REKLAM

Soru 1

İlgi zamiri, bir belirtili ad takımından, kaldırılan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlanana ulanan -ki ekidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Alnındaki çizgiler giderek çoğalıyordu.

B) Odaların temizliği bitti, salonunki kaldı.

C) İçinizdeki sese kulak vermelisiniz.

D) İnsanları sev ki onlar da seni sevsin.

E) Seninki yine bir şeye bozulmuş.

Soru 2

I. İçimde fırtına öncesi bir durgunluk sanki.
II. Her adımın bilinmeyen bir sonsuzluğa koşar.
III. Aslında ben uzaydayım bu dünyada değilim.
IV. Gözlerime yaşlarla dolu bulutları doldurdum.
V. Sıkarım yumruklarımı kanar avuçlarım.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde, iyelik zamiri kullanılmamıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 3

... çok ilginç buldum.
Bu sözlerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse, kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği olur?

A) Yazdıklarını

B) Yazılarınızı

C) Yazdıklarınızı

D) Yazıları

E) Yazılanları

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıldan türemiş bir sözcük ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A) Başkasının sorunları da ilgilendirmeli insanı.

B) Evin bütün işini o yapıyormuş.

C) Her şeyin başı sağlıkmış gerçekten.

D) Kimsesizin halinden yine kimsesizler anlar.

E) Hepsinin derdi aşağı yukarı aynı.

Soru 5

Bir cümlede, işaret zamirleriyle üçüncü tekil ya da çoğul kişi zamirlerinden biri özne olduğunda özneden sonra virgül (,) konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Adam, kuşkuyla etrafı süzmeye başladı.

B) Şu insanları anlamıyorum bazen.

C) Bunları, serin bir yerde saklamanız gerekir.

D) Bu genç, dün de aramıştı sizi.

E) Onlar, birer birer gelip bizimle ilgilendiler.

Soru 6

Falan" sözcüğü, bir addan sonra kullanılırsa, "o adın benzerleri" anlamında belgisiz zamir olur.
Aşağıdakilerden hangisinde "falan" sözcüğü, bu açıklamanın dışında bir görevle kullanılmıştır?<BR< div>

A) Beni falan kişinin ne düşündüğü ilgilendirmiyor.

B) İşiniz uzayabilir; yanınıza yiyecek falan alın.

C) Bu iş için para falan gerekmiyor.

D) Sakın bana öğüt vermeye falan kalkmayın!

E) Biz bu kazançla ev falan alamayız.

Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl, tamlayan olarak kullanılmıştır?

A) Çocuk, bütün gece ağlayıp durdu.

B) Öğretmen, hiçbirimizin sözüne inanmadı.

C) İhtiyarın kimsesi yokmuş, komşuları bakıyormuş ona.

D) Ekmeklerin bazıları iyi pişmemiş.

E) Öteki arkadaşlarla da görüşmemiz gerekir.

Soru 8

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Hepsi sizler için çocuklar / Bir demer kır çiçeği, bir hasret öpücüğü

B) Yalnızlığı yaşıyorduk hepimiz / Suskun kalsak çığlıktı gözlerimiz.

C) İyice aç gözlerini iyice gör / Ötesi yalan bu işin

D) Bir soluk al ver / Yaşıyorum demen için o da yeter

E) Bir bütündür şiirle yaşam / Gündüzle gece gibi

Soru 9

Bir cümlede özne olarak kullanılan belgisiz zamir, çoğul iyelik eki alırsa cümlenin yüklemi üçüncü tekil kişi de olabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu kurala bir örnektir?

A) Böyle olmasını kendimiz istedik.

B) Bunların çoğu bilinen şeyler.

C) Hiçbirimiz, gecenin bitmesini istemiyordu.

D) Şunların bazıları işe yarar.

E) Onların birkaçını bize ayırmış.

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belgisiz adıl kullanılmamıştır?

A) Eski öğrencilerimin birçoğunu gördüm.

B) İçlerinden birinin saçları dökülmüş.

