REKLAM

CÜMLE ÖĞELERİ


 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir isim tamlamasıdır?
A) Su testisi su yolunda kırılır.
B) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
C) Dedelerimin mirasıdır bu yerler bana.
D) Düşler beynimi kemiren bir kurtçuk.
E) Denizler hayran olur gözlerine bir çocuğun.

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yok-tur?
A) Okuldaki ilk günü çok yorucu geçmişti.
B) Dünkü müşteriler büroya gelince beni ara.
C) Yıllardır hepimiz onun bu mutlu gününü bekliyorduk.
D) En küçük kardeşim liseyi bu yıl bitirdi.
E) Bu yılki kitap fuarında birkaç panel düzenlenecek.

 • Aşağıdakilerden hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Yaşamak zevki nedir / bilmez / ölümden korkan.
B) Düşünen adam / dünyayı / bir acı gurbet / bilir.
C) Kopmuşuz / bizler / o öz varlık olan manzaradan.
D) Taşlarına kapanıp / ağlıyor / koca tarih.
E) İnsanların düşüncelerine / saygılı olmak / gerekir.

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kul­lanılmıştır?
A) Annem, kış hazırlıklarını bitiremediğini söyledi.
B) Kardeşimin bana balkondan seslendiğini gördüm.
C) Akşam çay bahçesinde arkadaşıyla buluşacak.
D) Onun sanat hayatının şiirle başladığını sanıyordum.
E) Tek sıkıntısı gazetesindeki yazılarını yayımlayamamaktı.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru eylemin "yapıldığı yeri" buldurmaya yöneliktir?
A) Babamlar dün sabah kiminle görüştü.
B) Bu çocuğun kime saygısı var?
C) O gün köyde mi temel atmışlar?
D) Kitaplarımı masadan kimler aldı?
E) Orhan sizin okula geçen sene mi geldi?


 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklem­den oluşmuştur?
A) Bunca yıldır katlandığımız güçlüklerin sıkıntısı so­na erdi.
B) Yorgun geçen bir günün sonunda, gelecek akşamı bekliyorduk.
C) Yıllardır sürüp gelen problemleri çözüverdi.
D) Yanında kimseyi göremeyince ağlamaya başladı.
E) Yarışmada çocuklardan hangisi birinci oldu?
 • Yakıp Kadri'nin ilk romanı, 1920 yılında ikdam gaze­tesinde bölüm bölüm yayımlanan ve sonra da kitap haline getirilen Kiralık Konak'tır.
Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangi­sinde doğru verilmiştir?
A) Özne - nesne - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - yüklem
D) Zarf tümleci - özne - yüklem
E) Zarf tümleci - özne - nesne – yüklem
 • "Bu pazar, birçok kimse tatilini kırlara çıkarak değerlen­dirdi."
Yukarıdaki cümlede, yükleme sorulacak sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim? B) Nasıl? C) Neyi? D) Ne zaman? E) Nereye?
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Sabahtan beri ağlayan çocuk / nihayet / sustu.
B) Bu soğuk kış günlerinin bile / bir güzelliği / var.
C) Garson / ihtiyarın oturduğu masaya / bir çay / getirdi.
D) Günlerdir / bu ıssız yerde kaybettiği arkadaşını / arı­yor.
E) Uç yıldır görmediği arkadaşıyla / bir sinema salonun­da/ karşılaştı.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir öğe­yi buldurmaya yöneliktir?
A) Bu akşam nereye gidiyorsunuz?
B) Nöbet sırası kimde kaldı?
C) Hangi pencere sokağa bakıyor?
D) Bu güzel koku nereden geliyor?
E) Bu otobüs Kadıköy'den mi geçiyor?

