REKLAM

İSİMLERLE İLGİLİ TESTLER

 

1. "Soğuk" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti." cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır ?    ·

A)      Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam.

B)       Dışarıda müthiş bir soğuk vardı·

C)       0 gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı.

D)      Karayel soğuk bir rüzgar çeşididir.

E)       Soğuk iklimlerde nüfuslanma azdır.

 

2. "Roman" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlanan göreviyle kullanılmıştır ?

A)      Romanın sonu, okuyucuyu çok şaşırtıyor·

B)       Ortaçağda roman anlayışı böyleydi.

C)       Bu roman toplumsal gerçeklerimize eğiliyor·

D)      Roman türü, ,bize Avrupa'dan gelmiştir,

E)       Bu derste, romanın tarihsel gelişimini öğrendik,

 

 

3. Kimi ad tamlamalarında, tamlanan eki düşebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır ?

A)      Kış soğuklan bundan sonra iyice artar·

B)       Mutfaktaki sebzelerin hepsi çürümüş..

C)       Kamu kuruluşları daha verimli duruma getirilmeli..

D) Hastaya her gün kuzu pirzola vereceksiniz.

E)       Kimsesizler yurduna siz de yardım  etmelisiniz.

 

4. "-dan(-den)" eki aşağıdakilerin hangisinde ismin hal eki olarak kullanılmamıştır ?

A)       Şiir, düşünceden çok, duyguya yaslanan bir türdür·

B)        Bakışlarından adamın bize kızgın olduğunu anlamıştık..

C)        Korkusundan bir daha sobaya yaklaşamaz olmuştu.

D)       Candan bir tavırla gelen konukları  ağırlamıştı..

E)        Kimseye yatandan bir hayır geldiği görülmemiştir.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır ?

A)       Anadolu'da, bahar mevsiminin güzelliğine doyamazsınız.

B)        Bu adamın bütün günleri borç korkusuyla geçmişti.

C)        Karadeniz kıyılan ülkemizin en, çok yağış alan bölümünü oluşturur.

D)       Dünyanın bütün ülkelerinde polisiye romanlar çok satar,

E)        Şu uzayıp giden tepeler gökyüzüne başkaldırmış gibi gözüküyor.

 

6. "Ad tamlamalarında tamlayan, tamlananın neden yapıldığını gösterebilir."

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır ?

A)       Film o kadar sıkıcı idi ki, sonunu bekleme-den televizyonu kapattı

B)        Su bardağını hastanın başucuna koydu, dışarı çıktı.

C)        çam ağacının altında iki çocuk ağız dalaşı yapıyordu,

D)       Annem bu yıl da ayva reçeli yapmayı unutmamıştı..

E)        Onu yıllar önce köylü giysileri içinde tanımıştım.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ismin hal ekini almamıştır ?

A)      Öğretmeni dün çok kızdırdılar.

B)       Öğretmeni az önce yolda gördüm.

C)       Öğretmeni bulursam kitabı veririm,

D) Öğretmeni gerçekten çok iyi bir insan.

E)       Öğretmeni çağırsak iyi olacak.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur ?

A)      Vapur gezisi oldukça güzel geçmişti.

B)       Emeklilik günlerini nasıl geçireceğini bilemiyordu,

C)       Sabah yeli tenimizi okşamaya başlamıştı.

D)      Sigara alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyordu.

E)       Taşlık arazide tarım yapılmayacağını bilirsiniz.

 

9. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük biçimce çoğul anlamca tekil ada örnektir ?

A)      dergileri artık getirseniz diyorum.

B)       Çocukları dışarı çıkartın, oynasınlar.

C)       Öğrencileri soğukta çok beklettik.

D)      Eski bir arabaları vardı, sattılar.

E)       Bu sözleri siz söylememiş olun.

 

10.          Aşağıdakilerin hangisinde renk bildiren sözcük değişik bir görevle kullanılmıştır?

A)      Mavi, bana göre barışın simgesidir.