C) Başkalarına tepeden bakan insanlardan hoşlanmam.

D) Bunların hepsini yeme, birazı da yarına kalsın.

E) Bazı arkadaşlar bize sitem etti.

Soru 11

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Bu konuda ne öneriyorsunuz?

B) Bana neden söylemediniz?

C) Ne gülüp duruyorsun öyle?

D) Siz niye katılmadınız?

E) Bizi niçin dinlemiyorsunuz?

Soru 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir ad tamlaması vardır?

A) Ne parası istiyorsunuz?

B) Kitabın neresini beğenmedin?

C) Beni arayan, kimin nesiymiş?

D) Siz neyin hesabını soruyorsunuz?

E) Kadının kimi kimsesi yok mu?

Soru 13

O ev bizim, şu da amcamın." cümlesindeki "şu" sözcüğü, sözcük çeşidi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "bu" sözcüğü ile özdeştir?<BR< div>

A) Ona bu aklı kimin verdiğini biliyorum.

B) O, bu işin altından kolay kalkamaz.

C) Kitabın bu sayfası silik, okunmuyor.

D) Onunla görüşmeliyim; bu benim için çok önemli.

E) Çocukluğumuz bu mahallede geçti.

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?

A) En çok korktuğum da buydu.

B) Bu alanda yeni gelişmeler var.

C) Onlar şu yoldan gittiler.

D) Böyle durumlarda susmayı yeğlerim.

E) Sizinle gelmemi söyleyen oydu.

Soru 15

Aşağıdakilerin hangisinde "şu" sözcüğünün türü farklıdır?

A) Beni arayan şu çocuk muydu?

B) Şu tozlu yollar size ne anlatıyor?

C) Bütün bunları sana şu görevli mi söyledi?

D) Şu beni duygulandıran şarkıyı yine söyler misin?

E) Sizin için şu daha uygun değil mi?

Soru 16

İşaret zamirleri, yerleri işaret edilen varlıkların yerine kullanılır. Yer ve tarz anlamı verir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tarz anlamı veren işaret zamiri kullanılmıştır?

A) Böyle bir sorununuzun olduğunu bilmiyordum.

B) Siz öylesini görmemişsinizdir sanırım.

C) Şuradan şuraya adım atacak halim kalmadı.

D) Biz buraları hiç görmemiştik.

E) Orayı çok beğendiğimizi söyledim.

Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde anlam karışıklığını gidermek için cümlede "kişi adılı" kullanmak zorunludur?

A) Anneni, babanı, bizi de düşünmelisin.

B) En küçük kardeşleri ilkokula başlamış.

C) Kapının önünde arkadaşların bekliyor.

D) Dostları onu hiç yalnız bırakmadı.

E) Sorularını nasıl yanıtlayacağımı düşünüyorum.

Soru 18

I. Akşama doğru ondan telefon geldi.
II. Onu ilk bakışta tanımıştım.
III. Bunu ondan beklemezdik doğrusu.
IV. Toplantıda o da söz aldı.
V. Onun bu işin altından kalkacağını sanmıyorum.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde "o" sözcüğü özdeş görevde kullanılmıştır?

A) I. ve III.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) III. ve V.

E) I. ve IV.

Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük kişi adılıdır?

A) Kimi, oturduğu yerde uyukluyor.

B) Kendi ağzından duydum bunları.

C) Bazısı, toplantıyı terk etti.

D) Hepsi, merakla sonucu bekliyor.

E) Herkes kendi fikrini söyledi.

Soru 20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, I. çoğul kişi zamirinin (adılının) yerine kullanılmış bir sözcük vardır?

A) Bizlere bu konuda bilgi verilmedi.

B) Kendileri de işin ciddiyetini kavrayamamış.

C) Onların ne yapmak istediğini anlamıyorum.

D) Kendinizi bizim yerimize koyarak düşünmelisiniz.

E) Size kendimizi tanıtmaya çalıştık.

Soru 21

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlü kişi adılı (zamir), belirtili nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Çocuk, kendisine güveniyor.

