REKLAM

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Yolun kenarında küçük küçük çocuklar oynuyordu.

B) Zavallı adam günlerce aç ve susuz çalıştı.

C) Bu konuyu açmamasını söylemiştik daha önce.

D) Büyük şehirlerde yaşayan insanlar tehlike altında.

E) Bir süre sonra bunların biteceğini sanıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde \"güzel\" sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.

B) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.

C) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.

D) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.

E) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belir­teç kullanılmıştır?

A) Dersi hiç dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyor­du.

B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.

C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.

D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.

E) Olup bitenler karşısında donakalmıştı.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf göre­vinde kullanılmamıştır?

A) Küçük kız annesine ağlaya sızlaya sarıldı.

B) Bir köşeye oturmuş ağlıyordu sessiz sessiz.

C) Dün gece yaşadıklarını bir bir anlattı bize.

D) Akşam saatlerinde rüzgâr hafif hafif esiyordu.

E) Şirket çıkmaza girince kara kara düşüncelere dal­dı.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Öğretmenin anlattıklarını dikkatlice dinliyordu.

B) Sabahtan akşama kadar çalışınca epey yorulmuş­tuk.

C) Geceleri büyük babam bize masal anlatırdı.

D) Kış aylarında bile soğuk su içmeyi tercih ederdi.

E) Dosyalarını kaldırabilmek için hafifçe eğildi.

 

6. Zarflar, eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını etkiler. Sıfat ve zarfların anlamlarını tamamladıklarında derecelendir­me anlamı bildirirler.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf, cümleye derecelendirme anlamı katma­mıştır?

A) En güzel kitapları sizin için seçtim.

B) Gece gündüz demeden aç ve uykusuz çalışmış.

C) Hakan Bey bu toplantıda da çok iyi konuştu.

D) Devrin oldukça güçlü bestekârısın, diyorlardı.

E) Onun geleceği epey parlak görünüyordu.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yör zarfı kul­lanılmamıştır?

A) Birazdan yukarı çıkıp geleceğini söyledi.

B) Bunca yol gittikten sonra geri dönmeyi düşündü.

C) İleriye yönelik hayal bile kurmak istemiyordu.

D) İçeri girmekle hata yaptığını söyledi.

E) Elinde bilgisayarla az önce aşağı indi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılma­mıştır?

A) Bu taşlar gereğinden çok daha fazla kararmış.

B) Serkan bu konuda ne yapacağını uzun uzun dü­şündü.

C) Upuzun bir ovanın ortasında yılan gibi uzanmış.

D) Masmavi bir deniz ruhumun derinliklerine işliyordu.

E) Şimdi onu daha iyi anladığımı fark ettim.

 

9. I. Onun bu hastalığı aylarca devam etmiş.

II. Yarışmadaki soruların hepsini nasıl bildiniz?

III. Annesini de babasını da çok seviyormuş.

IV. Yaşadığımız sorunları konuşarak hallederdi.

V. Niçin anlatılanları gidip ona söyledin?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan belirteçler, yapıları bakımından gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?

A) I.      B) II.       C) III.      D) IV,        E) V,

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cümlesi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) -Az önce nereye çıktı?

- Yukarı

B) - Neden benimle konuşmuyorsun?

- Küstüğümden

C) - Dersi nasıl dinlediniz?

- Sessiz

D) - Bizi ne zaman ziyaret edeceksiniz?

- Hafta sonu.

E) - Kitap okumayalı kaç gün oldu? -On gün.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Ayşenur, yıllardır onun yanından ayrılmıyordu.

B) Yaşlı adam, köyü sabahleyin terk etti.

C) İşlerini yaptıktan sonra eve gitmek istedi.

D) Seni arayacağımı daha önce hiç düşünmemiştim.

E) İnsanları rahatsız etmemek için sessiz konuşuyor­lardı.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş söz­cük zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Seminerde bambaşka insanlarla karşılaştım.

B) Tertemiz hava almak için yürüyüşe çıktılar,

C) Hava açınca gökyüzü masmavi görünmüştü.

