REKLAM

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anlattıklarımı / gözünü kırpmadan / dinliyordu.
B) Gördüklerinizi / hiç kimseye / anlatmayın.
C) Beni / neden görmek istediğinizi / biliyorum.
D) Hakkınızda yazılan eleştiriyi ben de okudum, / dedi.
E) Geç kalacağımı / anneme / haber verdim.

Soru 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, öğelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Şiirimizdeki bütün akımların baskının yoğunlaştığı, özgür düşüncenin açıklanmasının zorlaştığı dönemlerde ortaya çıktığına / inanıyorum.
B) Bir şairin bir romancının kendini övmeye kalkışması / hoş görülmez.
C) Roman yazarı / bir kişi hakkında her şeyi biliyorsa / o kişi / gerçektir.
D) Yazar / bildiklerinin hepsini / bize / anlatmayabilir.
E) Romancılarımızın çoğu / gerçek yaşamla kendine özgü kuralları olan roman sanatını / birbirine / karıştırmaktadırlar.

Soru 3
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, öğe sayısı en çoktur?
A) Tan, açılmış dağlara
B) Gökyüzü, söz vermiş kanatlara
C) Bir şey söylemedi kuşlar
D) Uyandım yeşil yapraklarla
E) Irmak, kıyısına bir şey öğretmiş

Soru 4
Aşağıdakilerin hangisinde "-den" eki almış sözcük, ötekilerden farklı bir öğedir?
A) Bana uğramadan gitmiş.
B) Çok geçmeden onlar da bize katıldı.
C) Bana sormadan almamalıydın.
D) Cebinden bir kâğıt çıkardı.
E) Onu göremeden dönüp geldik.

Soru 5
İlkel toplumlardaki birlik(I), günümüzde(II) yerini(III)

kalabalık içinde(IV) yalnızlığa bıraktı(V)

Yukarıda numaralanmış bölümlerden hangisi tek başına cümlenin bir öğesi değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

{reg}

Soru 6
Ay bir boşluk arıyor sekerek gökyüzünde
Bu dizede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Dolaylı tümleç
C) Belirtisiz nesne
D) Zarf tümleci
E) Edat tümleci

Soru 7
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
A) Umutlarımız, sonbahar yaprakları gibi döküldü.
B) Adam, orada yaşadıklarını ağlayarak anlatıyordu.
C) Bu tür olaylar, insanları birbirinden uzaklaştırıyor.
D) Yolcular, otobüsün mola vermesini istiyordu.
E) İçe dönük insanlar, sorunlarını hiç kimseye söylemezler.

Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, "neye" sorusunun yanıtı olan bir öğedir?
A) Saatlerce el ele dolaştılar.
B) Yüz yüze görüşelim bu konuyu.
C) Artık, kılık kıyafetine dikkat ediyor.
D) Otobüsler art arda geldi durağa.
E) Onunla yan yana oturmuştuk.

Soru 9
Epey şey öğrendim, diyordum kendi kendime." cümlesinin öğeleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
< div>
A) Belirtisiz nesne - yüklem - edat tümleci
B) Özne - yüklem - dolaylı tümleç
C) Zarf tümleci - yüklem - belirtili nesne
D) Özne - yüklem - zarf tümleci
E) Belirtisiz nesne - yüklem - dolaylı tümleç

Soru 10
Yalansız sevgi, yüreğimizin iyiye, güzele açık pencerelerinden kişiliğimizi yansıtır başkalarına.
Bu cümlede, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı olan öğe yoktur?
A) Ne?
B) Nereden?
C) Kime?
D) Nasıl?
E) Neyi?

Soru 11
Ben yalnızlığımı gözlerim gibi taşıdım
Bu dizedeki altı çizili öğenin özdeşi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Gece, akrep gibi iniyor duvardan
B) Bir çiçek gibi açıverecek sevgi
C) Sevincim bir çığlık gibi savruluyor dünyaya
D) Anılar, yaralı kuşlar gibi sığınmış yüreğimize
E) Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar

Soru 12
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?
Bu dizelerdeki soruya verilecek yanıt aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Özne
B) Nesne
C) Dolaylı tümleç
D) Yüklem
E) Zarf tümleci

Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç (zarf) tümleci görevli söz, "eylemin başlangıcını" göstermektedir?
A) O yıllarda ben ilkokuldaydım.
B) Sabahtan beri çalışıyoruz.
C) Haftada bir odasını temizliyor.
D) Bütün gece öksürdün.
E) İşimiz biraz önce bitti.

Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem durumundaki eylemin nedeni belirtilmiştir?
A) Bencil davranışları yüzünden onu kimse sevmiyordu.
B) Benimle konuşmadığını herkes biliyor.
C) Annem bugün okula gelecek.
D) Bu yaz da tatilimizi Didim'de geçirmeye karar verdik.
E) Ona yardım etmek için para topladığımızı anlasın istemiyorum.

Soru 15
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, zarf tümleci de yüklem de değildir?
A) - Onu nasıl görmüştün? / - Çok üzgün.
B) - Onu ne zamandır görmüyorsun? / - Bir haftadır.
C) - Onu en son nerede görmüştün? / - Durakta.
D) - Hâlâ onu görmek istiyor musun? / - İstiyorum.
E) - Onu görmeye geldiğini biliyor mu? / - Biliyor.

Soru 16
Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç, "Ara sokaklarda tek katlı evler vardı." cümlesinin dolaylı tümleciyle aynı türden bir tamlamadır?
A) Akşam saatlerinde canlanırdı buralar.
B) Hafta sonlarında eğlenceler düzenlenirdi.
C) Bahçe duvarlarında kediler güneşlenirdi.
D) Ön balkonlarda sıra sıra saksılar olurdu.
E) Çocuklar, kapı önlerinde oynardı.

Soru 17
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde arasöz, dolaylı tümlecin açıklayıcısı durumundadır?
A) Müziğin toplumsal işlevi, toplumun koşullarına göre değişebilir.
B) İnsanın kişiliği, nelere güldüğüne bakılarak da anlaşılabilir.
C) Orada, bir dostumun yazlığında, güzel bir tatil yaptık.
D) Beni, size kol kanat geren insanı, çok çabuk unuttunuz.
E) Onları, en yakın dostlarımı, çok özlemiştim.

Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Toplantı, burada mı yapılacak?
B) Hangi konular görüşülecek?
C) Uzun sürer mi dersiniz?
D) Bu, kaçıncı toplantı olacak?
E) Kimler katılacak toplantıya?

Soru 19
Folklor, daha önceleri başka bilimlerin içinde kalan birtakım olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak tanınır.
Bu cümlenin "zarf tümleci" aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) daha önceleri
B) daha önceleri başka bilimlerin içinde kalan
C) daha önceleri başka bilimlerin içinde kalan birtakım olguları
D) daha önceleri başka bilimlerin içinde kalan birtakım olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan
E) daha önceleri başka bilimlerin içinde kalan birtakım olguları, kendine özgü yöntemlerle incelemeyi üzerine alan bağımsız bir bilim olarak

Soru 20
Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine yanlış ayrılmıştır?
A) Edebiyat dersleri / öğrenciyi / kesin ve tek yanlı yargılardan / kurtarmalıdır.
B) Yanılgılarımızdan çıkardığımız dersler, / doğruya ulaşmamızı / kolaylaştırır.
C) En yüce doğrular, / yanılmalardan sonra / ulaşılan doğrulardır / elbette.
D) O, / bu toplumun basmakalıp ölçülerine / pek / uymuyordu.
E) Geçenlerde, / öğretmenliğimin kalfalık dönemini geçirdiğim okula / uğradım.

Soru 21
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Genç insan / yaşadığı olaylar karşısında / çaresiz / kalabilir.
B) Yaşamımızın bu dönemini / hem acıları hem de sevinçleriyle / anımsarız.
C) İnsan yaşamının hiçbir dönemi / gençlik dönemi kadar çabuk / geçmez.
D) Çalkantılar, / insan yaşamının bu döneminde / boy gösterir.
E) Gençlik çağı anılarımızı / kolay kolay / unutmayız.

Soru 22
Bu ağaçlar katlanamaz daha basık bir göğe"
dizesinde bulunan tümlecin özdeşi, aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?
< div>
A) Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin
B) Küçücük yürekleri korkuyla çarpmasın çocukların
C) Yine gizli bir emel sarıyor kalbimi
D) Başka rüzgârlar attı başka denizlere
E) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman

Soru 23
Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır.
Bu atasözünün öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Açık yaraya tuz ekilmez.
B) Bin tasa bir borç ödemez.
C) Acele yürüyen yolda kalır.
D) Bir korkak bir orduyu bozar.
E) Kısa günün kârı az olur.

