REKLAM

1. I. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

II. iyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.

III. iyi insan sözünün üstüne gelir.

IV. iyilik eden iyilik bulur.

Yukarıdaki atasözlerinden hangi ikisi anlamca birbiriyle çelişir?

A) I. ileli. B) II. ile III. C) III. ile IV.

D) I. ile III. E) II. ile IV.

1. Kişiler elde edemedikleri şeyleri beğenmiyor veya istemi­yormuş gibi görünürler. Aslında bu davranış bir savunma mekanizmasıdır. Böylece kişi üzüntüsünü başkalarına göstermemiş olur. Hatta elden kaçan bu tür imkânların kötülenmesi de kişilerin güçsüzlük veya yeteneksizliklerini örtmek içindir.

Yukarıda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kedi, uzanamadığı ciğere pis der.

B) Kedi her zaman ciğer yemez.

C) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.

D) Kedinin kanadı olsaydı, serçenin adı kalmazdı.

E) Kedinin usluluğu fare görünceye kadardır.

SÖZCÜKTE ANLAM (ÇIKMIŞ SORULAR)

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "açık" sözcüğü "belirli, görünür" anlamında kul­lanılmıştır?

A) Anlatımın temel özelliği yalın ve açık olmaktır.

B) Sizinle bu konuda açık pazarlık yapacağız.

C) Herkes bu olayı açık bir tedirginlikle karşı­lamıştı.

D) Arap kültürüne bütünüyle açık olduğumuz bir dönemdi.

E) Her yere başvurmuş, ancak açık bir yer bula­mamıştı.

(ÜSS 1978)

1. "Bilim, sanat veya mesleklere ait kelimeler terim anlamlı sözcüklerdir."

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

A) Bu üçgenin dik açısını hesaplayalım şimdi.

B) Bu konuyla ilgili gazetede büyük bir manşet vardı.

C) Bilgisayar kursunda bugün klavyeyi tanıdık.

D) Olaylara değişik açılardan bakmasını öğren­meliyiz.

E) Hakem bu harekete de penaltıyı çaldı.

2. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Düşünmekten kaçtığı konular uykularını delik deşik etmişti.

B) Saatin ilerlemesi ve havanın sertleşmesiyle gö­revini ertelemişti.

C) Sabahın taze ışıkları şehre yavaş yavaş yayılır­ken, okulun kapısında bekliyordu genç bayan.

D) Kendine geldiğinde başında dayanılmaz bir ağrı, vücudunda bir ağırlık vardı.

E) Başını kaldırıp baktığında gökyüzünde parılda­yan birkaç yıldız gördü.

{pub} BU TESTİN BÜTÜN SORULARINI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRMEK İÇİN ÜYE OLUN YA DA ÜYE GİRİŞİ YAPIN {/pub}

SÖZCÜKTE ANLAM (ÇIKMIŞ SORULAR)

1. "Onu ancak bu bıçak kesebilir."

cümlesindeki "ancak" sözcüğünün kullanımı, aşağıdaki kullanımlardan hangisine özdeştir?

A) Aradığını, ancak bu kitapta bulabilirsin.

B) Ancak ortaokula kadar okumuştur,

C) Senin dediğini yapacağım,, ancak beni dinle­yeceksin.

D) Bu koşullar altında, oraya ancak yarın varabi­liriz.

E) Oraya gelirim, ancak hemen değil.

(ÜSS 1980)