REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Kusura bakmayın, sizi biraz bekleteceğim çünkü evdekilere haber vermeden hiçbir ye­re gidemem.

B) Senin şiirlerin onunkinden katbekat güzeldi, sen bu şiirlerle kalıcılığı yakalayacaksın.

C) Bu tür konularla ilgilenmiyorum ki gidip de saatlerce onunla bunları konuşayım.

D) Gazetedeki yazıları okudum ama dergidekileri okuyacak vaktim olmadı.

E) Konuşmalarındaki olağanüstülüğe, yapıtla­rında rastlamak imkânsız.

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir işaret za­miri kullanılmıştır?

A) Kara gözlüm efkârlanma, gül gayri İbibikler öter ötmez ordayım

B) Simaları gittikçe parıldar bu zaferle Gök her tarafından donanır meşalelerle

C) Bendeki bu kader bu talih varken Sevincim geç gelir, kederim erken

D) Istırap çekenlerin acıklı nefesleri Bizde geçer en yanık bir musiki yerine

E) Bu sensiz akşamlarda arama beni Bıraktığın yerde değilim artık

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Kim kalmışsa geride mahzun, derbeder

Daha bin yıl bu sahilde seni bekler

B) Şimdi denizler en mavi, ormanlar en yeşil

Seninle olayım da dünya umurumda değil

C) İşte o kızıl saçlar, işte suda halkalar

Memleket türküleri, yarım kalan mısralar

D) Neye dokunsam katrandır, kapkara

Siner gitgide ufkumdaki mavilik

E) Zerâfet, dünyaya geldiğin gündür

Güzellik hududu, seninle sondur

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde aldığı ekten ötürü ünlüsü değişen bir zamir vardır?

A) Sensin kötü dünyada timsali faziletin Varlığın sebebidir soframda bereketin

B) Mutlusun, bak evlatlar yetiştirdin boyunca Dert, acı görmedik biz, sen yanımızda olunca

C) Kimsesiz odanda kış geceleri İçin ürperdiği demler beni an

D) Bir akşam getir bana, bütün akşamlardan farklı Yaşayalım, eskiden duyduğumuz masalı

E) Otuz yıllık bir çalışma, amansız Kahredip çökertti seni zamansız

5. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı za­mirle sağlanmamıştır?

A) Onunla nerede buluşacağınıza karar verdiniz mi?

B) Doğru konuş, bu kocaman çantanın içinde ne var?

C) Sen böyle konuşunca oradakilerin kaçı sana gerçekten hak verdi?

D) Gecenin bu vaktinde sokakta tek başına kimi arıyorsun?

E) Ben bunu alacağım, sen hangisini alacak­sın?

6. Gelin, bir pazarlık yapalım sizinle ey insanlar Bana kötü, bana terk ettiğiniz düşünceleri verin O vazgeçtiğiniz günler, eski yanışlarınız Onları verin, yakınmalarınızı, artık gülmeye de­ğer bulmadığınız şakalar

Ben aştım onları dediğiniz ne varsa

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) İkinci çoğul kişi zamiri

D) Aldığı ekten ötürü ünlüsü değişen zamir

E) Üçüncü tekil kişi zamiri

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır?

A) Gelse de en acı sözler dilime

Uçacak sanırım birkaç kelime

B) Bütün sırlarımı âleme yaydı

Ah şu şairliğim olmaz olaydı

C) Körfezdeki dalgın suya bir bak göreceksin

Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde

D) Kalmışsa birkaç ısrar, ölümle yarışacak

Onların yardımıyla dünyamıza acıdım

E) Kimin dikkatini çeker küçücük bir bulut

Güneşi kapatmadan önce

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir kul­lanılmıştır?

A) Ağzının bir kıvrımından cesaret bularak

Tek yürekte susayışlar yaratan yağmurlara açıldım

B) Bu yıl kurak geçti, bahar da yaz da Erik de olmadı, dut da kiraz da

C) Ne zaman bir kâğıt alsam elime Siner güzelliğin kelimelere

D) Yaşamak bir kör dövüşüdür amansız Milyonlar bir seldir bu şehirde akıp gider

E) Andım birer birer, acıdım kendi halime Aksetti bir dakika uzaktan hayalime

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir kullanılmıştır?