Soru 24
İnsanlar, "Bir yerlerde okudum." diyenlere, "Bir yerlerde duydum." diyenlerden çok inanırlar.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne - dolaylı tümleç - dolaylı tümleç - yüklem
B) Özne - belirtisiz nesne - dolaylı tümleç - yüklem
C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem
D) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem
E) Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - yüklem

Soru 25
Onun saçları öğretti bana dalgayı
Çalkandım durdum rüyalar içinde
Bu dizelerde, aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Özne
B) Yüklem
C) Dolaylı tümleç
D) Belirtili nesne
E) Belirtisiz nesne

Soru 26
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, "ne zaman, neyi, nasıl" sorularının hepsini birden yanıtlar?
A) O sabah arkadaşını durakta bekleyecekti.
B) Az sonra telaş içinde evden çıktı.
C) Akşamdan çantasını özenle hazırlamıştı.
D) Uyandığında, saati kurmadığını hatırladı.
E) Gözlerini açtığında, geç kaldığını fark etti.

Soru 27
Varsın yine bir yudum su veren olmasın
Başucumda biri bana, "Su yok!" desin de...
Bu dizelerde altı çizili öğeler, sırasıyla aşağıdaki hangi soruların yanıtlarıdır?
A) Ne kadar, kime, ne B) Ne, neye, kime
B) Yağmur dinince çarşıdaki kalabalık arttı.
C) Kim, kime, neyi D) Kim, kimi, neye
D) Kalabalıktan sıkıldığım için gelmedim oraya.
E) Kim, kime, ne

Soru 28
Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik edat tümleci görevindedir?
A) Bir süre dükkânların açılmasını bekledik.
B) Yağmur dinince çarşıdaki kalabalık arttı.
C) Çocuklara ayakkabı almak için çıkmıştık çarşıya.
D) Kalabalıktan sıkıldığım için gelmedim oraya.
E) Başka yerlere de uğramamız gerekiyordu.

Soru 29
Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisinin yanıtı belirteç tümleci olur?
A) Nasıl biriydi bu adam?
B) Ona nasıl yardım edebiliriz?
C) Siz nasıl bir evde oturmak istiyorsunuz?
D) Arkadaşın, nasıl bir iş arıyormuş?
E) Kardeşine nasıl bir armağan alacaksın?

Soru 30
Aşağıdakilerin hangisinde belirteç (zarf) tümleci cümleye "eylemin belirli zamanlarda yinelendiği" anlamını katmıştır?
A) Ayda bir burada toplanıyoruz.
B) Her zaman aynı şeyleri söylüyor.
C) Sabaha karşı evde olacakmış.
D) İki gün önce bilet almak gerekiyor.
E) Ay sonuna kadar dönecekmiş.

Soru 31
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "zarf tümleci" yoktur?
A) Bitmeden gençliğim, sıra bana da gelse
B) Çobanlar, ateş yaksalar geceleri
C) Sevdamız, anında karışsa dumanlarına
D) Bir mayıs sabahını yaşasa böcekler
E) Mavi bir iklim gibi çağırsa beni sesin

Soru 32
Kendimi, çok hızlı gittiği için, ceza olsun diye Haliç'in kirli sularına demirlenmiş bir yarış teknesine benzetiyorum.
Bu cümlenin dolaylı tümleci, aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) çok hızlı gittiği için
B) ceza olsun diye
C) Haliç'in kirli sularına
D) Haliç'in kirli sularına demirlenmiş bir yarış teknesine
E) çok hızlı gittiği için, ceza olsun diye Haliç'in kirli sularına demirlenmiş bir yarış teknesine

Soru 33
Aşağıdakilerin hangisinde "eylemin yerini belirten sözcük" yüklemin yanında yer almamıştır?
A) Günlerdir aradığı anahtarını koltuğun altında buldu.
B) Kızım, okulda öğrendiklerini evde tekrarlardı.
C) Ağacın dalları, pencereden içeri sarkıyordu.
D) Sıcak havalarda, bahçedeki ağacın altında otururduk.
E) Bazı günler yollarda oyalanıyordu.

Soru 34
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklemden önceki sözcüklerin tümü dolaylı tümleç grubunu oluşturmuştur?
A) Evlerinin önünde bir kalabalık vardı.
B) Pencereden başını uzatıp dışarıya baktı.
C) Karşı balkondaki komşusuna gülümsedi.
D) Sokaktaki kalabalığın nedenini anlayamamıştı.
E) Sonunda, sokağa çıkmaya karar verdi.

