, “şanslıy­dı” yerine “şanssızdı” sözcükleri getirilmeli

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde gereksiz sözcük kullanılmamıştır?

A) Dilimiz yeni sözcük türetilmesine son derece elverişli ve müsaittir.

B) Yolun kapalı olması nedeniyle taşıt araçları­nın hepsi geri çevrildi.

C) Herkes onun doğum gününü kutlamak ve tebrik etmek için sıraya girdi.

D) Daha henüz olayın şokunu atabilmiş deği­lim.

E) Bizim gelenek ve göreneklerimiz arasında böyle bir şeye rastlayamazsın.

21. “Ayrıcalık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han­gisinde yanlış olarak kullanılmamıştır?

A) Köy ile şehir arasındaki ayrıcalık bizi hiç ilgi­lendirmez.

B) Bu iki resim arasında hiçbir ayrıcalık yoktur.

C) Böyle işlerde mezhep, din, ırk gibi ayrıcalık­lara bakmazdı.

D) Diğerleri yanında bana tanınan bu ayrıcalık onları rahatsız ediyordu.

E) Bu ortamda yermenin övmekten bir ayrıcalı­ğı kalmıyordu.

22. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anla­tım bozukluğu vardır?

A) Çocuğun nereye gittiğini siz mi bileceksiniz!

B) Çalışkan ve huysuz olmayan öğrencilerini pikniğe götürecek.

C) Okula gelmediği gibi kimseden izin de alma­dı.

D) Dostunu övdüğü gibi düşmanını da yerdi.

E) Sizi temin ederim ki o, sınıfını geçer.

23. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “biz” söz­cüğünün çıkarılması anlam değişikliğine yol açar?

A) Biz bu işin olmayacağını günlerdir söylüyo­ruz.

B) Sizi bu zor durumdan ancak biz kurtarırız.

C) Biz hemen bir yerlere saklanıverdik.

D) Kendilerine, biz hiçbir söz vermedik.

E) Biz işinize karışmayacağımızı zaten söyle­miştik.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Zevklerimin arasında futbol ve müzik başta gelir.

B) Hiç kimseyi onu sevdiği kadar sevmezdi.

C) Kendisini tebrik ve sanat adına teşekkür ederim.

D) Kendisine gösterilen bu ilgi onu hiçbir za­man şımartmadı.

E) Bu sözler karşısında biraz sendeler gibi ol­du.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Olayı duyanlar, büyük bir korkuya kapıldılar.

B) Bu güçlüklere nasıl göğüs gerdi?

C) Herhalde yetkililere haber vermiştir mutlaka.

D) Şu sırada araba, havaalanına varmış olma­lı.

E) Ben, bunu size yıllar önce hatırlatmıştım.

{/reg}


REKLAM