Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. I. O kadar çok yürüdük ki dizlerimin bağı çözüldü.
II. Sokağın başında üç gözü pek adam vardı.
III. Derslerime zamanında çalışmam, sınavı kazanmama yol açtı.
IV. Ahmet, ay sonuna kadar yapacağı harcamayı hesap etti.
Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi yoktur?
A) Deyimin yanlış anlamda kullanılması
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Gereksiz yardımcı eylem kullanılması
E) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

{slidetoggle=1. CEVAP:}
I.cümlede deyim yanlış anlamda kullanılmış.
II.cümlede sözcük yanlış yerde kullanılmış
III. cümlede sözcük yanlış anlamda kullanılmış. (yol açtı değil sağladı olacak.)
IV. cümlede gereksiz yardımcı eylem kullanılmış. (hesapladı olacak.)
Cevap: B {/slidetoggle}

2. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilerdeki bir tarihe ertelendiğini duyurdular.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Özne - yüklem uyumsuzluğu
C) Çelişen sözlerin olması
D) Anlam belirsizliği
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması

{slidetoggle=2. CEVAP:}”Erteleme”de zaten ileri bir tarih söz konusudur. Onun için “ileri bir tarihe” sözü gereksizdir. CEVAP A{/slidetoggle}3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yolun ortasında yüksek sesle bağırmaya kimsenin hakkı yoktur.

B) Çalıştığı yer evlerine çok uzaktı.

C) İnsanın böyle bir yerde yaşaması zordur.

D) Arkadaşına yeni bir iş arıyordu.

E) Bu tür işlerde dayanıklı olman gerekiyor.


{slidetoggle=3. CEVAP:}A şıkkındaki cümlede “yüksek sesle” sözü gereksizdir. “Bağırmak”ta bu anlam zaten vardır. CEVAP: A{/slidetoggle}


4. (I) Mağazaya tekrar gidip beğendiği giysiye bir daha bakmak istedi. (II) Bir başka vitrinin önünde durdu. (III) Garip, bu vitrin de ışıksızdı. (IV) Karşıdaki vitrinin de ışıksız olduğunu gördü. (V) Yolunun üstündeki tüm mağazaların, dükkanların kapalı olduğunu böylece öğrendi.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.


{slidetoggle=4. CEVAP:}”bir daha” sözü gereksizdir. Mağazaya daha önce gittiğine ve giysiyi beğendiğine göre bakma eylemi daha önce yapılmış demektir. CEVAP A{/slidetoggle}


5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?

A) Bu konuda arkadaşına çok güvendiğini söyledi.

B) İstanbul'da işleri yolunda gitmediği için memleketine dönmüştü.

C) Bu sahil beldesine her yaz ailesiyle gelirdi.

D) Kendisine yöneltilen soruları, izah ederek açıklamaya çalıştı.

E) Bu eğitim merkezinde, gençleri topluma kazandırmak amaçlanmıştır.


{slidetoggle=5. CEVAP:}D şıkkındaki cümlede “bakmak”, “izah etmek” aynı anlama gelen sözcüklerdir. Gereksiz sözcük kullanılmıştır. CEVAP D{/slidetoggle}

6. Çocuklar, bu soğukta evden çıkarsa hasta olurlar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bu" sözcüğü atılarak

B) "soğuk" yerine "soğuk havada" sözü getirilerek

C) "evden" sonra "dışarı" sözcüğü getirilerek

D) "hasta olurlar" yerine "hastalanırlar" sözü getirilerek

E) "hasta olurlar"daki "-lar" eki atılarak


{slidetoggle=6. CEVAP:}Bu cümlede gereksiz yardımcı eylem kullanılmıştır. “…hasta olurlar” yerine “hastalanırlar” denmeliydi. CEVAP: D{/slidetoggle}


7. Başbakan, ülkenin gerilime girmesini sağlayan açıklamalardan herkesin kaçınması gerektiğini belirtti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin üçüncü tekil kişi olmasından

B) Sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından

C) Gereksiz sözcük kullanılmasından

D) Dolaylı tümleç eksikliğinden

E) Anlamca yanlış sözcüğün kullanılmasından


{slidetoggle=7. CEVAP:}Bu cümlede “sağlayan” yerine “neden olan” getirilmeli. Çünkü ülkenin gerilime girmesi olumsuz bir durumdur. Olumsuz durumları ifade ederken “neden ol-“ fiili kullanılır. CEVAP: E{/slidetoggle}


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu tarz uydurma iftiralarla kimseyi işinden edemezsiniz.

B) Davranışlarına çekidüzen vermesi gerekiyor artık.

C) Muhtaç insanlara yardım etmeyi çok severdi.

D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşan soğukkanlı bir insandı.

E) Onun burada da başarılı olacağından hiç kuşkumuz yoktur.{slidetoggle=8. CEVAP:}A şıkkında gereksiz sözcük kullanımı vardır. İftiranın anlamı “Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme”dir. İftira, uydurma olduğuna göre “uydurma” sözcüğü gereksizdir. CEVAP: A{/slidetoggle}

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu yörenin insanları, yabancılara karşı hoşgörülüdür.

B) Turistik yerlerdeki yabancı dil kurs fiyatları çok pahalıdır.

C) Akdeniz'in bu şirin beldesinde, mutluluk hepimize çok yakın.

D) Portakal bahçeleri, şehre ayrı bir güzellik katıyor.

E) Yazları bu yöreye birçok ülkeden insanlar gelir.


{slidetoggle=9. CEVAP:}B şıkkındaki cümlede “fiyat” yerine “ücret” kelimesinin kullanılması gerekir.  Bir malın veya ürünün değeri fiyat; verilen bir hizmetin, iş gücünün karşılığı ücrettir. CEVAP: B{/slidetoggle}

10. Bu kütüphanenin içindeki kitaplar, geçmişe ait birtakım konulara ışık tutuyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "kütüphanenin içindeki" yerine "kütüphanedeki" sözcüğü getirilerek

B) "geçmişe ait" yerine "geçmişteki" sözcüğü getirilerek

C) "birtakım" sözcüğü atılarak

D) "konulara" yerine "olaylara" sözcüğü getirilerek

E) "konulara" sözcüğündeki "-lar" eki atılarak

 


{slidetoggle=10. CEVAP:}A şıkkında gereksiz sözcük kullanılmıştır. “kütüphanenin içindeki” yerine “kütüphanedeki” sözcüğü getirilmeli CEVAP A{/slidetoggle}

{fcomment}

REKLAM