Soru 35
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin dolaylı tümleci, bir sıfat tamlamasıdır?
A) O gece, çocukluk arkadaşına uğrayacaktı.
B) İşyerine geldiğinde onu karşısında buldu.
C) Kapının önünde dakikalarca konuşmuşlardı.
D) Orada gördüklerini başka birine anlatamazdı.
E) Kendi sorunlarıyla yakın arkadaşlarını da bunaltmıştı.

Soru 36
O, şiirlerinde kendi yaşantısını, içten duygularla ve sade bir dille anlatır." cümlesinde aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılırsa "nesne" daha çok vurgulanmış olur?
< div>
A) "o" sözcüğü, "anlatır"dan önce getirilerek
B) "şiirlerinde" sözcüğüyle "sade bir dille" sözünün yerleri değiştirilerek
C) "kendi yaşantısını" sözü, "anlatır"dan önce getirilerek
D) "kendi yaşantısını" sözüyle "içten duygularla" sözünün yerleri değiştirilerek
E) "şiirlerinde" sözcüğü, "anlatır"dan önce getirilerek

Soru 37
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz, "nesne" görevinde değildir?
A) Dağın yamaçları karla kaplıydı.
B) Otlar, kara toprağı gizlemeye çalışıyordu.
C) Köylüler, kışlık gereksinmelerini tamamlayamamıştı.
D) Köylüler, öğretmenin kalacağı evi hazırlamışlardı.
E) Çocuklar, onun gelmesini bekliyordu.

Soru 38
Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı "belirtisiz nesne"dir?
A) - Bu çantada ne var? / - Özel eşyalarım.
B) - Bana ne getirdiniz? / - Kitap.
C) - Ne zaman gideceksiniz? / - Yarın.
D) - Adam kimi arıyormuş? / - Oğlunu.
E) - Nerede oturuyorsunuz? / - İzmir'de.

Soru 39
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki sözcüklerin tümü nesne grubunu oluşturmaktadır?
A) Yazdıklarınızı büyük bir zevkle okuyorum.
B) Geçenlerde o ünlü romancımızla tanıştım.
C) Geçen yıl yayımlanan o son romanını okuyamadım.
D) Kimi sevip sevmediği asla belli olmazdı.
E) Kendisini toplumun dışında saymayan insan güçlü olur.

Soru 40
Uyuyan bir heykel gibi
Yatsam enginlere karşı
Bu dizelerdeki altı çizili söz, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüklem
B) Belirtili nesne
C) Belirtisiz nesne
D) Zarf tümleci
E) Dolaylı tümleç

Soru 41
Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, hem özneyi hem nesneyi öğrenmeye yöneliktir?
A) O, nereye niçin gitti?
B) Beni, kim ne zaman aradı?
C) Kardeşin, kimden ne istedi?
D) Sana kim ne söyledi?
E) Annen, neyi nasıl anlattı?

Soru 42
Aşağıdakilerin hangisinde özne ile yüklem arasında kişi bakımından uyum yoktur?
A) Eşim ve ben bu akşam tiyatroya gidiyoruz.
B) Arkadaşımız ile biz bu konuda anlaşamadık.
C) Sen, Koray ve ben birlikte çalışalım.
D) Uygar bütün gün evden dışarı çıkmamış.
E) Ben ve öğrencilerim oyunu çok beğendiler.

Soru 43
Cansız varlıkların ve organ adlarının özne olduğu cümlelerde yüklem tekil olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Bahçedeki sandalyeler yağmurdan çürümüş.
B) Bu topraklar, sulanınca daha verimli olurlar.
C) Heyecandan, ellerim titriyordu.
D) Eşyaları çok dikkatli taşıyorlar.
E) Ayakları çok üşüyormuş.

Soru 44
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne-yüklem uyumu vardır?
A) Böyle sorular, öğrencileri çileden çıkarıyorlar.
B) Kaldırımlara bırakılan araçlar, insanlara geçecek yer bırakmıyorlar.
C) Gözlerim, eskisi kadar iyi görmüyorlar.
D) Bu çiçekler, bize baharı müjdeliyorlar.
E) Alnına dökülen saçları gözlerini kapatıyorlar.

