REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat (ilgeç) yoktur?

A) Sıcak çayı içince ısınır gibi oldu.

B) Onun da buradan ayrılacağını duydum.

C) O adam kadar çalışkanını hiç görmedim.

D) Alışveriş yapmak üzere bir mağazaya girdi.

E) Çevresindekilere karşı hırçın davranıyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılma­mıştır?

A) Kış olsun yaz olsun sürekli denize girer.

B) Küçük çocuk sevgiyle annesine baktı.

C) Oysa ben onun hakkında neler düşünmüştüm.

D) Doktorla hemşire hastaları tek tek kontrol ediyordu.

E) Burada ne meyve yetişir ne de sebze.

3. "Yemeye çalıştığı ekmek taş kadar sertti."

Bu cümledeki "kadar" ilgeci yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) ile B) göre C) dolayı

D) gibi E) değin

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" bağlacı cümleye küçümseme anlamı katmıştır?

A) Huysuzlaşan çocuk gelmem de gelmem, diye tut­turdu.

B) Elbise de elbise olmuş, eline sağlık usta, dedi.

C) Büyüyecek de adam olacak da bize bakacakmış.

D) Bırak da iki çift söz söyleyeyim.

E) Bundan sonra istesen de yanına gelmem.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat öbeği bir adı ni­telemektedir?

A) O, eskiden melek gibi bir çocuktu.

B) Beraberce köşke doğru yola çıktık.

C) Anlatıldığı kadar sevimli bir adammış.

D) Duyduğuma göre iflas etmek üzereymiş.

E) Sana karşı bir kırgınlığım olmadığını bil.

6. "de" bağlacı aşağıdakilerin hangisinde iki cümleyi bir­birine bağlamıştır?

A) Bu kadar yemek sana da bana da yetmez.

B) Tezgahtar da müşteri de birbirine bakakaldı.

C) Gece boyunca usanmadan konuştu da konuştu.

D) Kim bilir ne düşündü de geri döndü.

E) Sen de onun sözlerine inandın ha!

7. I. Âh eder seni andıkça çamlar

II. Âh, o yollar ki her zaman ıssız

III. Âh, o yollarda söylenen sözler

IV. Âh, o ruhumu yakan gözler

V. Âh, o yollarda kurulan hayaller

Numaralanmış cümlelerin hangisinde "âh" sözcüğü ünlem olarak kullanılmamıştır?

A)l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. I. Daha önce sözleştiğimiz üzere istediklerini getirdim.

II. Geçimini sağlamak üzere büyük şehre gitti.

III. Yağmur yağmak üzere, şemsiyeni al.

IV. Yarın getirmek üzere bu kitabı alabilirsin.

V. Mektup göndermek üzere postaneye girdi.

Yukarıdaki cümlelerde "üzere" ilgeci kaç farklı anlam ilgisiyle kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki" bağlacı neden-sonuç ilgisi kurmuştur?

A) Yemek o kadar güzeldi ki sofradan kalkmak istemedi.

B) Öyle bir gün geldi ki ondan başkasını düşünemez oldu.

C) Bu, öyle bir adamdır ki ilkelerinden hiç ödün vermez.

D) Bana verdiği sözleri yerine getirmedi ki.

E) Yavaş yavaş anlat ki ben de anlayabileyim.

10. Hastayı.....annesinin görmesine izin verdiler.

Bu cümlede boş bırakılan yere anlamca aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) sanki B) sadece C) yalnız

D) bir tek E) ancak

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye "üzülme, acıma" anlamı katmıştır?

A) Hey viran olası dünya hey!

B) Off, sabahtan beri patladım sıkıntıdan!

C) Vay Koca Ali vay, ne hale gelmiş adamcağız!

D) Oh, kötü bir şey olacak diye ödüm koptu!

E) Eh, ben de kalkayım artık!

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir?

A) Oraya ancak sen gelirsen giderim.

B) Bize yetişmeye çalıştı ancak çok yorgundu.

C) Sınıfta ödevini yalnız o yapmış.

D) Bu işi sadece senin başarabileceğine inanıyorum.

E) Sadece çalışıyor, hiçbir şey düşünmüyordu.

13. "İstediklerini yaparım, yeter ki beni oraya gönderme."

Bu cümledeki "yeter ki" bağlacı ile aşağıdaki cümlelerden hangisindeki bağlaç anlamca özdeştir?

A) Durumu hiç iyi değil üstelik dükkana da gitmiyor.

B) Onun yazısını ben bile okuyamıyorum.

C) Kendine zarar vermesin de tek beni sevmesin.

D) Onu hiç dinlemiyorlar, ama anlattıkları çok ilginç.

E) Demek ki her işi dikkatlice yapmak gerekiyormuş.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ce" ekinin yerine "göre" edatı getirilebilir?

A) Düşmana karşı kahramanca savaştılar.

B) Bu akıllıca bir davranış gibi gelmiyor bana.

C) Çocukça davranışlardan vazgeçmelisin artık.

D) Bence bu, gayet yerinde ve zamanında bir uygulama.

E) Yaptıklarını dürüstçe anlatmalısın herkese.

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen ünlemlerden hangisi seslenme bildirmez?

A) Ey benim gözü yaşlı anam!

B) Hey arkadaş! Hesabı ödemeden gidemezsin.

C) A benim güzel kardeşim, niçin haber vermedin!

D) Haydi sen de bizimle gel!

E) Hey gidi günler hey! Kıymetini bilemedik.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç cümleyi "seçme" anlamı katmamıştır?

A) Hem çalışmıyor hem de rahat yaşamak istiyor.

B) Bu elbiselerden ister kırmızıyı al, ister beyazı.

C) Ya benimle gelirsin ya da burada ezilirsin.

D) Yeni bir düşünceyi ya benimseriz ya da reddederiz.

E) Bugün sinemaya veya tiyatroya gidebilirsin.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat yoktur?

A) Malikânende bir çocuk sesi var

Ki bugün dinledik karanlıkta

B) Acı bir gölge sardı benzimizi

Seni gözyaşlarımızla andık da...

C) Yine karlarda kendi kendimize

Serseri adımlarla bir yol çizdik

D) Seni tül perdelerde görmek için

Yolda, yorgun sabahlayan bizdik

E) Ruhumuz doldu hasretinle senin

Bu dikenlikte açamadan solduk

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "mi" cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Vahşi bir el mi kırdı on matemli heykeli?

B) Kumlar üstündeki deniz neşeli kız, yok mu yuvan?

C) Yanık mı yanık havalar çalıyordu kavalıyla çoban.

D) Güneş battı mı koynunda karanlıklar erir.

E) Nedense deniz bugün durgun mu durgun

1.B 2.B 3.D 4.C 5.A 6.A 7.A 8.D 9.A 10.A 11.C 12.B 13.C 14.D 15.E 16.A 17.A 18.D

You have no rights to post comments