D) Küçük çocuğun inci gibi dişleri bembeyazdı.

E) Dümdüz bir arazide çocuklar top oynuyordu.

 

13. I. Çok az süremiz kaldı, başlayalım mı?

II. Bize karşı dürüst davranmadığı için onu affetmi­yoruz.

III. Yukan kattan öyle tuhaf sesler geliyordu ki!

IV. Okuyasınız diye bu kitabı size vereceğim.

V. Bu yılki otobüs ücretleri epey artmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde derecelendirme zarfı kullanılmıştır?

A) I. ve II, B) I. ve V, C) II, ve III.

D) III, ve IV E) IV ve V

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?

A) Geçen hafta beni sorduğunu hatırlayan var mı?

B) Onun için nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?

C) Daha önce yaşadıklarını neden bize anlatmadın?

D) Ali Bey\'le görüşmeniz hangi gün gerçekleşecek?

E) Üç yıl içerisinde İngilizceyi kimden öğrendiniz?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde \"ca, -ce (ça, -çe)\" ekini alan sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Duyduklarını bize de kısaca anlatmıştı,

B) Yaşlı adamın üzerinde eskice bir ceket vardı,

C) Uzunca boyu vardı basketbol oynayan gencin,

D) Bu denemede güzelce sorular çözmüştüm.

E) Yöneticiler çocukça bir karar almışlar.

16. I. Ailemle rahat konuşamıyorum ki...

II. Astronomiyi ben de biraz bilirim.

III. Yıl sonu baloya katılmayacağını, söyledi.

IV. Otelimizde ne kadar kalmayı düşünüyorsun?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur?

A) Zaman B) Soru C) Durum

D) Yer-yön E) Miktar

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Yolun kenarında küçük küçük çocuklar oynuyordu.

B) Zavallı adam günlerce aç ve susuz çalıştı.

C) Bu konuyu açmamasını söylemiştik daha önce.

D) Büyük şehirlerde yaşayan insanlar tehlike altında.

E) Bir süre sonra bunların biteceğini sanıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde \"güzel\" sözcüğü belirteç olarak kullanılmıştır?

A) Güzel günler görmenin hayaliyle yaşıyorum.

B) Koklayamam çılgın yasemini, güzel gülü.

C) Üzerinde güzel bir takım vardı adamın.

D) Ay güzel göründü karanlık gökyüzünde.

E) Sahilin en güzel yerinde uzanıp yatmıştık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belir­teç kullanılmıştır?

A) Dersi hiç dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyor­du.

B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.

C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.

D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.

E) Olup bitenler karşısında donakalmıştı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zarf göre­vinde kullanılmamıştır?

A) Küçük kız annesine ağlaya sızlaya sarıldı.

B) Bir köşeye oturmuş ağlıyordu sessiz sessiz.

C) Dün gece yaşadıklanı bir bir anlattı bize.

D) Akşam saatlerinde rüzgâr hafif hafif esiyordu.

E) Şirket çıkmaza girince kara kara düşüncelere dal­dı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Öğretmenin anlattıklarını dikkatlice dinliyordu.

B) Sabahtan akşama kadar çalışınca epey yorulmuş­tuk.

C) Geceleri büyük babam bize masal anlatırdı.

D) Kış aylarında bile soğuk su içmeyi tercih ederdi.

E) Dosyalarını kaldırabilmek için hafifçe eğildi.

6. Zarflar, eylemlerin, eylemsilerin, sıfatlan ve kendisi gibi zarf olan sözcüklerin anlamlarını etkiler. Sıfat ve zarfların anlamlarını tamamladıklarında derecelendir­me anlamı bildirirler.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde zarf, cümleye derecelendirme anlamı katma­mıştır?

A) En güzel kitapları sizin için seçtim.

B) Gece gündüz demeden aç ve uykusuz çalışmış.

C) Hakan Bey bu toplantıda da çok iyi konuştu.

D) Devrin oldukça güçlü bestekârısın, diyorlardı.

E) Onun geleceği epey parlak görünüyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yör zarfı kul­lanılmamıştır?

