Now loading.
Please wait.

REKLAM

ZAMİRLER VE ZAMİR ÇEŞİTLERİ

ZAMİR-ler (ADILlar)

İsimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir.Bütün zamirler sıfatlardan farklı olarak isim çekim eki alabilir.

A)Kişi (Şahıs) Zamirleri:

Sadece insan isimlerinin yerini alan zamirlerdir.

*Ben, sen, o;biz, siz, onlar.

*Görüyorum beni okşayan gözlerindeki geceyi.

*Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?

* “Bana kucaklarında seni getiriyorlar;

Ben de sonra o seni getiriyorum sana.”

*Mavi denizlerin ötesinde bulacağım seni .

*Bizim buralarda her yıldız kaydığında biri ölür.

*Sizler bu ülkenin geleceğisiniz.

* Ben senin en çok bana yansımanı sevdim.

*Biz her gece uğultularını dinlerdik rüzgarların.

*Güneş,sadece onun gözlerinde doğardı.

*Onun yüreğinde sevgi çiçekleri açardı.

*O,bu davaya yüreğini koymuştu.

*Zor durumda kaldığında onlar yardım ediyordu.

UYARI: “O” ve “onlar” zamirleri bir insanı anlatıyorsa kişi zamiri,insan dışındaki bir varlığı anlatıyorsa işaret zamiri olur.

*Onu çöpe atan ondan başkası olamaz.

*Onu bu yörede sadece onlar dokur.

NOT:Şahıs zamirleri ile isim tamlaması kurulabilir.Bu durumda şahıs zamiri sadece tamlayan olabilir.

*Benim denizlerim senin gözlerindir.

*Akşamı seyredeyim senin bakışlarında.

*Bizim atalarımız bu topraklarda bir tarih yazdı.

UYARI:Şahıs zamirleri kesinlikle iyelik eki almaz.

Soru 1

İlgi zamiri, bir belirtili ad takımından, kaldırılan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlanana ulanan -ki ekidir.
Bu tanıma göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Alnındaki çizgiler giderek çoğalıyordu.

B) Odaların temizliği bitti, salonunki kaldı.

C) İçinizdeki sese kulak vermelisiniz.

D) İnsanları sev ki onlar da seni sevsin.

E) Seninki yine bir şeye bozulmuş.

Soru 2

I. İçimde fırtına öncesi bir durgunluk sanki.
II. Her adımın bilinmeyen bir sonsuzluğa koşar.
III. Aslında ben uzaydayım bu dünyada değilim.
IV. Gözlerime yaşlarla dolu bulutları doldurdum.
V. Sıkarım yumruklarımı kanar avuçlarım.
Yukarıdaki dizelerin hangisinde, iyelik zamiri kullanılmamıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

Soru 3

... çok ilginç buldum.
Bu sözlerin başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse, kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan anlam belirsizliği olur?

A) Yazdıklarını

B) Yazılarınızı

C) Yazdıklarınızı

D) Yazıları

E) Yazılanları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri kullanılmıştır?

A) Kusura bakmayın, sizi biraz bekleteceğim çünkü evdekilere haber vermeden hiçbir ye­re gidemem.

B) Senin şiirlerin onunkinden katbekat güzeldi, sen bu şiirlerle kalıcılığı yakalayacaksın.

C) Bu tür konularla ilgilenmiyorum ki gidip de saatlerce onunla bunları konuşayım.

D) Gazetedeki yazıları okudum ama dergidekileri okuyacak vaktim olmadı.

E) Konuşmalarındaki olağanüstülüğe, yapıtla­rında rastlamak imkânsız.

REKLAM