REKLAM

ZARFLAR

 

1. I. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

II. Bu şehir o eski İstanbul mudur?

III. Karanlıkta bulutlar parçalanıyor

IV. Sokak lambaları birden yanıyor

V. Kaldırımlarda yağmur kokusu...

Bu dizelerden hangisinde zarf (belirteç) kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi zarf değildir?

A) Çocukları sorguya çektiler teker teker.

B) Adamın gözleri mutluluktan ışıl ışıl parlıyordu.

C) Sizi bulmak için akşama kadar ev ev dolaştık.

D) Haziran geldikten sonra havalar günden güne ısınır.

E) Üç gün boyunca tüm caddeler pınl pınldı.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türce özdeş sözcüklerin altı çizilmiştir?

A) Şair bu dizelerde neyi anlatmak istemiş?

B) Bize niçin uğramadığını çok merak ediyorduk.

C) Ben de iyi insanlarla iyi geçinmek isterim.

D) Son kitabı hiç beğenilmedi.

E) Bence bu şairimizin en güzel şiiri budur.

 

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?

A) İsmini dinleyeceksin serin esen rüzgârda

B) Hatırlayacaksın beni gözlerin yaşla dolu

C) Bu mahallelerde ömürler akşamüstü başlar

D) El ele dolaştığımız bahçelere düştü yolum

E) O küçük ev bana saray gibi göründü

 

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi farklı görevde kullanılmıştır?

A) Cemal Bey bu katta değil, bir de yukarı kata bakınız.

B) Yıllar önce ayrıldığı ülkesine mühendis olarak geri döndü.

C) Evde canı sıkılınca hava almak için dışarı çıkmış.

D) Arabanızı biraz ileri çekerseniz kapının önü açılmış olur.

E) Yemek yenilen salon dolunca biz aşağı indik.

 

6. Zarflar sıfatların derecelerini de artırır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?

A) Hastamız birkaç gündür çok iyi görünüyor.

B) Bu hafta yine çok işimiz var.

C) Ara sıra şekerli besinler tüketmesinin çok zararı olmaz.

D) Eve geç gidince babası Cenk'e çok kızmış.

E) Şehre yakın bir bölgede çok güzel bir evleri vardı.

 

7. I. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar

II. Karşı damda bir güneş parçası

III. İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar

IV. Bağıra çağıra düşerim yollara

Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde zarf (belirteç) vardır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması zarf (belirteç) görevinde kullanılmıştır?

A) İstanbul’un cefası da çoktur, sefası da.

B) Yaz aylarında şehirdeki insanlar kıyı kasabalarına giderler.

C) Kasaba ve köylerin yollan yeniden düzenleniyor.

D) İşten döndükten sonra evin bahçesinde çay içerdik.

E) Denizden esen meltem, kasabayı serinletiyordu.

 

9. Şimdi(I) kavak ağaçları görünüyor

Penceresinden

Gündüzleri(II) yağmur yağıyor

Ay doğuyor geceleri(III)

Ve pazar(IV) kuruluyor karşı(V) meydanda

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri zarf (belirteç) değildir?

A) I. ve II. B)l.ve lll. C) II. ve III.

D) III. ve IV. E) IV. ve V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hal eki alan sözcük fiili durum yönüyle nitelemiştir?

A) Bir pazar günü tüm arkadaşlarla bizim evde toplanalım.

B) Dün durumu oldukça iyiydi, bizi ayakta karşıladı.

C) Toplantı salonundaki kalabalığın içinde gözlerim seni aradı.

D) Yaptığı her işte mükemmellik arar, kimseyi işine karıştırmazdı.

E) Yetiştiremediği bazı işleri hafta sonu tamamlayacakmış.

 

11. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat tamlaması zarf (belirteç) görevindedir?

A) Beş kuruşun varsa beş yere düğümle.

B) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

C) Az eli aşta gör, çok eli işte gör.

D) Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.

E) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki ikileme durum zarfı görevindedir?

A) Törene katılacak öğrenciler üçer beşer gelmeye başladı.

B) Kendine göre bir ev bulmaları için eşe dosta haber bıraktı.

C) Alışveriş yaptığımız adam bizi yalan yanlış sözlerle oyalıyor.