A) Birazdan yukarı çıkıp geleceğini söyledi.

B) Bunca yol gittikten sonra geri dönmeyi düşündü.

C) İleriye yönelik hayal bile kurmak istemiyordu.

D) İçeri girmekle hata yaptığını söyledi.

E) Elinde bilgisayarla az önce aşağı indi.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılma­mıştır?

A) Bu taşlar gereğinden çok daha fazla kararmış.

B) Serkan bu konuda ne yapacağını uzun uzun dü­şündü.

C) Upuzun bir ovanın ortasında yılan gibi uzanmış.

D) Masmavi bir deniz ruhumun derinliklerine işliyordu.

E) Şimdi onu daha iyi anladığımı fark ettim.

9. I. Onun bu hastalığı aylarca devam etmiş.

II. Yarışmadaki soruların hepsini nasıl bildiniz?

III. Annesini de babasını da çok seviyormuş.

IV. Yaşadığımız sorunları konuşarak hallederdi.

V. Niçin anlatılanları gidip ona söyledin?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan belirteçler, yapıları bakımından gruplandılırsa hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV, E) V,

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cümlesi zarf görevinde kullanılmamıştır?

A) -Az önce nereye çıktı?

- Yukarı

B) - Neden benimle konuşmuyorsun?

- Küstüğümden

C) - Dersi nasıl dinlediniz?

- Sessiz

D) - Bizi ne zaman ziyaret edeceksiniz?

- Hafta sonu.

E) - Kitap okumayalı kaç gün oldu? -On gün.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamı­nı durum yönünden tamamlayan bir sözcük kulla­nılmıştır?

A) Ayşenur, yıllardır onun yanından ayrılmıyordu.

B) Yaşlı adam, köyü sabahleyin terk etti.

C) İşlerini yaptıktan sonra eve gitmek istedi.

D) Seni arayacağımı daha önce hiç düşünmemiştim.

E) İnsanları rahatsız etmemek için sessiz konuşuyor­lardı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirilmiş söz­cük zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Seminerde bambaşka insanlarla karşılaştım.

B) Tertemiz hava almak için yürüyüşe çıktılar,

C) Hava açınca gökyüzü masmavi görünmüştü.

D) Küçük çocuğun inci gibi dişleri bembeyazdı.

E) Dümdüz bir arazide çocuklar top oynuyordu.

13. I. Çok az süremiz kaldı, başlayalım mı?

II. Bize karşı dürüst davranmadığı için onu affetmi­yoruz.

III. Yukan kattan öyle tuhaf sesler geliyordu ki!

IV. Okuyasınız diye bu kitabı size vereceğim.

V. Bu yılki otobüs ücretleri epey artmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde derecelendirme zarfı kullanılmıştır?

A) I. ve II, B) I. ve V, C) II, ve III.

D) III, ve IV E) IV ve V

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır?

A) Geçen hafta beni sorduğunu hatırlayan var mı?

B) Onun için nasıl bir gelecek düşünüyorsunuz?

C) Daha önce yaşadıklarını neden bize anlatmadın?

D) Ali Bey\'le görüşmeniz hangi gün gerçekleşecek?

E) Üç yıl içerisinde İngilizceyi kimden öğrendiniz?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde \"ca, -ce (ça, -çe)\" ekini alan sözcük diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Duyduklarını bize de kısaca anlatmıştı,

B) Yaşlı adamın üzerinde eskice bir ceket vardı,

C) Uzunca boyu vardı basketbol oynayan gencin,

D) Bu denemede güzelce sorular çözmüştüm.

E) Yöneticiler çocukça bir karar almışlar.

16. I. Ailemle rahat konuşamıyorum ki...

II. Astronomiyi ben de biraz bilirim.

III. Yıl sonu baloya katılmayacağını, söyledi.

IV. Otelimizde ne kadar kalmayı düşünüyorsun?

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde aşağıdaki zarflardan hangisi yoktur?

A) Zaman B) Soru C) Durum

D) Yer-yön E) Miktar