REKLAM

ZARFLAR VE ZARFLARIN ÖZELLİKLERİ

Zarf (belirteç)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

A) Ne istiyorsun bu zavallı çocuktan?

B) Niçin söylediklerime kulak asmıyorsun?

C) Bu eğitim programına kaç kişi katılacakmış?

D) Bunları sana kim söyledi?

E) Hangi yazarı daha çok okursun?

1. (I) Bir öykünün, şiirin, romanın sözcüklerini gün­lerce, haftalarca, hatta aylarca arayabilirsin. (II) Cümleleri yapıp bozmak, yoğurup biçimlendir­mek için çok uzun bir süre çalışabilirsin. (III) Ama yine de en iyisini yazmış sayılabilir misin? (IV) Dil, kıyıları belirsiz, derinliği ölçümsüz, koca bir okyanustur. (V) İnsan ne kadar çalışırsa çalış­sın, yine de bu okyanusun derinliklerindeki bazı noktalara erişemeyebilir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde zarf (belirteç) yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

ZARFLAR

  1. Gök mavi mavi gülümsüyordu

Yeşil yeşil dallar arasından

Bu dizelerdeki altı çizili ikilemenin göreviyle, aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisi görevce özdeş değildir?

A) Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

B) Gezindi bir ses dağ dağ.

C) Yolunmalı bir bir sarı çiçekler.

D) İçimde bir korku damla damla birikiyor.

E) Garip garip kaval çalar çoban dereden.

Soru  1
Zaman adları, çoğul üçüncü kişi iyelik ekini alınca yineleme anlamı kazanır; bu adlar, belirteç (zarf) tümleci görevine girer ve eylemin o zamanda yinelendiğini belirtir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir zaman adı kullanılmamıştır?
A) Sabahları erken kalkıyorum.
B) Akşamları televizyon izliyoruz.
C) Geceleri yalnız kalmaktan korkuyor.
D) Bugünleri mumla arayacağız.
E) Önceleri sinemaya da giderdik.