B)       Bozkırda bir tek yeşil ağaç görememiştik,

C)       Görevliler beyaz renk kravat takmışlardı

D)      Üzerinde sarımtırak bir kazak vardı,

E)       Kara gözleri, iki zeytin tanesi gibiydi.

 

"-ler(-lar)" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde sonuna geldiği ada abartma anlamı

kazandırmıştır?

A)      Sınavlar yaklaştıkça öğrencilerin heyecanı artıyordu..

B)       Onun dünyalar kadar parası olduğunu bilmeyen yok,

C)       Gezegen¡er arasındaki uzaklık birbirinden farklıdır.

D)      Adamın cesedi burada ama katiller nerede?

E)       Bu yolsuzlukların hesabî gün gelir sorulur elbet.

 

11. "Dilimizdeki bazı adlar anlam özellikleri bakımından eril(erkek) ya da dişi!(dişi) sayılırlar."

Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerin hangisinde altı çizi1i ad, ötekilerden farklı bir anlam özelliği taşımaktadır ?

A)       Dün akşam halama uzun bir mektup yazdım.

B)        Bu horoz her zaman aynı vakitte ötüyor.

C)        İneklere müzik dinletince süt verimleri artıyormuş.

D)       Yengem gerçekten nefis bir pasta yapmış.

E)        Bu kız son günlerde derslerini iyice aksattı.

 

12. 1.   Rüzgarda ağaçların dallan kırılmış, bütün meyveler yere dökülmüştü.

II. Koyunlar düz yerlerde otlamayı sever, keçilerse kayalara tırmanmaktan hoşlanır.

III. Çocuk, kamaşan gözleriyle içeri girenlere bakıyordu.

IV, Yazının başlığı çok ilginçti

V, Matematik sınavının yarın yapılacağını o da biliyor

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük tamlayan ya da tamlanan durumunda değildir ?

A} I. ile III              B) II. ile III    C) 11 ile V-             D) 1V· ile V·

E) 1. ile IV

 

13. Tür adları çoğul eki almadan da çokluk anlamı bildirebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili ad bu açıklamayı örnekleyecek biçimde kullanılmıştır?

A)      Çocuk için, okuduğu öykünün yazarı yoktur.

B)       Delikanlı, bir an için ne yapacağını şaşırdı.

C)       Kedi, bir sıçrayışta duvarın üstüne çıktı.

D)      Genç, kendinden oldukça emin, elindeki şiiri bana uzattı.

E)       Ondan, şiiri bir kez daha okumasını rica ettim.

 

14. Aşağıdakilerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır?

A)      Olaylar teker teker incelendi, değerlendirmeler yapıldı.

B)       Yapılması gerekenler topluca kararlaştırıldı.

C)       Görev paylaşımı yapılıp komiteler oluşturuldu.

D)      Tüm çalışanlar, varını yoğunu ortaya koydu.

E)       Sonuç herkes için oldukça mutluluk vericiydi.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde küçültmeli bir ad vardır?

A)      Biricik kızı için tüm imkanlarını kullandı.

B)       Bu kulübecik onların tek maddi varlıklarıydı.

C)       Küçücük çocuk; onu itip kakacağına biraz koru.

D)      Yaşam, ufacık hataları bile kabul etmiyor.

E)       İrice bir ağacın gölgesinde dinlendiler.

 

16. Nitelik bildiren sözcükler ad durum eklerini aldıklarında adlaşırlar.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu özellikte bir sözcük yoktur?

A)      Şimdi herkes ucuzu bırakıp pahalıya yöneliyor.

B)       Yine düşüncesizlik edip savunmaya geçme.

C)       Sıcağa aldırmayan denize girmesin.

D)      O kadar yükseğe çıkarsan tabi başın döner.

E)       Mutluluğu çevremizde bulalım; uzağa gitmeye gerek yok.

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde zincirleme ad tamlaması ötekilerden farklı kurulmuştur?

A)      Bu kez de oda kapısının rengini değiştirmeyi düşünüyor.

