REKLAM

SÖZCÜKTE ANLAM

1. I. Bomba patladıktan sonra da tehlike geçmiş değildi.

II. Çocuğun ayakkabısı yan tarafından patlamıştı.

III. Adam çok sinirliydi, dokunsan patlayacak gibiydi.

IV. Salonda bir kahkaha patladı, herkes gülmeye başladı.

V. Baharın ilk yağmurlarıyla tomurcuklar patlamıştı. "Patlamak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 5

SÖZCÜKTE ANLAM 1

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) O çocuğu senin çıkarlarına kurban etmem.

B) Bu bizim için bir namus borcudur.

C) Ben bu oyuna hiçbir zaman gelmem.

D) Yeni bulgular olayın üzerindeki sis perdesini araladı.

E) Rüzgar önünde ne varsa; kağıt, çöp, toprak… her şeyi savuruyordu.

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecazi anlamda kullanılmamıştır?

A) Çocuk orada boş duruyor, bir iş verin de çalışsın.

B) Onu bu kapıdan sorun, doyurucu bilgi verilecektir size.

C) Sıcak bir karşılamaydı; bizi çok mutlu etti.

D) Yandaki masa bakıyor sizin işe.

E) Onun sesinin rengini pek beğenmedim.

Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki alan sözcük "neden" bildirmemektedir?

A) Tören alanında öğrenciler soğuktan titrediler.

B) Bugünlerde herkes piyasanın durgunluğundan söz ediyor.

C) Sıkıntıdan, bir ay içinde saçları bembeyaz olmuştu.

D) Yeterli önlem alınmadığından her yıl su basıyor buraları.

E) O güzelim çiçekler, susuzluktan kuruyup gitti.

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, hem iyelik eki hem de yönelme durum eki almıştır?

A) Eksiğiyle fazlasıyla her şeyi anlattım size.

B) Yaşını başını almış insanların böyle davranması yanlış.

C) Aşağı yukarı on beş günlük işimiz kaldı; sonra rahatlayacağız.

D) Enine boyuna tartışalım bu konuyu; yanlış karar vermeyelim.

E) Çoluğu çocuğu köyde bırakıp buraya iş aramaya gelmiş.

Soru 3

Kimi bileşik sözcükler, ad ya da sıfat tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşur.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizilen bileşik sözcüklerden hangisi, ötekilerden farklı bir tamlamanın kalıplaşmasıyla oluşmuştur?

A) Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplı.

B) Çevremde dolaşan sivrisineği öldürünce rahatladım.

C) Yazın çoğumuz ayakkabı giymiyoruz.

D) Büromdaki devetabanı kuruyunca üzülmüştüm.

E) Komşulara başsağlığı dilemeye gitmişler.

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bileşik sözcük" yoktur?

A) Biraz beklerseniz ben de sizinle gelebilirim.

B) Suçunu örtbas etmeye çalıştığını biliyorum.

C) Bahçede birdirbir oynayan çocukları izliyordum.

D) Bundan daha elverişli bir ortam bulacağımızı sanmıyorum.

E) Meslektaşları onu sürekli kıskanıyorlardı.

SÖZCÜKTE ANLAM (20 SORU VE CEVAPLARI)

Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde bir varlığın adı söylenerek içindeki anlatılmıştır?


A) Yazlıktan dönünce arayacaktı.
B) Kadın, tavayı ateşte unutmuş.
C) Sıkılınca Aziz Nesin'i okurum.
D) Havalar ısındı artık, sobayı kaldıralım.
E) Börek pişmek üzereyken tüp bitti.Soru 3

Televizyonu yine çok açmışsın." cümlesindeki "televizyon" sözcüğünün kullanılışına benzer bir kullanım, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Okul dağılırken onu hep bu köşede beklerdim.
B) Televizyon yayınları niteliksizleşiyor.
C) Sözlerimi yine yanlış anladın.
D) Onunla dün iskelede buluşacaktık.
E) Sokaklar, bugün nedense çok kalabalık.