B) Çocuk, bunu kendisi yapmış.

C) Çocuk, kendisini çok yoruyor.

D) Çocuk, kendisinden söz ediyor.

E) Çocuk, kendisiyle yarışıyor.

Soru 22

Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümleden ikinciye geçilirken yüklem kişi bakımından pekiştirilmiştir?

A) Bunları ona yarın sen götür. / Yarın bunları ona kendin götür.

B) Bugün seni mutlaka görmeliyim. / Seni bugün mutlaka görmeliyim.

C) Hastalandığımı duyunca beni neden ara madın? / Hastalandığımı duyunca neden beni aramadın?

D) Bana bütün bunları o anlattı. / Bütün bunları bana o kendisi anlattı.

E) Bunu ona hemen söylemeliyim. / Hemen ona bunu söylemeliyim.

Soru 23

Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?

A) Gökyüzü sallanıyor mu ne / Nedir bütün gece devinen mavilikte

B) Yüzyıllardır bilir misin / Neden tuzludur sular Akdeniz'in

C) Gün biraz eksik doğardı, biz biraz fazla / Kaçıncı kiracısıyız güneşin

D) Rüzgar tersine esiyor niçin / Eski günler geri mi gelecek

E) Neden yine kaynaştı havalar / Saadet mi getiriyor rüzgar

Soru 24

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zamir kullanılmamıştır?

A) Herkes bir an önce uzaklaşmak istiyordu.

B) Sen hangisini beğendiğini söyle.

C) O adamı, bir daha bu mahallede görmedim.

D) Onu değil, öteki kitabı istemiştim.

E) Bunları kendisinin görmesi gerekir.

Soru 25

Öğretmenim bana yol gösterdi.
Bu cümlede altı çizili sözcüğün aldığı ek, aşağıdakilerin hangisinde farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Dünyayı kucaklar sonsuz sevgim.

B) Tüm insanlara açık yüreğim.

C) Herkesin mutlu olmasıdır dileğim.

D) Kolay bükülmez benim bileğim.

E) Ben on sekiz yaşında bir gencim.

Soru 26

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "-ki" eki yerine bir ad kullanılabilir?

A) Evdekileri de düşünmek zorundayım.

B) Arkadaşınınki senin önerinden daha man-tıklı.

C) Sizdeki para hiçbirimizde yok.

D) Akşamki konuklar erken geldiler.

E) Buradaki işimi bitirince gelirim.

Soru 27

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "çoğul üçüncü kişi iyelik eki" almıştır?

A) Kitaptaki soruları çözdü.

B) Balkondaki çiçekleri suladı.

C) Eldeki paraları bitti.

D) Vitrindeki ayakkabıları beğenmedi.

E) Masadaki tabakları topladı.

Soru 28

Akşam(I) balkona(II) çıktığımda(III) gördüm(IV) gittiklerini(V).

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin yerine farklı türden bir sözcük getirilebilir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 29

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "adam" sözcüğü, belgisiz zamir görevinde kullanılmıştır?

A) Adam, bir çay daha istedi.

B) Aslında, kimsenin adamı olmanız gerekmez.

C) Onlar, adamı kukla gibi oynatır.

D) Mustafa Kemal, büyük bir dava adamıydı.

E) Bu adamı bir yerden tanıyorum.

Soru 30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, aynı türde iki zamir farklı görevde kullanılmıştır?

A) Onun durumu, hepimizi üzüyor.

B) Bunları, kimseye söylemeyeceğimi bilmelisiniz.

C) Onu burada görmek istemiyorum.

D) Bazıları herkesin aklına uyar.

E) Her şeyin tadı değişmiş buralarda.

Soru 31

Aşağıdaki cümlelerde belgisizlik bildiren sözcüklerden hangisi, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Anlattıklarınızın çoğu bildiğimiz şeyler.

B) Bir gün siz de anlayacaksınız bunları.

C) Her insanın kendince sorunları vardır.

D) Kendisi, hiçbir arkadaşını aramıyor.