D) Eski arkadaşlarımdan bazılarıyla ara sıra çarşıda karşılaşırım.

E) Babalan yemekten önce abur cubur yemelerine çok kızardı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) Ne zaman geleceğini size de mi söylemedi?

B) Bizim geldiğimiz gün siz nereye gitmiştiniz?

C) Kiraladığınız yeni ev kaçıncı kattaydı?

D) Bu soğuk havada o kadar yolu nasıl yürüyeceksiniz?

E) Kapıdaki çocuk sana telaşlı telaşlı ne anlatıyordu?

 

14. Bedava yaşıyoruz, bedava(I)

Hava bedava(II), bulut bedava(III)

Dere tepe bedava(IV)

Yağmur çamur bedava(V)

Bu dizelerde yer alan "bedava" sözcüklerinden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zaman zarfı yoktur?

A) Biraz beklerseniz babam iki saate kadar gelir.

B) Yaz aylarınnda bir haftalığına köye giderdi.

C) Geçen ders Sait Faik'in bir hikâyesini okumuştuk.

D) Bir zamanlar bizim evin yerinde yazlık sinema varmış.

E) Sınava gireceği için sabaha kadar ders çalıştı.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan altı çizili zarf, gerektiğinde sıfat olarak kullanılabilir?

A) Karşı sınıftan biri ağlayarak bahçeye çıktı.

B) İki haftadır işler çok ağır ilerliyordu.

C) Söylemek istediklerini yarınki toplantıda çekinmeden dile getirirsin.

D) Yarın giderseniz ben de sizinle gelebilirim.

E) Ön sıradaki yaşlı adam birden ayağa kalktı.

 

Cevaplar:

1.D

2.E

3.B

4.C

5.A

6.E

7.B

8.B

9.E

10B

11.E

12.A

13.D

14.A

15.E

16.B

 

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?

A) Hâlâ yaşarır gözlerim geçmişi andıkça.

B) Bulur muyuz yeniden o sıcak gülüşleri?

C) Tüy gibi hafiflerim sesinin buğusunda.

D) Uzaklaştık epeyce gecenin hüznünden.

E) Çaresiz dertlere düşürdü beni gidişin.

 

2. Senin için yazdığım şiirleri

Dün(I) teker teker(II) okudum

Nasıl (III)sevmişim bir zamanlar(IV)

Örneğin yüzen gemileri

Bunca mavisini denizin

Fark etmemişim şimdiye kadar (V)

Bu dizelerdeki altı çizili zarflardan hangi ikisi ötekilerden farklı türdedir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.

D) III. ve V. E) IV. ve V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı diğer­lerinden farklı türde bir sözcükle sağlanmıştır?

A) Nasıl da geçiyor zaman farkına varmadan?

B) Bu kadar geniş çaplı bir projeyi nasıl hazırladın?

C) Nasıl bir öykü yazmayı düşünüyorsunuz?

D) Böyle büyük bir sorunun nasıl üstesinden geldiniz?

E) Nasıl sessiz kalıyorsun onun iddiaları karşısında?

 

4. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde ötekilerden farklı türde bir zarf vardır?

A) Böyle gelmiş, böyle gider.

B) Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.

C) Gündüzün mum yakan geceleyin bulamaz.

D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

E) Çocuk düşe kalka büyür.

 

5. (I) Bir gazete bayisinde umutsuz bir şekilde, okuyacak bir şeyler arıyordum. (II) Derginizi gördüm, ne yalan söyleye­yim, umursamazca aldım. (III) Çok kötü geçen bir sınavdan çıkmıştım. (IV) Dergiyi açıp okuduktan sonra, inanın abart­mıyorum, hayatım değişti. (V) Şimdi, her ayın ilk günü dergiyi bayiden, belki de, ilk ben alıyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili söz görevce ötekilerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "den, -dan" ekini alan sözcük zarf (belirteç) görevindedir?

A) Abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz.

B) Damdan düşen damdan düşenin halini bilir.

C) Eski dost düşman olmaz yenisinden vefa gelmez.

D) Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.

E) Karıncadan ibret al, yazdan kışı karşılar.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Onun kadar içten pazarlıklı birini daha önce görmedim.

B) Yaptıkları şakadan sonra arkadaşları ile selamı sabahı kesti.

