REKLAM

1. "Bilim, sanat veya mesleklere ait kelimeler terim anlamlı sözcüklerdir."

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Bu üçgenin dik açısını hesaplayalım şimdi.

B) Bu konuyla ilgili gazetede büyük bir manşet vardı.

C) Bilgisayar kursunda bugün klavyeyi tanıdık.

D) Olaylara değişik açılardan bakmasını öğren­meliyiz.

E) Hakem bu harekete de penaltıyı çaldı.

2. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Düşünmekten kaçtığı konular uykularını delik deşik etmişti.

B) Saatin ilerlemesi ve havanın sertleşmesiyle gö­revini ertelemişti.

C) Sabahın taze ışıkları şehre yavaş yavaş yayılır­ken, okulun kapısında bekliyordu genç bayan.

D) Kendine geldiğinde başında dayanılmaz bir ağrı, vücudunda bir ağırlık vardı.

E) Başını kaldırıp baktığında gökyüzünde parılda­yan birkaç yıldız gördü.

{pub} BU TESTİN BÜTÜN SORULARINI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE OLUN YA DA ÜYE GİRİŞİ YAPIN {/pub}

{reg}

3. Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi yapılış bakımından diğerlerinden fark­lıdır?

A) Kendi yağımızla kavruluyoruz, iyi kötü geçini­yoruz.

B) Olanları yalan yanlış anlatıyor.

C) Bu işi çok sevdi, sabah akşam çalışıyor.

D) Irmaktan irili ufaklı bir sürü balık tutmuşlar.

E) Hasan yine bilmeden, ileri geri konuşuyor.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt an­lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Rüyamda bir köye muhtar olmuşum.

B) Herkes dediklerimi güzel güzel uyguluyor.

C) Önemsiz bir çabayla büyük işler başardık.

D) Sonunda işlerimiz rayına girmeye başladı.

E) Az bir çabanın bile günü gelince çok faydası var.

5. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük yoktur?

A) Ağaçların arasından bizi korkutan hışırtılar geliyordu.

B) Sabahlan tarla kuşlarının saklandığı ekin der­yaları içinde yürürdü.

C) Tam bu esnada Ağustos böceği cırlamaya baş­lamaz mı?

D) Arı vızıltıları etrafta hayat olduğunun kanıtıydı.

E) Çiçek için erken patlamaya başlayan tomur­cuklar yazın habercileridir.

6. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması (mecaz-ı mürsel) vardır?

A) Cebin yanındaysa onu da arayalım.

B) Genç yazarlar daha heyecanlı olur.

C) Okuduğum her kitabın özetini çıkarıyorum.

D) Aradığımızı burada bulabilir miyiz?

E) Şiir okumak için odasına girdi.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş olabile­cek sözcük yoktur?

A) Gördükleri rü'yâ, ezeli bahçedir aşka

Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgârı, başka

B) Hür ve engin vatanım hem gece, hem gündüz

Uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne

C) Sesin işler gibi bir şuh kanat gamlarıma

Seni dinlerken olur kalbim uçan kuşlara eş

D) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar

Kapanırdı daha gün batmadan kapılar

E) Bir bilinmez kaleyi fethetmek tek başına

Vurulup düşmek birden son burcun son taşına

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir sözcük vardır?

A) Kupkuru yapraklara basarak yürüyorduk.

B) Tüm insanlar pür dikkat bizi seyrediyordu.

C) Rüzgâr gizemli fısıltıyla bize eşlik ediyor.

D) Rengarenk taşlar önümüze saçılmış.

E) Kimse küçümseyemez bu dostluk şarkısını.

9. Ad aktarması, benzetme amacı güdülmeden bir sözün, parça-bütün, dış-iç, eser-yazar, varlık-özellik, yer-ahali... gibi ilişkilerle bir başka söz yerine kullanılmasıdır. Örnek: 'Şu büfeye soralım.' cüm­lesinde sorulacak olan, büfe değil, büfenin sahibidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ad aktarma­sı" yoktur?

A) Arka sıra uyuyor mu?

B) Cemil Meriç’ okumak insanın ufkunu açar.

C) Telefonu yatırdım, elektriği unuttum.

D) Anne, oğluna: "Ayaklarını çıkarmadan içeri girme." diyordu.

E) Ömür boyu sıkıntı çekmemek için en az bir yıl bütün sıkıntılara katlanmak gerekir.

10. "Bazı organ adlarının cansız varlık veya hayvan­ların benzer özellikleri için kullanılmasına yan anlam denir. Örneğin: 'Çocuğun kolu' sözündeki 'kol' sözcüğü temel anlam, 'makinenin kolu' sözündeki 'kol' sözcüğü ise yan anlamdır."

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlam­lı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Günde bir-iki diş sarmısak yemeden duramı­yorum, diyor.

B) Geminin burnu az daha yalının duvarına çarpıyordu.

C) Dişinin ağrısı şiddetini artırmış, dayanılmaz bir hal almıştı.

D) Dağın eteklerine dağılan sürüsünü toparla­makta güçlük çekmişti zavallı çoban.

E) Asma köprünün ayağına sırtını dayamış tatlı tatlı uyukluyordu ihtiyar.

11. "Ah Babıâli! Sen kimleri barındırıyorsun içinde. Altınla bakırın eşdeğer tutulduğu başka neresi var!"

Bu cümlede altı çizili bölümle anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerliyi değersizden ayırmamak

B) Yetenekli insanları hiç dikkate almamak

C) Nesnel eleştiriye öncelik vermemek

D) Olaylara hoşgörüyle yaklaşmamak

E) Kuralları göz ardı etmek

12."Gerçek anlamıyla somut olan kimi sözcükler, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabi­lir."

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde böyle bir anlam değişmesi görülmektedir?

A) Çok görgüsüz biri olduğunu söylemiştim onun.

B) Yalvarışlarına aldırış etmeden ayırmışlar çocu­ğu annesinden.

C) Duygularım şimdiye kadar beni hiç yanıltmadı.

D) Mutlu olmak elbette benim de hakkım.

E) İçine düştüğü bu nefret seli onu insanlıktan uzaklaştırıyor.

13."Dolaylama, bir kelimeyle ifade edilebilecek bir varlık ya da kavramın birden fazla kelimeyle ifade edilmesidir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylamaya başvurulmuştur?

A) Çocukluğum küçük fakat oldukça şirin bir Anadolu köyünde geçti.

B) Köyümüz ormanla kaplı yüksek dağların eteğindeydi.

C) Köydeki hemen herkes birbiriyle akrabaydı, çocuklar arasında bile bu kardeşlik kendini ça­bucak hissettirirdi.

D) Mutluluğun, huzurun, yardımlaşmanın olduğu bir yerdi köyümüz.

E) Çocukluğumun tek mutsuzluğu, çok isteme­me rağmen bir demir atımın olmayışıydı.

14.Yazarlığın yaşı yoktur. İlkçağ düşünürlerinden bu­güne, yazıyı ölümle buluşturan pek çok yazar, dü­şünür ve şair çıkmıştır. Doksanın üzerinde yaşayıp da kalemi elinden düşürmeyen yazar sayısı az değildir.

Paragrafın bütünü düşünüldüğünde altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölümden sıkça söz etmek

B) Son nefesine kadar yazı yazmak

C) Yazmayı her şeyin üstünde tutmak

D) Yazmak yoluyla ölüme meydan okumak

E) Yazmak yoluyla ölümsüzlüğü tatmak

1. D

11. A

2. E

12. E

3. B

13. E

4. E

14. B

5. B

6. A

7. B

8. C

9. E

10. C

{/reg}

You have no rights to post comments