REKLAM

CÜMLE

Kural: Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir hareketi, durumu, tam ve eksiksiz olarak anlatan kelime ya da kelime grupları cümledir.

Cümleler bir tek kelimeden oluşabilirler.

Örnek: Mutluyum.  Gidiyorum.    Adın ne?   Mehmet.  Sobayı yaktın mı?       Evet.

Dikkat :

  1. Cümlenin olabilmesi için çekimli bir unsur ( isim veya fiil ) gereklidir ve yeterlidir. ( öğrenciyim ,    koştum ) yüklem fiilse cümlenin yüklemine göre cümleye fiil cümlesidir. Yüklem isimse isim cümlesi olur.

Örnek: Ben bu okulda öğrenciyim.    İsim cümlesi .

Bu gün maçta çok koştum. Fiil cümlesi    

  1. Özne ve yüklem cümlenin temel öğeleri, nesne, dolaylı tümleç (yönelme, bulunma ve ayrılma tümleçleri)  ve zarf tümleci tamamlayıcı, yardımcı öğelerdir.I . CÜMLENİN TEMEL ÖĞELERİYÜKLEM

Tanımı: Cümlede; iş, oluş ve hareket bildiren kelimelerdir. Çekimlidir.

Yüklem, cümlenin ana unsurudur. Yüklem olmazsa cümle olmaz. Yüklem genellikle cümlenin sonundadır. Şiirlerde ortada veya başta bulunabilir.

Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Anlattıklarımı / gözünü kırpmadan / dinliyordu.
B) Gördüklerinizi / hiç kimseye / anlatmayın.
C) Beni / neden görmek istediğinizi / biliyorum.
D) Hakkınızda yazılan eleştiriyi ben de okudum, / dedi.
E) Geç kalacağımı / anneme / haber verdim.

CÜMLE ÖĞELERİ


  • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir isim tamlamasıdır?
A) Su testisi su yolunda kırılır.
B) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
C) Dedelerimin mirasıdır bu yerler bana.
D) Düşler beynimi kemiren bir kurtçuk.
E) Denizler hayran olur gözlerine bir çocuğun.