Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Ne istiyorsun bu zavallı çocuktan?

B) Niçin söylediklerime kulak asmıyorsun?

C) Bu eğitim programına kaç kişi katılacakmış?

D) Bunları sana kim söyledi?

E) Hangi yazarı daha çok okursun?

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, türce ötekilerden farklıdır?

A) Köyü baştan ayağa ev ev dolaştık.

B) Gürültü zaman zaman kesiliyor, sonra yeniden başlı­yordu.

C) Söylediklerini inceden inceye düşündüm.

D) Koca koca adamlar ortalık yerde kavga ediyordu.

E) Koskoca adam çocuklar gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf bir sıfatı etki­lemiştir?

A) Bir karanlık yola girdik de ışık beklemeden Yürürüz hep yürürüz istemeden

B) Kaynarken ortalıkta cehennem kazanları Cennet, barış masalları dinlettiler bize

C) En güzel meyveyi sunmuştu felek Onu dallarda çürüttük yemeden

D) Hapsedip yüz kilit altında Koparsak dilini, anlatır söylemeden

E) Sustuk sabırla, her şeyi söylettiler bize Sevdikçe, nefreti öğrettiler bize

4. Artık(I) trenlerden söz edilmiyor şarkılarda, içimi en(II) çok sızlatan şey demiryolu politikasının canlılığını yitirmesidir. Şimdi(III) demir yollarının gerekli olduğunu(IV) trafik kazaları sebebiyle anlıyoruz. Her gün(V) yürek dağlayan facialar yaşanıyor.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi türce diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C)lll. D) IV. E) V.

5. Aşağıdakilerin hangisinde yükleme kesinlik anlamı katan bir belirteç kullanılmıştır?

A) Böyle davranmanı doğru bulmuyorum.

B) Bu işi gene bana yükleyecekler, biliyorum.

C) Bari bir fincan kahvemizi içseydiniz.

D) Artık geride özleyeceğim hiçbir şey yok.

E) Son günlerde onu buralarda hiç görmedim.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye olasılık an­lamı katan bir belirteç kullanılmıştır?

A) Belki onun da geçerli bir mazereti vardır.

B) Keşke sen de bizimle gelebilseydin.

C) Çocuk korkudan delicesine koşuyordu.

D) Buraya yerleştiğimizde hemen hemen dokuz yaşın­daydım.

E) Onun için en güzel söyleyiş böyle söyleyişti.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öbekleşmiş bir be­lirteç vardır?

A) Sana dûn söylediklerimi hatırlıyor musun?

B) O acelecidir, hepimizden önce yola çıktı.

C) Sabahtan beri evin anahtarını arıyorum.

D) Uykuya düşkünlüğünden bugün de işe geç geldi.

E) Yazın ailece yayladaki evimize taşınırız.

8. I. Gece çiçekler daha bir güzel olur.

II. Gece, kendine benzetir her şeyi

III. Gece çiçekler saksıda daha bir diri olur.

IV. Gece çiçekler daha bir cömert olur.

V. Gece açılır sabahki gonca.

Yukarıdaki dizelerin hangisinde "gece" sözcüğü ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

A) Bir biçim bulsa bulut, kendine ağlar mıydı?

B) Başka bir rengi sevmeyen renk elbette ölür.

C) Doludizgin giden at, nefret eder dizginden.

D) Mavidir renklerin en çok doğup en çok boğanı.

E) Okyanus, belki uyanamam diye asla uyumaz.

10. "Açık" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce ötekilerden farklı kullanılmıştır?

A) Açık havada yapılan yolculuk insanın içini açar.

B) Üzerinde açık renkli bir şal vardı.

C) Bu sert sözleriyle bize hiç açık kapı bırakmıyordu.

D) Açık ve yalın anlatım onun en belirgin özelliğidir.

E) Benimle açık konuşması gerektiğini söyledim.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemin anlamını nicelik yönünden etkileyen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Sorularıma hep gülümseyerek cevap veriyordu.