Soru 45
İşlemecilik, insanların süsleme arzusundan doğan çok eski sanatlardan biridir.
Bu cümlenin "yüklemi", aşağıdakilerden hangisidir?
A) biridir
B) sanatlardan biridir
C) çok eski sanatlardan biridir
D) süsleme arzusundan doğan çok eski sanatlardan biridir
E) insanların süsleme arzusundan doğan çok eski sanatlardan biridir

Soru 46
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem yansımadan türemiş bir eylemdir?
A) Bir çağrı var yine yitip gitmiş şiirlerimden
B) Ömrüm sonsuz yolun bir yolcusudur
C) Büyük çanlar gibi çınlamalı dizelerim
D) Varlığım durmadan akan bir sudur
E) Ayrılık acısıyla içim ürperir

Soru 47
I. Sıtmalı bir köpek gibi titriyor gece
II. Yangın yüklü bir yağmurum ben
III. Bıçaklanmış bir bulutum
IV. Yağmur kuşu diyorum sana
Bu dizelerden hangilerinin yüklemi çekimli eylem değildir?
A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) III. ile IV.
D) II. ile IV.
E) I. ile IV.

Soru 48
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi doğru ayrılmıştır?
A) Şükran Hanım, eşimin eski arkadaşıydı.
B) Mahallenin manavı, asık suratlı bir ihtiyardı.
C) Babam, köyümüzün ilk muhtarıydı.
D) Öğrencilik dönemim, yaşamımın en güzel yıllarıydı.
E) Didem, sınıfın en uzun boylusuydu.

Soru 49
Buz gibiydi elleri, ayakları." cümlesindeki altı çizili öğe aşağıdakilerden hangisidir?
< div>
A) Belirtili nesne
B) Belirtisiz nesne
C) Özne
D) Dolaylı tümleç
E) Yüklem

Soru 50
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne, birinci çoğul kişi iyelik eki almış bir belgisiz zamirdir?
A) Bazıları olayın aslını bilmiyordu.
B) Hepsi merakla yüzüme bakıyordu.
C) Birileri olup biteni gizlemeye çalışıyordu.
D) Kimileri bizim kadar huzursuz olmuyordu.
E) Hiçbirimiz böyle olacağını tahmin etmiyorduk.

Soru 51
Aşağıdakilerin hangisinde soru, cümlede bildirilen eylemi yapanı bulmaya yöneliktir?
A) Kerem, eve saat kaçta döndü?
B) Beni dün Musa mı aramış?
C) Neden bize haber vermediniz?
D) Siz, o programı izlediniz mi?
E) Hangi kitabı okuyormuş?

Soru 52
Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne, sıfat tamlamasıdır?
A) Yalnız bir öfke ışıltısı kaldı / Gözlerimizin yorgun sularında
B) Üşüten bir acıydı belki her ayrılık / Her yolculuk yangınların başladığı yereydi
C) Yak sevdanın çırasını türkülerle / Barajını yıkan bir ırmak gibi katıl hayata
D) Hayat kendini yeniden yaratan bir bahardır / Verecektir en olgun meyvelerini mutlaka
E) Suya düşen bir karanfilse yüreğin / Bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm

Soru 53
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki deyim özne görevinde kullanılmıştır?
A) Nasıl düştüğümü hâlâ aklım almıyor.
B) Size akıl vermek bize düşmez.
C) Annesinin söyledikleri aklında yer etmişti.
D) Aklı başına gelince bize hak verdi.
E) Onun işine akıl sır ermez.

Soru 54
Film" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde "sözde özne" görevindedir?
< div>
A) Film, üç saat sürdü.
B) Film, bir kurtuluşun öyküsüydü.
C) Film, çok beğenildi.
D) Film, belgesel nitelikliydi.
E) Film, hepimizi etkiledi.

Soru 55
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öğeleri yanlış gösterilmiştir?
A) Karanlık geceler / onu / daima / huzursuz eder.
B) Güneşin ışıkları / tepelere vurunca / manzara / daha da / güzelleşiyor.
C) Şiirlerimin tamamını / önceleri / günlük bir dergide / yayımlattım.
D) Yeşil ovaları geçince / masmavi bir deniz / çıkıverdi / önümüze.
E) Vazoya / bahçeden kopardığı taze çiçekleri / yerleştirdi.

Soru 56
Aşağıdakilerin hangisinde deyim farklı görevdedir?
A) Adam, hiçbirimize ağız açtırmadı.
B) O akşam, babamın ağzını bıçak açmıyordu.
C) Sabahtan beri ağzına bir şey koymamıştı.
D) Ağzının tadı bozulunca evden kaçmayı düşündü.
E) Masadaki yemekleri görünce ağzının suyu aktı.

