Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, eylemsi (fiilim­si) kullanılmamıştır?

A) Orhan Andaç'la İskenderun'da karşılaşmak bizi çok heyecanlandırdı.

B) Bu yazınızda aklıma takılan bazı satırlara değin­mek istiyorum.

C) Kitabınızı yeniden okuyunca, kafamda soru işaret­leri oluştu.

D) Son zamanlarda Latife Tekin, beni şaşırtan bir ya­zar oldu.

E) Bahçedeki kırmızı güllerin kokusu, her taraftan his­sediliyordu.

2. Gün doğarken yola çıkıp uzun süre hiç konuşmadan ilerledik. Islanan yaprakların arasından süzülen güneş ışığı içimizi ısıtıyordu. Gezinti yapmak için mükemmel bir gündü gerçekten.

Yukarıdaki parçada kaç tane eylemsi kullanılmış­tır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

3. Frenlerin gıcırtısı kesilmeden(I) pencereyi açtım ve bir yılan gibi kıvrılmış vagonlardan birinin açık kapısından bir köylünün indiğini gördüm. Onun hayatını ve gideceği yeri bilmek (V) isterdim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, fiilimsi değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Aşağıdakilerin hangisinde, ikiden fazla fiilimsi kul­lanılmıştır?

A) Yemek bitmeden masadan kalkmak doğru mu?

B) Gün geçtikçe buralar daha da kalabalıklaşıyor.

C) Evden çıkarken para almayı unuttuğumu hatırlattı.

D) Sular sokaklardan taşınca bazı evleri su bastı.

E) Kısa bir sürede, bankayı soyan hırsızlar yakalandı.

5. I. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.

II. Sabreden derviş muradına ermiş.

III. Ummadığın taş baş yarar.

IV. Irmak geçerken at değiştirilmez.

V. Görünen köy kılavuz istemez.

Yukarıdaki atasözlerinin hangi ikisinde, sıfatfiil kul­lanılmamıştır?

A) I. veli. B) I. ve IV. C) II. ve III.

D) III. ve IV. E) IV. ve V.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük sıfatfiil (ortaç) değildir?

A) Öğrencilere kişi başına beşer elma dağıtın.

B) Ziyaretine gelen arkadaşlarını içeri alıyorum.

C) Burada konuşulacak bir mesele değil bu.

D) Paslanmış boruları değiştirmek zor olacak.

E) Müzeyi gezen turistlerin gözleri gülüyordu.

7. I. Bu yörede içilecek su yok.

II. Böyle çalışmayı ondan öğrendim.

III. Öğrencinin okuması fena sayılmaz.

IV. Gelir gelmez odasına çekildi.

Bu cümlelerde sırasıyla hangi fiilimsiler kullanıl­mıştır?

A) isimfiil - isimfiil - sıfatfiil - bağfiil

B) sıfatfiil - isimfiil - isimfiil - bağfiil

C) sıfatfiil - sıfatfiil - isimfiil - sıfatfiil

D) bağfiil - isimfiil - isimfiil - sıfatfiil

E) sıfatfiil - bağfiil - isimfiil – bağfiil

8. "-acak, -ar, -mez, -miş" sıfatfiil ekleri, çekim eki olarak da kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım vardır?

A) Bu tür görünmez kazalar her zaman beni bulur.

B) Dolaptaki bozulmuş meyveleri nereye attın?

C) Buralardan gideceğimi çoğu arkadaşım biliyordu.

D) Koşar adımlarla yola devam etmemiz gerekiyor.

E) Bu öyküde de işlemiş insanların gülünç yanlarını.

9. Aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kulla­nılmamıştır?

A) Sevgilim her insan doğarken ağlar

Çiçeklerle açar, sularla çağlar

B) Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben

C) Sevda başımda ateş, gurbet içimde düğüm

Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm

D) Başladım kaynatarak fincan fincan

Azıcık geldi bizim ihtiyarın benzine can

E) Ay gibi bir söz doğar içime

Işığında zamanlar sohbete durmuş

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem adeylem hem ortaç kullanılmıştır?

A) Biraz dikkatli bakınca çatlakları görebilirsin.

B) Durakta beklerken eski bir dostu gördüm.

C) Haberleri izlemeden bir yere gitmek istemiyorum.

D) Gelecek yılın hepinize şans getirmesini diliyorum.

E) Şimdi anlaşılmaz hesaplar peşinde koşuyorsun.

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, fiilimsilerle yapılmamıştır?

A) Utana sıkıla yanımıza gelerek bir şeyler sordu.

B) Olayları oldu bittiye getirip fikirlerimizi dışladı.

C) Durup durup öğrencilik yıllarından bahsederdi.

D) Tatile girer girmez ilk işim bir araba almak oldu.

E) Merdiven tırabzanlarına tutuna tutuna aşağı indi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sıfat-fiille kurulan yan cümlecik, temel cümlenin belirtili nesnesi gö­revindedir?

A) Onun söylediklerini ciddiye almıyorum.

B) Yaşananlar onu gerçekten etkilemiş.

C) Kurumuş ağaçlar fırtınada devrildi.

D) Karşı koyulmaz bir güzelliğe sahipti.

E) Başımdan geçenler beni çok sarstı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ulaç (bağfiil) kul­lanılmamıştır?

A) Durdukça kan damarda, kılıç kında paslanır.

B) Sen uyurken ben sabaha kadar nöbetteydim.

C) Yaşamak için bula bula burayı mı buldun?

D) Akşam olunca derin bir sızı kaplar içimi.

E) Sabahlara kadar ders çalışmak beni yordu.

14. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik yapılı bir eylemsi adlaşarak, belirtili ad tamlamasının tamlayanı ol­muştur?

A) Anlatılanların çoğunu anlamadım.

B) Söylediklerimin hepsini anlamış.

C) Tutunamayanların rıhtımıdır burası.

D) Görülemeyen ayrıntılarda gizlidir başarı.

E) Hemen fark edilen bir öğrenciydi o.

15. Yazar, romanında unutulan insanların bilindik sorunla­rını anlatıyor. Günden güne ezilen, yıpranan, dışlanan roman kahramanlarının bitmez tükenmez çilesi, eserde trajik bir hal alıyor. Yazar bir trajediyi eserinde alışıl­mışın dışında bir üslupla anlatarak düşündüklerini başarıyla iletiyor okuyanlara.

Yukarıdaki parçada kaç tane ortaç kullanılmıştır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulaç (bağfiil), ey­leme koşul anlamı katmıştır?

A) Sabaha kadar, hiç durmadan rolünü ezberlemeye çalıştı.

B) Bir ay önce benden aldığın kitapları getirmezsen bozuşuruz.

C) İnsanlarda sanat bilinci geliştikçe, insanların be­ğeni düzeyleri de artacaktır.

D) Konuşmama başladığım sırada uyuklayanları gö­rünce onlara kızdım.

E) Kimsenin sözünü dinlemeyip bildiği gibi davran­mıştı yine.

1.E 2.B 3. C 4. C 5. B 6. A 7. B 8. E 9. E 10. D 11. B 12. A 13. E 14. C 15. D 16. C |

REKLAM