Now loading.
Please wait.

REKLAM

Soru 1

Bir sanatçıyı anlamak kolay değildir. Evet, duygulanırız, coşkuya kapılırız, ağlarız; ama bunlar bizim bir sanat yapıtını, bir sanatçıyı anladığımızı göstermez tam olarak. Sanatçı ne demek istiyordu, biz neyi anladık? Bu soru, çoğunlukla yanıtsız kalır. Shakespeare'in hâlâ yorumlanması, onu tümüyle anlayamadığımızı göstermiyor mu?
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.

B) Anılardan yararlanılmıştır.

C) Örneklendirme yoluyla, düşüncenin inandırıcılığı sağlanmıştır.

D) Konuşma havası içinde yazılmıştır.

E) Anlatılmak istenen, soru yoluyla pekiştirilmiştir.

Soru 2

(I) Toroslar'ın, gökyüzüne yükselen en üst sınırı, Pozantı arkasında ortaya çıkar. (II) Gökyüzünün kuzey ufkuna doğru bir şahin gagası gibi yükselir, 3583 metreye ulaşarak "Medetsiz Tepesi" adını alır. (III) Karla kaplı doruğun şiddetli rüzgârı, ayazı canlıları yakar kavurur. (IV) Beyaz yatağından hiç kalkmayan karlarla buzulların soğuttuğu o dorukların taşı toprağı hiç güneş görmez. (V) Ay ise, yoğun bulutların arasından başını uzatarak ara sıra gülümsemekle yetinir.
Bu parçanın hangi cümlelerinde, sanatlı söyleyişe yer verilmiştir?

A) I. ile II.

B) II. ile IV.

C) III. ile IV.

D) IV. ile V.

E) II. ile V.

1. 1994-ÖYS

İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gi*bi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, bakşı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi*dir?

A) Türk dilinin en eski ürünleri

B) Eski Türk şiirinin özellikleri

C) Eski Türklerde edebiyat

D) Edebiyat ve dinsel törenler

E) Türk toplumunda şairlerin yeri

1. 1994 - ÖYS

Bu eleştirmenimiz ele aldığı konulan, sorunları çok iyi biliyor. Onlara yeni bir açıdan bakıyor. Eskiden ulaşılmış yargıları, bulunmuş çözümleri olduğu gibi benimsemiyor. Onları kuşkuyla karşılıyor ve onların üzerinde yeniden düşünüyor.

Araştırmaya, soruşturmaya ve kaynaklara yöneliyor. Elde ettiği verileri enine boyuna inceliyor;başka bir açıdan, yeni bir yaklaşımla çözümleyip değerlendiriyor. Yargılarını bir belgeye, kesin bir bilgiye dayandırıyor.

Bu parçada sözü edilen eleştirmenin belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Başkalarınca ortaya atılmış yargıları yeniden ve titizlikle değerlendirmeye çalışması

B) Başkalarınca kanıtlanmış yargılara ulaşmaya çalışması

C) Araştırma yoluyla ulaştığı sonuçların değişmezliğini savunması

D) Araştırmalarını belirli konular üzerinde yoğunlaştırması

E)En iyi eleştiri yönteminin kendisininki olduğuna inanması

1. 1994 - ÖYS

Değer, nesnelerin ve olayların insana göre öne*mini belirleyen niteliğidir. Başka bir deyişle bir şeye, insan tarafından uygun görülen karşılıktır. Belirli koşulların oluşturduğu bir duruma bağlı ol*duğu için değişken; bireyin yetişimiyle ilgili oldu*ğu için de durağandır. Bunlara bakarak değerle*ri ruhbilimsel, törebilimsel, sanatsal değerler diye sınıflandırabiliriz.

Bu parçada değerle ilgili olarak aşağıdakiler*den hangisi yoktur?

A) Tarihsel gelişimini belirtme

B) Özelliklerini belirtme

C) Başlıca türlerini sayıp dökme

D) Tanımını yapma

E) Bir tanımı başka bir tanımla açıklama

1. 1994-ÖYS

Uzun bir ayrılıktan sonra İstanbul'a geldiğimde, doğup büyüdüğüm şehri tanımakta güçlük çektim. Ahşap evlerin sıralandığı sokaklarıyla sakin mahalleler yok olmuş; yerlerini biçimsiz kagir yapılar almıştı. Kişiliğini kaybetmemiş bir semt bulmak ümidiyle uzun gezintiler yaptım. Bu sırada gördüm ki kaybolan, yalnız o ahşap evler değildi.

Asıl yok olan, camileri, okulları, mezarlıkları, hamamları ve çardaklı kahveleriyle insana huzur ve rahatlık veren tipik İstanbul görünümleriydi.

Bu parçada aşıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul'un belirleyici, eski özelliklerinin bütünüyle yitip gittiği

B) Tarihi yapıların geçmişteki değerlerimizi yansıttığı

C) İnsanın, doğup büyüdüğü yerlerden uzakla-şınca oralara yabancılaştığı

D) Ahşap evlerin, İstanbul'un en tipik özelliği olduğu

E) Çeşitli tarihi yapıların, doğal olarak, zamanla yok olduğu

REKLAM