B)       Yumurta sepetinin altı çıkmış, yumurtalar düşüp kırılmıştı.

C)       Bebek mamasının tadı anne sütününkine benzermiş.

D)      Hiçbir sevgide yoktur, insan sevgisinin sıcaklığı.

E)       Ece’nin altın yüzüğü buralarda kaybolmuş olmalı.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde takısız ad tamlaması vardır?

A)      Akarsu yatağının çevresi yeniden ağaçlandırılacakmış.

B)       Kiracının ödeme güçlüğü çekmesi, bizi zora soktu.

C)       Pencerenin kırık camlarını değiştirmek üzere geldiler.

D)      Kamu çalışanlarının her durumda birbirlerini kollamaları gerekir.

E)       Bu eski taş duvarı dedem kendi elleriyle yapmış.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir ad tamlaması kullanılmıştır?

A)      Ressamın fırçası tabloda gezmemiş; dans etmiş.

B)       Yazı makinesini, işi bitirdikten sonra kapatıver.

C)       Dilek’in paltosu askıda duruyordu biraz önce.

D)      Arabanın farları çok uzakları alıyor, baksana.

E)       Bir bak; gömleğinin düğmeleri kutuda olacak.

 

20. “Kimi durumlarda –den durum eki, belirtili isim tamlamasında tamlayan eki görevini üstlenir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu belirlemeye örnek bir kullanım vardır?

A)      Kardeşinden kitapları al da gel

B)       Bu sorulardan biri bir önceki sınavda sorulmuş.

C)       İçten söylediğini biliyor, ona inanıyordu.

D)      Fatih Köprüsü’nden binlerce araç geçiyor.

E)       Bildiğinden değil, öylesine konuşuyor.

 

21. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, isim tamlamasının tamlananı durumundadır?

A)      bir iki kere giydim diye, bu elbiseyi almak zorunda değilim.

B)       Bu allı pullu giysiler içinde çok daha güzelsin.

C)       Saldırının taşlı sopalısını bu cahil topluluk yaptı.

D)      Sağlı sollu dizilmiş arabalar yayaları engelliyordu.

E)       Soluk soluğa evin yolunu tuttu, biz de anlamadık nedenini.

 

22. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır?

A)      İnce bir zevkin ürününü kaba bir zeka algılayamaz.

B)       Bu toplantıda balıkçılığımızın sorunları tartışılacak.

C)       Maddenin işlevini felsefe açıklamaya çalışırsa, mucit intihara kalkışır.

D)      Okuma alışkanlığı olmayan bir insandan başarı beklenmemeli.

E)       İlk defa hayal kuruyorum ve bu hayalin parçasıyım.

 

23. Kimsesiz yaşlı kadına yoksul aylığı bağladılar.

Bu cümledeki ad tamlamasının benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)      Akşam, yine diş ağrısından uyuyamadım.

B)       Adanın bu bölgesinde göçmenler oturuyordu.

C)       Törende okulun birincisi konuşma yapacaktı.

D)      Çocuğun sırtındaki deri ceket iyice eskimişti.

E)       Kulenin tepesine çıkıp bir süre kenti seyrettik.

 

24. İsim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına başka kelimeler de girebilir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A)      Annemin anneannemdan kalma gerdanlığını çalmışlar.

B)       Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor.

C)       Bunu senin iyiliğin için yapıyorum.

D)      Elindeki çantaları şuraya bırakabilirsin.

E)       Annem, bu akşam sevdiğimiz yemekleri yaptı.

 

25. Aşağıdakilerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması vardır?

A)      Yeni aldığımız teyp, birkaç gün kullandıktan sonra bozuldu.

B)       Ağabeyimin asker arkadaşı bizi ziyarete geldi.

C)       Kitabın kopan yapraklarını yapıştırdım.

D)      Eski şarkıların esrarlı bir havası vardı.

E)       Geçmiş yılların muhasebesini yapınca şöyle bir irkildi.

You have no rights to post comments