 • "Ne kahveyi ne çayı içti."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ne.....ne" bağlacı bu cümledeki ile aynı görevde öğeleri birbirine bağ­lamıştır?
A) Süleyman'ın önünde ne defter ne kitap var.
B) Ne sana ne arkadaşına inanırım.
C) Sabahtan beri ne okudu ne yazdı.
D) Neyi sevdiği, neyi sevmediği belli değil.
E) Üç yıl boyunca ne annesini ne babasını aradı.
 • "Çocuklar okuldan gelince arkadaşlarıyla sahile gide­cekler."
Yukarıdaki cümlenin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alınamaz?
A) Kim? B) Ne zaman? C) Kimle? D) Nereden? E) Nereye?
 • "Yavuz, arkadaşlarıyla evde vedalaştıktan sonra yola çıktı."
Cümlesiyle öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle özdeş olan cümle hangisidir?
A) Arkadaşını görünce verdiği sözü hatırladı.
B) Selim ve Ahmet'i yanlarına alıp eve gittiler.
C) Menekşeler, sabah güneşi doğarken dile gelir.
D) Çocuklar, biraz önce İzmir'den yola çıktılar.
E) O, uzun zamandır bu şehirde oturuyor.
 • Rüzgârın etkisiyle dağılan saçları hiç beyazlamayacakmış gibi duruyordu.
Yukarıdaki cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edat tümleci - özne - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Özne - yüklem
D) Gizli özne - nesne - zarf tümleri - yüklem
E) Dolaylı tümleç - edat tümleci - özne – yüklem
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olayın meydana geliş zamanı bir öğe olarak yer almamıştır?
A) Son yılların en çok okunan kitaplarından biriydi.
B) Kararı şimdilik çok erken bulduk.
C) Kuşlar gidince anlarız mevsimin bittiğini.
D) Bu paketi gördüğümde ona veririm.
E) Bugün de mutluluk hülyaları kurduk.
 • Yunus Emre, şiirleriyle yüzyıllardır Türk insanının gön­lünde taht kurmuştur.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?
A) Edat tümleci B) Zarf tümleci C) Özne D) Belirtisiz nesne E) Dolaylı tümleç
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yanlış belirlenmiştir?
A) Kendi çıkarlarını her zaman / ön planda tutardı.
B) Başkasına verdiği sözü /yerine getirmezdi.
C) Başarılı olmak için düzenli çalışmalıyım / derdi.
D) O, kendisine güvenini yitirmiş / hayattan bıkmış bir haldeydi.
E) Geçtiğimiz yollara bakan gözlerinde endişe çırpınışları /vardı.
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin yüklemi değildir?
A) Bu hayalde uyur Bursa her gece
B) Bir zafer müjdesi burada her isim
C) Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
D) Kısmetindir gezdiren yer yer seni
E) Nakleder yadını gelen geçene
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tüm­leci buldurmaya yöneliktir?
A) Neden bu iş çok yavaş gidiyordu?
B) Elinde bir kağıt parçasıyla bu adam nereyi arıyor?
C) İnsan nasıl yardım etmez darda kalanlara?
D) Bu kadar parayı nereden bulacağımı düşünmez mi­yim?
E) Sabahın erken saatinde Bursa'dan mı gelmişti?
 • Tepebaşı Tiyatrosu'nun vişne çürüğünden pembeye kadar bütün renkleriyle alaca bulaca olmuş köhne kaplama tahtaları, bahar güneşinin doğmasıyla gev­şemişti.
Cümlesinin öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisin­de doğru verilmiştir?
A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem
B) Özne - zarf tümleci - yüklem
C) Nesne - zarf tümleci - yüklem
D) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem
E) Özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem
 • Kışın müjdecisiydi ağaçlardan dökülen yapraklar.
Bu cümle ile öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakı­mından özdeş olan cümle aşağıdakilerden hangi­sidir?
A) Hep birlikte beklemiştik mektubunun gelişini.
B) Kanat çırpıyordu gökyüzünde martılar.
C) Onunla işe giderken hep kapıda karşılaşırdık.
D) Sütçünün sesi vaktin henüz erken olduğunu haber veriyordu.
E) Denizden gelen rüzgârlardı buranın böyle soğuk olmasının nedeni.
 • "Tüm öğrenciler sınav sonucunu beklerken onlarda hiçbir heyecan görülmüyordu." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüm öğrenciler
B) Onlarda hiçbir heyecan
C) Onlarda
D) Hiçbir heyecan
E) Sınav sonucunu beklerken
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "gerek......gerek"
bağlacı nesneleri birbirine bağlamıştır?
A) Konuşmacı gerek tarihten gerek edebiyattan hiç söz etmedi.
B) Senden tüm güzelliğiyle öğrendik gerek sevgiyi ge­rek saygıyı.
C) Bu yemeği gerek sen gerekse yeni aşçı yapabilirdi.
D) Gerek sabahın erken bir saatinde gerek gece yarı­sı yola çıkabilirdik.
E) Bize güven veriyordu gerek bilgisiyle gerek zekasıyla.
 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi "ne, neyi, nerede, nasıl" sorularının tümüne cevap vermektedir?
A) Martılar denizde ve ufukta köpükleri sevinçle kucaklasın.
B) Oyuncular televizyonda yenilgiyi tartıştı.
C) Adamın haline uzun uzun gülmüştü.
D) Karşıki bankta oturan adamı birine benzettim.
E) Öğrenciler bahçede top oynarken biz sınıfta oturuyorduk.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan tü­remiş bir sözcük nesne görevindedir?
A) Kadıncağız, üzüntüden saçını başını yoluyordu.
B) Yaşlı adamın homurtularına dayanamıyordu artık.
C) Bu ses, sanki bir saatin tıkırtısını andırıyordu.
D) Kuşların cıvıltısı bahara ayrı bir renk veriyordu.
E) Sokağın gürültüsü sinirlerini bozmuştu adamın.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cevap cümlesi sa­dece dolaylı tümleçten oluşmuştur?
A) - Dün okula neden gelmedin?
- Hastaydım
B) - Az önce seni çağıran kimdi?
- Ahmet
C) - Bu kitabı benden sonra kime vereceksin?
- Ayten'e
D) - O şimdi nerede?
- Ankara'da
E) - Benden ne istiyormuş?
- Kurşun kalem


 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zarf tümleci yok­tur?
A) Törene katılan öğrenci grupları ağır ağır önümüzden geçiyor.
B) Cumhuriyet Bayramı yarın bütün yurtta törenlerle kutlanacak.
C) Öğrenciler bu törenler için gerçekten çok iyi hazırlan­mışlar.
D) Bütün vatandaşlar, tören bitinceye kadar alanda bek­ledi.
E) Törene çok geniş bir katılımın sağlandığı belirtiliyor.


 • Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?
A) Irmağın çağıltısı gece boyunca bizi hiç uyutmadı.
B) Konağın bahçesi değişik türlerden ağaçlarla kaplıydı.
C) Köylüler, bahçeleri bir gelin gibi süslemişler.
D) Karşı tepelerdeki ıhlamurların kokusu bize kadar ge­liyordu.
E) Arkadaşım vaktinin çok büyük bir bölümünü burada geçiriyor.

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri nesne görevinde kullanılmıştır?
A) İşin bitince bunu ona verirsin.
B) Böyleleri etrafına her zaman zarar verir.
C) Şunlar diğerlerinden daha güzel görünüyor.
D) Burası gerçekten tatil yapılabilecek güzel bir yer.
E) Ben öğretmenlik yaşamımda böyleleriyle çok karşı­laştım.
 • Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yüklemi durum yö­nünden belirten bir söz vardır?
A) Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi.
B) Bir kenarda göründü beldenin viran hanı.
C) Bir dakika araba yerinde durakladı.
D) Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor.
E) Ağır ağır önümden geçti deve kervanı.
 • Bahar yağmurlarını kana kana içmiş bu topraktan yöre halkının yıllardır görmediği ve cinsinin kaybolduğunu sandığı yabani çiçekler fışkırmış.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
B) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem
C) Özne, yüklem
D) Nesne, dolaylı tümleç, özne, yüklem
E) Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem
 • İklimin insana neler verdiğini ve yaylanın insanı nasıl yoğurup katılaştırdığını Torosların eteğindeki bu yayla­yı ziyaret edince anlamıştım.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sıra­sıyla verilmiştir?
A) Nesne, zarf tümleci, yüklem
B) Nesne, yüklem
C) Nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
D) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem
E) Zarf tümleci, yüklem
 • Bizim grup, denize ikide bir dalıp çıkan kıyı kayaları gibi sık sık ovada batıp çıkan seyrek çamlıklardan hızla ilerledi.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde, cümledeki sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, dolaylı tümleç, yüklem
B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, dolaylı tümleç
D) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne, zarf tümleci
 • Aşağıdakilerin hangisinde cümlenin anlamını 'du­rum' bakımından tamamlayan bir sözcük vardır?
A) Gençlik yıllarında bu köyde ilkokul öğretmenliği yap­mış.
B) Minibüs köyden kasabaya gelirken yolda gördüğü herkesi alıyordu.
C) Yarın bir kütüphanede arkadaşlarımızla ders çalışa­cağız.
D) İki haftadır hasta olduğu için işe gelememiş.
E) Derse yetişebilmek için çok hızlı yürüyordu.
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur?
A) Bu iş yerinde çalışan herkese aynı davrandığını söylüyor.
B) Rüzgârın etkisiyle ağaçların yaprakları uçuşuyor ha­vada.
C) Kurumaması için bu çiçekleri iki günde bir sulamalısınız.
D) Yokuşun başındaki bahçeli evi çok beğendim.
E) Bunu ben daha önce de duymuştum birilerinden.
 • Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, nesneyi bulmaya yöneliktir?
A) Tanıdıkların arasında öyle biri var mıydı?
B) Evin en çok nesi beğenilmiş?
C) Okulda onun kimi aradığını biliyor musun?
D) Bugünlerde en çok ne okuyorsun?
E) Bu kitapta nereleri gezdiğinden de söz etmiş mi?
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmamıştır?
A) Bu notları fotokopi çektirdikten sonra ona ver.
B) Benim sinemaya gideceğimi, kimden duydun?
C) Benden bu konuda bir yardım istemedi.
D) Bütün konuklar başarılı öğrencileri ayakta alkışladı.
E) Gece karanlığında yolda hiç tanımadığım birisiyle karşılaştım.
 • Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap nes­nedir?
A) - Depremde binanın neresi hasar görmüş?
- Duvarları
B) - Evin bahçesinde ne var?
- Çınar ağacı
C) - Çocuğun neyi kaybolmuş?
- Hikaye kitabı
D) - Neyi kaybettiğini söyledi mi?
- Hayır
E) - Depoda neler buldunuz?
- Eski kitaplar
 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Senin işlerin / bizi / buralara / sürükledi.
B) Gülünç bir durumda olduğumu / çok iyi / biliyorum.
C) İnsanların hatalarını gördüğümde /sinirleniyorum.
D) Hayatımda / senin kadar sabırlısını / görmedim.
E) Anlatılanlar / gerçeği / yansıttığı zaman / sevilerek/ dinlenir.
 • Kentin hemen eşiğinden başlayan bu yemyeşil ova, içerisi kavak ve ceviz motifleri ile nakışlı, dam ve baca kabartmalarıyla kaplı bir yarım çini tabak gibi uzanı­yor.
Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Özne, zarf tümleci, yüklem
B) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem
D) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem

You have no rights to post comments