B) Sabah, erkenden yola çıkmaya karar verdik.

C) Bu olayı çok sonra başkalarından duydum.

D) işte beklediğimiz son konuk da geliyor.

E) Bu çocuk iyi, ama çok konuşuyor.

12. Her gün(I) Cahit Ağabey üzerine konuşup duruyoruz. Şehirde gençler hjç(II) durmadan ondan açıyorlar. Önce(III) arayıp sormadığı için ona kızıyor, sonra(IV) sevgileri ağır basıp onu bağışlıyorlar. Akşamları(V) beraberce dolaşıyoruz onlarla.

Yukarıda numaralanmış belirteçler, yapı bakımından ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır? A) I. B) II. C) III. D) IV. -E) V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını durum yönünden belirleyen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çoğu zaman bir araya gelir, havadan sudan konuşurduk.

B) Onunla en son, on beş yıl önce görüşmüştük.

C) Bir ara, henüz çok gençken, bir huzur evine gitmiştim.

D) Yeni işine ne yapsa bir türlü alışamıyordu.

E) Onu kesinlikle görmem gerekiyor.

4. “Yer-yön belirteçleri çekim eki aldığında tür değiştirir." Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım söz konusudur?

A) Aşağı inmeye üşendiğinden kapıcıyı çağırmış.

B) Yukarıda dağın yamaçlarında, çam ağaçları görünü­yordu.

C) Arabayı biraz ileri alır mısın?

D) Dışarı çıkmak için benden izin koparmaya çalışıyor.

E) Geri dönenlere her zaman kapımız açıktır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Kendine yeni yeni dostlar edinmiş.

B) Ufak tefek bir adam koşarak yanıma geldi.

C) Çisil çisil yağan yağmur ruhumuzu dinlendiriyordu.

D) Eften püften şeyleri sorun haline getiriyorsun.

E) Saçma sapan sözleriyle herkesi bıktırmıştı.

16. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? O bakış biran mıydı?

Bu dizelerde soru anlamı veren sözcüklerin türü, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Soru zamiri - soru sıfatı - soru edatı

B) Soru sıfatı - soru zarfı - soru edatı

C) Soru zamiri - soru zarfı - soru edatı

D) Soru edatı - soru zarfı - soru edatı

E) Soru zarfı - soru zamiri - soru edatı

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını zaman yönünden etkileyen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bu, sık sık karşılaştığımız bir durumdu.

B) Bu kararı dün gece beraberce aldık.

C) Onunla yeniden karşılaşmayı istemem.

D) Bazıları gözünüze girmek için sizi allayıp pullar.

E) Ben böyle insanlardan fazlasıyla rahatsız olurum.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-de, -da" ekini almış sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Bu odada her şey çok düzenliydi.

B) Yeni aldığım şemsiyeyi orada unutmuşum.

C) Bu küçük beldede mutlu günler geçirmiştik.

D) Baharda yeniden iş başı yapacakmışız.

E) Babasının yanında daha mutlu olacağına inanıyor.

19. I. Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya.

II. Ellerim takılırken rüzgarların saçına.

III. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince.

IV. Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince.

V. Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.

Yukarıdaki dizelerin hangisinde belirteç yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

20. 'Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde be­lirteç olarak kullanılmıştır?

A) Yalnız kaldığı zaman hep beni arar.

B) Dağ başındaki yalnız bir ağaç gibiydim.

C) Onların arasında yalnız sana güveniyorum.

D) Baştan söyleyeyim ki bu işte yalnızsın.

E) istediklerini alırım yalnız dikkatli kullanacaksın.

CEVAPLAR

1.B 2.D 3.C 4. D 5. E 6.A 7.C 8.B 9.C 10.E 11.A 12.A 13.D 14.B 15.C 16.C 17.B 18.D 19.E 20.A

REKLAM