REKLAM

1. I. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

II. iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

III. iyi insan sözünün üstüne gelir.

IV. iyilik eden iyilik bulur.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbiriyle çelişir?

A) I. ileli. B) II. ile III. C) III. ile IV.

D) I. ile III. E) II. ile IV.

2. Türk edebiyatçısı mutlaka sorumluluk duygusunu kazanmış olmalıdır. Nedir bu sorumluluklar? Bu sorumluluklar, içinden çıktığımız topluma duymamız gereken en doğal ve vazgeçilmez ödevlerdir. Bu sorumluluk duygusunun ölçüsü ve sınırları nedir? Sanat beynimizin derinliklerinde güzellik avlamak olduğuna göre sorumluluklar sırtımızda taşıdığımız ağır yükler sayılır. O yükler ki, bizi, avlamaya çalıştığımız güzelliklerden uzaklaştırır.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel olanı bulmaya çalışmak

B) Düşüncelerini bir noktaya odaklamak

C) Özgün buluşlar yapabilmek

D) Sanat yeteneğini işler duruma getirmek

E) Düşüncelerini güzelce ifade edebilmek

3. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Ekmeğin büyüğü, hamurun çoğundan olur. ,

B) insanın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.

C) Öksüz oğlan, göbeğini kendi keser.

D) Bugünün işini yarına bırakma.

E) Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?

A) Kimsenin yardım etmediğini görünce başının çaresine baktı.

B) Kısacık konuşmasında bir sürü çam devirdi.

C) Çalışkan çocuktur, ekmeğini taştan çıkarır.

D) Bu kadar olumsuzluk karşısında dayanma gücü kalmamıştı.

E) Son karşılaşmada adeta gövde gösterisi yaptı.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bakış açısı diğerlerinden farklıdır?

A) El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

B) Yağmuru yel azdırır, insanı el azdırır.

C) El, elin nesine; gülerek gider yasına.

D) Elin acısı, ele pamuk gibi dokunur.

E) El, el için ağlamaz; başına karalar bağlamaz.

6. Eski Yunan uygarlığı ciddi bir elemeye tabi tutulmalıdır. Ancak o zaman 21. yüzyıl insanına yeni ve bambaşka dünyanın havası soluklandırılabilir, uygarlık taşı, eteklerden tepeye doğru zevkle taşınabilir.

Yukarıdaki parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygarlığın gereklerini yerine getirmek

B) Uygarca yaşayabilmek

C) Uygarlığın gelişmesi için çaba göstermek

D) Uygarlıktan eşitçe yararlanabilmek

E) Uygar insanlara saygı göstermek

7. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birden çok yargı içermektedir?

A) Bugünün işini yarına bırakma.

B) At ölür meydan, kalır; yiğit ölür şan kalır.

C) Çerçi kızı, boncuğa aşıktır.

D) Çiftçinin ambarı sabanın ucundadır.

E) Ot, kökünün üstünde büyür.

8. "Ayağını sürümek" deyimi aşağıdaki durumlardan hangisi için kullanılamaz?

A) Verilen işi yapmama yolları aramak

B) Birine karşı kin beslemek

C) Bir yerden uzaklaşmayı geciktirmek

D) Ölmek üzere olmak

E) Ardından başkalarının da gelmesine yol açmak

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde bakış açısı farklıdır?

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

B) Akıllı söylemeden düşünür, akılsız düşünmeden söyler.

C) Akıllı düşününceye kadar deli oğlunu everir.

D) Akıl kişiye sermayedir.

E) Akıllıyı arkada tutma, akılsızı önder seçme.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılamaz?

A) Bu işi de eften püften bir nedenle bıraktı.

B) Çocuk ağlaya ağlaya annesinin yanına gitti.

C) Bir şey söyleyemediği patronuna gizli gizli kızıyordu.

D) El ele vererek bütün güçlükleri aştılar.

E) Başından geçenleri açık açık anlattı.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla verilmiştir?

A) Toplum içindeki eğilim ve akımlardan uzak durur, kimseyle ilgilenmez, etliye sütlüye karışmazdı.

B) Sofrada, gurbetteki oğlu aklına düşünce lokmaları boğazına dizildi.

C) Kimse ona yardım etmek istemiyordu çünkü o, ayda kazandığını günde yiyen biriydi.

D) Toplantıdaki konuşmasıyla herkesin şimşeklerini üstüne çekmişti.

E) O adamın yaratılışı böyle herhalde, ne zaman görsem yüzü sirke satıyor.

12. Dilimizde göz sözcüğü ile birçok deyim oluşturulmuştur. Örneğin; gözü olmak(I) bir şeyi elde etme isteği taşımak; gözü takılmak(II), gördüğü şeylerden bakışlarını ayıramamak; gözü toprağa bakmak(III), toprakla uğraşmayı çok sevmek; gözü tutmak(IV), bir şeyi ya da bir kişiyi beğenmek anlamlarında kullanılır. Gözü sulu(V) deyimi de önemsiz nedenlerle hemen ağlayan kişiler için kullanılır.

Numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

13. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Küçük küçük parçalar haline getirdiği kağıdı ortalığa saçtı.

B) Sepetteki iri iri elmalar çocuğun iştahını kabarttı.

C) O, mahallede deli dolu bir genç olarak tanınırdı.

D) Çocuklar sokakta güzel güzel oynuyorlardı.

E) Saçma sapan sözlerle herkesin aklını karıştırdı.

14. Bir sözcük kuyumcusudur o. Sözcükleri ses, anlam ve çağrışım yükleri yönünden önemli bir değerlendirmeden geçirir. Aralarındaki benzeşim bağıntılarını inceden inceye hesaplar. Bu bağıntılar bütünü ya da ağı onun şiirlerine çok düzlemli bir nitelik kazandırır.

Bu parçada "sözcük kuyumcusu" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcüklere çok değer veren

B) Sözcükleri titizlikle seçip kullanan

C) Yapıtını sözcüklerle süsleyen

D) Sözcükleri kendine göre yorumlayan

E) Sözcükleri bir süs eşyası gibi gören

15. Aşağıdaki deyimlerden hangisi karşısında verilen açıklamaya uygun değildir?

A) Dikiş tutturamamak: Bir işte, bir yerde uzun süre kalmayı başaramamak.

B) Eli genişlemek: Bolca paraya kavuşmak.

C) Güneşinde mendil kurumamak: Kimseye yararı dokunmamak.

D) içli dışlı olmak: Özel yaşamlarını bile birbirinden saklamayacak derecede arkadaş olmak.

E) Kulakları paslanmak: Bir şeyi çok dinlemekten usanç gelmek.

16. Daha ilk ürünlerinde başkalarının izine basmadan yürümeyi deneyen yazarlar, ozanlar vardır. Bunlar yazınsal yapıtları ayırmaya, betimlemeye yönelik önceden saptanmış geleneksel ölçütlerin, kuralların kılavuzluğunu pek umursamaz, sıkı sıkıya bağlı kalmazlar onlara. Yukarıdaki parçada "başkalarının izine basmadan yürümek" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimseyi dinlememek

B) Konularını kendisi belirlemek

C) Kimseyi beğenmemek

D) Yazarken çok titiz davranmak

E) Kendinden öncekileri örnek almamak, taklit etmemek

1.E 2.A 3.D 4. D 5.B 6.C 7.B 8.B 9.C 10.A 11.A 12.C 13.D 14.B 15.E 16.E

You have no rights to post comments