Soru 57
Elli yıllık sadeleşme akımı, bugün bizi özlü ve temiz bir Türkçeye kavuşturmuştur.
Bu cümlenin öğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
B) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem
C) Nesne, zarf tümleci, özne, yüklem
D) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
E) Özne, zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

Soru 58
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yükleme sorulan yalnızca bir sorunun yanıtı vardır?
A) Dileğini en güzel biçimde anlatabilmelidir şair.
B) İlk şiirlerinde daha değişik bir öz buluyoruz.
C) İlk şiirlerini lise yıllarında yazmış.
D) Şiirimin yolu, Karacaoğlan'ın, Pir Sultan'ın yoludur.
E) Şiirimi ideolojilerden her zaman uzak tuttum.

Soru 59
Aşağıdaki dizelerin hangisindeki sorunun yanıtı ötekilerden farklı bir öğe olur?
A) Bir rüya gibi geceden sonra / Gidecek mi o maziden gelen
B) Ben miyim bu şeylerin sahibi / Kafamda bir çocuk var meraksız
C) Bu düzen böyle mi gidecek / Pireler filleri yutacak
D) Görmüyor musun her yerde hürriyet / Git gidebildiğin yere
E) Dinle bakalım işitebilir misin / Türküsünü damların bacaların

Soru 60
Kekik kokulu bir memleket türküsünde
O toplantıya hepimiz ... gitmiştik.
Bu cümleyi, aşağıdakilerden hangisi farklı bir öğe olarak tamamlar?
A) hazırlıklı
B) isteyerek
C) arabamızla
D) zamanında
E) heyecanla

Soru 61
Aşağıdaki dizelerden hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Ağaç gibi yaşayıp suyu toprağı / Mermer gibi eriyorum evrende
B) Ben ateşte açan gülüm / Yanmazsam renk vermez dağlar
C) Rüya görüyordu vurdular / Kapandı toprağa upuzun
D) Bir deniz ol, yayıl dalga dalga / Bir gemi ol, getir bize insanları
E) Bir memleket türküsünde toplanmış garipliğim

Soru 62
Dolaylı tümleçlerin bir bölümü, yüklemdeki işin ve kılışın yapıldığı, oluşun gerçekleştiği yeri, varlığı ya da soyut bir kavramı belirtir.
Aşağıdakilerin hangisinde, bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Onlarda gördüm ben çıkarsız dostlukları.
B) Gözlerinde, geleceği görebilirsiniz onların.
C) Sevdiklerine toz kondurmaz çocuklar.
D) Sevgisinde sınır yoktur çocukların.
E) Körpe yüreklerde umutlar yeşermeli.

Soru 63
Aşağıdakilerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmamıştır?
A) Kimseden yardım istemiyormuş.
B) Yakında, her şeye zam gelecekmiş.
C) Birden, sırtına bir ağrı saplanmış.
D) Buna kimseyi inandıramazsın.
E) Yumurtalardan çoğu çift sarılı çıktı.

Soru 64
Ne(I), kime(II), nerede(III), nasıl(IV) ve neden(V) çarpmış?

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangisinin yanıtı, "eylemin yaklaştığı varlık" tır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Soru 65
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nesne" vardır?
A) Ablası, ona yaş gününde güzel bir kazak almıştı.
B) Onun böyle bir kazağı olmamıştı hiç.
C) Kardeşi, onun sözünden çıkmazdı.
D) Babasının işleri bir türlü düzelmemişti.
E) Zaman zaman arkadaşları yardım ediyordu.

Soru 66
Bir cümlede belirtisiz nesneyle yüklemin arasına -bile, mi (mı), de (da) dışında - sözcük girmez.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uymayan bir kullanım vardır?
A) Sizden para mı istedi.
B) Birer çay da biz içelim.
C) Oğlunuza gömlek mi aldınız?
D) Çocuk, bize çiçek bile getirdi.
E) Babası ona araba da almış.

Soru 67
Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, "eylemden etkileneni" buldurmaya yöneliktir?
A) O, bizi akşam toplantıda mı görmüş?
B) O, bizi akşam toplantıda görmüş mü?
C) O mu bizi akşam toplantıda görmüş?
D) O, bizi akşam mı toplantıda görmüş?
E) O, akşam toplantıda bizi mi görmüş?

cevaplar

{/reg}