A) Gönlüm hâlâ sende, hâlâ sözünde

Siyaha mahkûmum zindan gözünde

B) Fırtınayı andıran orkestra sesler

Bir ürperiş getirir senin sinirlerine

C) Sana varan geçit var ya, dar mı dar dediler

Sevdam içinse, yerler gökler kadar dediler

D) Ben ateşi bağrımda tutamayınca artık

Bağrıştılar, evrende yangın mı var, dediler

E) O bilinç karartan ışınların kaynağına yettim

Kendimi senden uzak karanlıklara sürgün ettim

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur?

A) Böyle yalçın dağlarda sessiz dolaşanlarla

Köyler, ufka dizilen tozlanmış birer resim

B) Hani o bırakıp giderken seni

Bu öksüz tavrını takmayacaktın

C) Beni bekliyorsan, uyumamışsan

Sevinçten kapında ölebilirim

D) Bakıyorsun aramızda büyüyen sessizliğe

Sessizlik bir türküdür, serüvendir seninle

E) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır?

A) Sen misin kaybolan izimi bulan

Gerçekten sen misin kapımı çalan

B) Hangi kız yüzüme baksa mutlaka parasızın

Yıldız falımda yolculuk görünüyor

C) Gel gör beni ne hâllere burundum

Kâh bir böcek, kâh kelebek göründüm

D) Hangimizin ecdadı feda olmadı yurda

Hangi bahçeden bir gül solmadı bu uğurda!

E) Duyulmuş mu dünyada böyle oyun havası

Bize mi kalmalıydı komşunun kan davası

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zamir var­dır?

A) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

B) Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden

Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen!

C) Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi

Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi

D) Güneşin batmasına yakın saatlerde

Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede

E) Bahçede akasyalar açardı baharla

Ne şirin komşumuzdun Fahriye Abla

13. Bilmezdi ki oturduğumuz semti,

Geldi mi de gidici - hep, hepp acele işi! –

Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi.

Atlastan bakardım nereye gitti,

Öyle öyle ezber ettim gurbeti.

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A) İlgi zamiri

B) Kişi zamiri

C) İşaret zamiri

D) Soru zamiri

E) Belgisiz zamir

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir vardır?

A) Bir garip dost vardı, utangaç biri

Acaba nerede şimdi dedin mi

B) Sence bir yıl geçti bence asırlar

Gıybete malzeme kaldı kusurlar

C) Keyfimden düşmedim ben bu hallere

Malûm olmadı mı halim fallara

D) Şarkımı duyarsın bir buruk seste

Allah'ın aşkına dinle üst üste

E) Bir ömre mal oldu bir uşşak beste

Seni sevdiğimi öğrenmedin mi

15. Senden aldım bu feryadı

Bu imiş dünyanın tadı

Anılmazdı Veysel adı

O sana âşık olmasa

Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İşaret zamiri

B) Kişi zamiri

C) İşaret sıfatı

D) Özel isim

E) Belgisiz zamir

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde dönüşlülük zamiri kullanılmıştır?

A) Benim ile gezdin beni arattın

Beraber oturup beraber yattın

B) Her millete birer yüzden göründün

Kendini sakladın sardın sarındın

C) Bu dünyayı sen yarattın girindin

Her nesnede gösterirsin nakşını

D) Görenlere açık körlere gizli

Kimine göründün oruç namazlı

E) Veysel'e göründün cilveli nazlı

Tutan bırakır mı senin peşini

17. Çaresiz bir hâlde, bilinmeyen bir yerden inayet beklerken, dimağımda şimşekler çakıyor ve se­nin adınla ilgili soruya cevap buluyorum. Sen, gönlümün içindesin; bir noktasın. Tecelli ettiğin yer orası; sen o kara noktasın. Adın her ne olur­sa olsun, artık sen benim için, Süveydâ'sın.

Yukarıdaki metin parçasında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır?

A) İşaret zamiri

B) Soru zamiri

C) Belgisiz zamir

D) İşaret sıfatı

E) Kişi zamiri

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?

A) Farkında değilsin vurduğun yerin

Şuramdır sevdiğim, işte şuramdır

B) Çekilen son dalganın eteğinden

O masal mağarası açılır birden

C) Artık bu ayrılıklardan kalbim usandı

Bir gökyüzü, bir duvar, bir resmin kaldı

D) Gönül verdin derlerdi o delikanlıya

En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya

E) Ben de şu dünyada geldim geleli

Ah neyleyim gamlı gönlüm şad olmaz

1. B 5. A 9. E 13. D 17. C

2. A 6. E 10. E 14. A 18. A

3. C 7. C 11. D 15. E

4. D 8. E 12 B 16. B