E) Bazı günler, birkaç arkadaşa rastlıyorum.

Soru 32

Göster deniz fenerim nerede
Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri, ad tamlamasının tamlayanını öğrenmeye yöneliktir?

A) Hangi mağazadan aldınız bunları?

B) Onlar kimin adresini sordular?

C) Siz bunun nesini beğenmediniz?

D) Öğrencilerin kaçı başarılı oldu?

E) Kardeşinin neresi ağrıyormuş?

Soru 33

Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamirine yer verilmemiştir?

A) Hanginiz bilir benim kadar / Karpuzdan fener yapmayı

B) Neler görmüş, neler öğrenmişti kim bilir / Yaşamla boğazlaşırken

C) Hangi yaşamı sorgular zaman / Ansızın çalan hangi saat

D) Ölsem mi diyorum / Kim duyar kim dayanır

E) Bana sonsuzu anlat

Soru 34

İşaret zamirleri adların yerlerini tuttukları gibi, önce geçmiş bir kavramın, bir cümlenin, bir önermenin de yerini tutar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki işaret zamiri bir önermenin yerini tutmaktadır?

A) Şu senin, bunu da kardeşine verirsin.

B) Annem bunu duyarsa çok üzülür.

C) Onu beğenmediniz galiba.

D) Öteki beriki ne söylerse söylesin, aldırmayın.

E) Başarı planlı çalışmayı gerektirir,bunu unutmayın.

Soru 35

Bu" işaret zamiri, bazen bir adla birlikte kullanılarak "ne de olsa, ne yapılsa" anlamında, kalıplaşmış bir söz oluşturur.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?<BR< div>

A) Boşuna üzülüyorsun, insan bu; iyilik de yapar, kötülük de.

B) Bu konu, bir bakıma hepimizi ilgilendiriyor.

C) Dünya bu kadar pisliği taşıyamaz artık.

D) Bu başarıyı, ailemin desteğine borçluyum.

E) Arkadaşımın hediyesi bu; onu sana veremem.

Soru 36

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ki", ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Ağacın büyüyen sesindeki ezgi / Ve toprağın bizim olan kokusu

B) Bir mevsim var ki üşütür yeşilliğimi / Ben geceyle gündüzü bilirim yılları değil

C) Sardı o her akşamki sessizlik yokuşları / Bir âlem doğdu yine giden günle beraber

D) Rüzgârın soluğu değdi yaprağa / Yapraktaki sevinci görecektin

E) Seninki de kolay değil kardeşim / Bilmezler bunu yalnız yaşamayanlar

Soru 37

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin, hangi kavramın yerine kullanıldığı belirgindir?

A) Size ötekinin daha iyi olduğunu söylemiştim.

B) Arkadaşınız bunu size vermemi söyledi.

C) Bunların hiçbiri işimize yaramaz.

D) Çocuğu komşuya bırakmıştım, onu almaya gidiyorum.

E) Bunları ona daha önce de söylemiştim.

Soru 38

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, "kendisine söz söylenen" kişinin adının yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yolcuyum bir kuru yaprak misali / Rüzgârın önüne katılmışım ben

B) Birden gülümseyen yüzün / Ve sen gülünce açan güller

C) Biz değil miydik oysa / Öldüren onları

D) Sizlerle bulmalıyız / Göldeki huzur şarkılarını

E) Ben miyim yiten ya da onlar mı / Ellerim iki yanda umarsız

Soru 39

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işaret zamiridir?

A) Onun en sevdiği şarkı bu muydu?

B) Kapıda duran adam kim?

C) Bu sözleri söyleyen o muydu?

D) Dün beni arayan siz miydiniz?

E) Sizi böyle düşündüren nedir?

Soru 40

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki zamirin atılması, cümlede anlam daralmasına yol açmaz?

A) Bu filmi ben daha önce de izlemiştim.

B) Bu kitapları sana aldım.

C) Hiçbiri söylediklerimi ciddiye almadı.