C) Köy yolunda ilerleyen araba tozu dumana katıyordu.

D) Günlerdir ağlayan kız, arkadaşına içini dökerek rahat­ladı.

E) Gençliğinde o kadar çalıştı ki şimdi hayatın tadını çıkarıyor.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?

A) Burada rahat rahat denize girebiliriz.

B) Bu bölgedeki yapılaşma yıldan yıla artıyor.

G) iyi bir usta bulmak için sağa sola haber bıraktık.

D) Karnesini alınca koşa koşa evin yolunu tuttu.

E) Haberi duyunca gözleri ışıl ışıl parladı.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "güzel" sözcüğü  "'Buradan bakınca şehir çok çirkin görünüyor." cümlesindeki "çirkin" sözcüğü ile görevce özdeştir?

A) Az önce giydiğin elbise daha güzel.

B) Bu tür yemekleri annem de güzel yapar.

C) Daha güzelini bulamazsan bu kravatın aynısını al.

D) Şu güzelim çiçekleri nasıl kuruttunuz?

E) Dünkü toplantıda her şey çok güzeldi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer-yön zarfı isim çekim eki aldığı için adlaşmıştır? |

A) Arkadaşları tarafından geri plana itilmek onu üzdü.

B) Bu kat kiralanmış yukarının da kirası çok yüksek.

C) Çocukluğu sorunlu geçenler ileri yaşlarda da sıkıntı yaşayabiliyor. ,

D) Dışa dönük bireylerin toplumla anlaşması daha kolay oluyor.

E) Yaşlı adamın odadan içeri girmesiyle çıkması bir oldu.

 

11. I. Yemek artıklarını atmaz, mutlaka tükettirirdi.

II. Bu türden kitapları artık okumuyoruz.

III. İletişim araçları geliştiği için artık mektup da yazmıyoruz,

IV. Şubat ayının 29 çektiği yıllara artık yıl deniyor.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde ""artık" sözcüğü  zarf (belirteç) görevindedir?

A) I. Ve II. B)1. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük tür  yönüyle ötekilerden farklıdır? i

A) Yalılar Boğaz'ın en ilgi çeken yapılandır.

B) Geçmiş asırların unutulmaz anları bu yalıların duvarlarına sinmiştir.

C) Denize yüzünü dönmüş bu güzel yapılar, tarihin içinden süzülüp gelen bir rüya gibidir.

D) Akşam güneşi yalılara vurduğunda, denizin kenarında kızıl güller açar.

E) Yalıların eski mimariyi yansıtan çehreleri, denizin duru mavisi üzerine düşer her sabah.

 

13. Zarflar isim çekim eklerini alamaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim çekim ekini aldığı halde zarf görevinde kullanılmış bir sözcük vardır?

A) İçten, sıcak bir yaklaşımla çevresindeki herkese sevdirdi kendini.

B) Birkaç belgede eksiklik olunca başvurusu kabul edilmemiş.

C) Piknik lafını duyunca tüm hazırlıkları akşamdan tamam­lamıştı.

D) Böyle ağır çalışırsanız işlerin yarısını bile bitiremezsiniz.

E) İlk şiir kitabı büyük ilgi gören sanatçı şiir yazmayı sürdü­receğini söyledi.

 

14. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim tamlaması zaman zarfı görevinde kullanılmıştır?

A) Misafirin umduğu ev sahibine iki öğün olur.

B) Tayfanın akıllısı, geminin dümeninden uzak durur.

C) Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü.

D) Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun.

E) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

 

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "iyi" sözcüğü zarf (belirteç) görevindedir?

A) Adamın iyisi alışverişte belli olur.

B) Son gülen iyi güler.

C) Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir.

D) İyi dost kötü günde belli olur.

E) Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

 

16. Herkes çok korkmuştu. Çoğu evine hiç gitmedi. Gidenler hemen geri çıktılar. Hepsinin kulağı gelecek haberdeydi. Bazı köylüler kendi aralarında konuşuyor, bazıları da muhtarın evinin önünde bekliyordu.

Yukarıdaki altı çizili sözcüklerin kaçı zarftır?

A)     3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

 

 

Cevaplar:

1.e

2.b

3.c

4.c

5.c

6.e

7.d

8.c

9.b

10.b

11.c

12.a

13.c

14.c

15.b

16.b