REKLAM

İSİMLER VE ÖZELLİKLERİ

İSİMLER

Tanım

Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, hatta fiilleri de karşılayan, onları anmaya, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir:

ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, gidiş, dönüş vb.

İsimler çeşitli yönlerden sınıflara ayrılır.

İSİMLER - TEST

1.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad yoktur ?

A)   Türkçe, diğer dillerden daha fakir ya da zengindir, diyemeyiz.

B)   Seni Atatük Lisesi'nin ön bahçesinde iki saat bek­ledik.

C)   iç Anadolu Böigesi'nde yazlar kurak ve sıcak geçer.

D)  Savaş ve Barış, herkesin severek okuyacağı bir ro­mandır.

E)   "Gül, dalında güzeldir." sözü benim çok hoşuma gi­der.

1)Adlar:Varlıkları ya da kavramları karşılayan,onları tanımamızı sağlayan sözcüklere “ad” denir.Bir kelimeye -mek, -mak ya da -ma, -me olumsuzluk ekini getiremiyorsak o kelime addır.

*Bahçe, kum, Ali, kitap, çanta, Almanya, Merkür,…

İsimleri:

A)Görev ve anlamlarına göre,

B)Varlıkların türüne göre,

C)Varlıkların sayısına göre,

D)Yapılarına göre olmak üzere 4grupta inceleyebiliriz.

1.   Cümlede, zamirler dışında:
a) isim çekim eki alan,
b) Özne, nesne, dolaylı tümleç olan ve ekfiil alarak yüklemleşen sözcükler ad sayılır.

Bu açıklamaya göre: "Tüm büyük sanatçıların yapıtların­da sağa sola serpiştirilmiş özdeyişler, güzel sözler var­dır.'' cümlesinde kaç isim vardır?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8