D) Toplantıda alınan kararlara bazıları karşı çıktı.

E) Babam, o parayı kimden aldığımı bilmiyor.

Soru 41

Çoğul kişiler için kullanılan kişi zamirleri, çoğul ekiyle yeniden çoğullanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek bir kullanım vardır?

A) Sizin sorunlarınızı çözmek bizim görevimiz.

B) Sizlerden duymak istediğim de buydu.

C) Çocuklar, kendilerine böyle davranılmasını istemiyorlar.

D) Bizi yarı yolda bırakacaklarını biliyordum.

E) Ben onlara her türlü yardımı yapmaya hazırım.

Soru 42

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi adının yerine geçen bir sözcük, ad tamlamasında tamlanan olarak kullanılmıştır?

A) Gülmemek için kendimi zor tuttum.

B) Benim kalemlerimi kim aldı?

C) Ayşe'nin kendisi de bu işe çok şaşırmış.

D) Onun kardeşi de sınava girmiş.

E) Senin giysilerini temizleyiciye verdim.

Soru 43

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üçüncü çoğul kişi zamirinin yerine geçen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yine de kendimi savunmak zorundayım.

B) İşi bu noktaya getiren de kendisi.

C) Ne olursa olsun, kendinizi de düşünmelisiniz.

D) Kendimizi unuttuk, onlarla uğraşıyoruz.

E) Biz kendilerine gerekeni söyledik.

Soru 44

Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zamir" görevli sözcük yer almamıştır?

A) İnsan nasıl konuşur kendisiyle / Nasıl koşar aynalara

B) Dalga geçerim kimi zaman da / O da benim vazifem

C) Gökyüzünü boyarım her sabah / Hepiniz uykudayken

D) Sanırım ki günler hep güzel gidecek / Her sabah böyle bahar

E) İçim kör bir kuyu gibi derin / Bir şey beklemiyor benden artık

Soru 45

Her kaldırımda ayak izlerim
Kendimden bir parça bırakmışım gibi
Yalnızlık günlerimi anımsatır
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belirtisiz ad tamlaması

B) Kişi zamiri

C) Sıfat tamlaması

D) İyelik zamiri

E) Belgisiz zamir

Soru 46

I. Çocuklar bakıyorlar, gözlerinde mavilik
Bize bakıyorlar çocuklar, bir deri bir kemik
II. Çocuklar tutamıyorlar ellerinde oyuncakları
Çocuklar, koşamaz olmuş bacakları
III. Bakıyorlar her akşam elimize
Hesap sormak ister gibi hepimize
IV. Benizleri sapsarı, hasta
Çocuklar bedbaht bu yaşta
V. Kim getirip koymuş onları yanımıza
Bakıyorlar çizgi çizgi alnımıza
Yukarıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 47

Hava iyice kararmış, tarlaların(I) rengi koyulaşmıştı.
Yağmur ince ince çiseliyordu. Gözleri(II) yeşil ekinlerin(III)
üzerinde acıyarak dolaşıyordu,"Onları(IV) bir kurtarabilsem!" sözleri(V) içini yiyordu.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi, bir varlığın neye ait olduğunu belirten ek almıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 48

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "O" sözcüğü ötekilerden farklı türde kullanılmıştır?

A) O, bundan daha ucuz ve kaliteliydi.

B) O bizi destekleyeceğine söz verdi.

C) Bakın o da bu konuda bizim gibi düşünüyor.

D) Meraklanmayın, o sizi anlayışla karşılar.

E) Hiç kuşkum yok, o da bir gün bize hak verecek.

Soru 49

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük, türce ötekilerden farklıdır?

A) Bu yazıları daha önce de okumuştum.

B) Son birkaç soruya bakamadan sınav bitti.

C) Şurada bekleyin, hemen döneceğim.

D) Her şey istediğimiz gibi olmuştu.

E) Öteki kitapları da buraya koyabiliriz.

Soru 50

Kaf Dağı'nın ardında
Mutluluk aramam ben
Bütün yelkenlerini şişirmiş
Boğaz'da giden gemi
Onu gördüğüm zaman
Hayallere dalmamak elimde mi?
Bu dizelerde, aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Sıfat grubuna

B) Zincirleme ad tamlamasına

C) Kişi zamirine

D) İşaret zamirine

E) Belirsizlik zamirine

Soru 51

Sonlarına getirildikleri sözcüklerin karşıladığı kavramların kime, neye, kaçıncı kişiye ait olduğunu belirten eklere iyelik ekleri denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır?

A) Tadı hoşuma gitmedi.

B) Üzüntüsü, yüzünden anlaşılıyor.

C) Sesi, hiç yabancı değildi.

D) Bebeği, doktora götürmüşler.

E) Arkadaşı, onu aramamış.

Soru 52

İlgi zamiri olan "-ki" eki, bazen bir cümlede tamlananları aynı sözcük olan iki tamlamadan ikincisinde, tamlanan sözcüğün yerini tutarak, o sözcüğün tekrarlanmasını önler.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) Sokaktaki insanın sorunları göz ardı edilmemelidir.

B) Elinizdekileri masaya bırakıp oturabilirsiniz.

C) Akşamki programı arkadaşlar da beğenmemiş.

D) Evin borcu bitti; arabanınki devam ediyor.

E) Onunki bugünlerde hiç aramıyormuş.

Soru 53

Bu adam kimdi(I), nereliydi(II), ne(III) istiyordu, hangimizi(IV) tanıyordu, buraya neden(V) gelmişti?

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi soru zamiri (adılı) değildir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 54

Aşağıdakilerin hangisinde yer anlamlı bir işaret zamiri kullanılmamıştır?

A) Şuraya oturup biraz dinlenelim.

B) Buraya daha önce hiç gelmemiştik.

C) Oraya varınca bizi ararsın.

D) Eskiden buralarda meyve bahçeleri vardı.

E) Şunları da yanına almayı unutma!

Soru 55

Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir kişi zamiri getirmek gerekir?

A) Gerçekten böyle düşündüğüne inanmıyorum.

B) Biraz önce buradan geçtiklerini gördüm.

C) Ne yapmak istediğini anlayamadık onun.

D) Kaybettiğin yılların acısını sonra anlayacaksın.

E) Düşüncelerinize katıldığımı söyleyemem.

Soru 56

O" sözcüğü hem işaret sıfatı, hem işaret zamiri, hem de kişi zamiri olarak kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "O" sözcüğü, kişi zamiri olarak kullanılmıştır?<BR< div>

A) O size yakışmaz, bunu alın.

B) O çok pahalı, istersen ötekini alalım.

C) Annemin en sevdiği kitaptı o.

D) O sizden övgüyle söz etti.

E) Bir daha duymak istemiyorum o sözleri.

Soru 57

Kendi" zamiri, iyelik eki almış adlardan önce eksiz olarak kullanılır ve iyelik düşüncesini pekiştirir.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?<BR< div>

A) Arkadaşlarımı kendim seçebilmeliyim.

B) İnsan, kendi düşüncelerini de eleştirebilmelidir.

C) Kendini kandırarak bir yere varamazsın.

D) Bunları ona kendim söyleyeceğim.

E) Kendine güvenmeyen kişi, başkalarına da güvenmez.

Soru 58

Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Öğretmen, bunları bize verdi.

B) O olaydan sonra görüşmedik onunla.

C) Birkaç kişi kapının önünde bekliyordu.

D) Bu soruların hepsi de zor.

E) Senin hangisini beğendiğini biliyorum.

Soru 59

Zamirler, adların yerini tutan sözcüklerdir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A) Yazdıklarını, yaşadıklarıyla sınırlayan bir yazardır o.

B) Zaman zaman bunu kendisi de dile getirir.

C) Sanatçı, malzemesini nereden alacağını bilir.

D) Hiçbir yazar toplumun dışında kalamaz.

E) Yazar, neyi nasıl yansıtacağını bilen kişidir.