Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi addan türemiş bir eylemdir?

A) Koskoca adam çocuklaştı.

B) Kendini göle benzeyen akşamın kucağına bırakır.

C) Narin kanatlarıyla uçar orman, dağ, dere.

D) Bir gün bir çukurda bulur kendini.

E) Boşunadır, geçmişi sakın anma.

2. (I) Sarı tereyağı bakır tavada eritilip içine mısır unu konu­yor. (II) Biraz suyla pişirilip bir çeşit taze kaşara benzeyen koloti peyniri doğranıyor. (III) Üç beş dakika piştikten sonra ekmek banarak yiyorsunuz. (IV) Bu yemek hiçbir yerde bu kadar güzel yenmez, diyorlar. (V) Yenmeyeceği gibi böylesini de yapamazlar.

Numaralanmış cümlelerin yüklemleri yapıca ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. I. Bugünlerde bir mısra zihnime takıldı.

II. Bu güzel günde bana bir demet gül yeterdi.

III. Sözlerimi hep kendince yorumluyordu.

IV. Bu küçük kasaba bir başka göründü gözüme.

V. Saatlerce aynı yerde oturmaktan sıkılmıştı.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde türemiş eylem yoktur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

4. Zirveleri karlı dağların yeşile kavuşması, eriyen kar su­larının derelere karışarak iştahla akışı mutlaka görülmeli.(I) Gençler, fotoğraf makinelerini alıp Karadeniz'in bu olağanüstü çizgi ve renklerini tespit etmeye, mesela Rize­'ye gitsinler;(II) Andon'a veya diğer adıyla Küçükçayır'a çıksınlar.(III) Oradaki şifalı maden suyuyla tanışsınlar.(IV) Bir de meşhur mıhlamasından yemeden dönmesinler.(V)

Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerden hangi ikisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV.

D) I. ile IV. E) III. ile V.

5. I. Yağmurun ardından güneş açıverdi.

II. Kendisine yapılan baskılar artık canına yetmişti.

III. Annesi onu uğurlarken üzüntüden kahroldu.

IV. Bulutlar kuvvetli rüzgârla kayboldu.

V. Nihayet bu işi başarabileceğini aklı kesti.

Yukarıdaki cümlelerde geçen birleşik eylemler, oluşum bakımından ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Kimi derya gibi dört ufka uzatmış kolunu.

I

Kimi avare nehirler gibi akmış yabana...

………………………….II

Varsın onlar sele versinler elin bahçesini;

III

Köyümün çeşmesi olurum, yeter bana

………………………..….IV……. V

Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden han­gisi yapıca ötekilerden farklıdır?

A) V. B) IV. C) III. D) II. E) I.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi eylemden türemiş bir eylemdir?

A) Akşama kadar koşmaktan yorulan çocuk yemekten sonra uyuyakaldı.

B) Kasabaya bu engebeli, taşlı, dikenli, ince yoldan giriliyormuş.

C) Çocuk babasının elinden tutarak onu hızla bir yere doğru çekiyordu.

D) Öfkeden kıpkırmızı kesilen babasının yüzüne bak­maya korkuyordu.

E) Yörenin görülmeye değer her yerini beraber geziyor­lardı.

3. (I) Belediye yolları sulamış. (II) Her yeri bahar ve toprak kokusu sarmış. (III) Lisenin yüksek duvarlarından taşan çiçeklerin kokusu uzaktan hissediliyor. (IV) Yarı toprak, yarı çiçek kokan havayı derin derin içime çekiyorum. (V) Kulağıma en güzel bahar şiirleri okunuyor. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi birleşik eylemdir?

A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV,

D) IV. ile V. E) II. ile IV,

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlilik birleşik eylemi olasılık anlamı taşımamaktadır?

A) Bizi göremeyince gidebilir.

B) Toplantıya biraz gecikebilirim.

C) Yarın burada olmayabilirim.

D) isterseniz yardım edebilirim.

E) Bu akşam seni arayabilirim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik ey­lem değildir?

A) Yazar, kitabında Eğin sevdasını dile getiriyor.

B) Yöresel sözcüklerden bir demet sunuyor okuyucuya.

C) O da zengin Eğin kültüründen payını almış.

D) Oradaki meyvelerin tadının bile başka olduğundan söz ediyor.

E) Şairin sıla özlemini her dizede hissedebiliyorsunuz.

11. Analık, Türk insanının hayatında duygunun, sevginin, fedakârlığın sembolü olarak bilinir ve kabul edilir. Kültür ta­rihimizin çok eski çağlarında da analar üstün tutulur, saygı görürdü. Oğuz Kağan destanında Oğuz'a evlat verecek olan eş; ışık, ağaç gibi güzel, verimli, ve yararlı unsurların içinde belirir.

Yukarıdaki parçada kaç tane birleşik eylem vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12. (I) Sen hiç harman yerini, döveni seyrettin mi? (II) Ekinin yeşermesine sevinip de bayram ettin mi? (III) Köyümüzü terk ettik. (IV) Harbe gitmişiz gibi boşaldı köyümüz. (V) Geçenlerde yaşlı anam düştü aklıma da beni bir ağlamak tuttu.

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi yapıca ötekilerden farklıdır?

A)I B)ll. C) III. D) IV. E) V.

13. Toros dağları kayboldu (I) hüzünden.

Yeryüzünü seyre durmak gökyüzünden

Öttü(II) ötmesine gün doğmadan horoz

Hâlâ aynı ümitleri yaşıyoruz.(III)

Bu dizelerdeki altı çizili eylemlerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve­rilmiştir?

A) Birleşik-Basit-Birleşik

B) Basit-Basit-Türemiş

C) Türemiş - Türemiş - Basit

D) Birleşik-Türemiş-Türemiş

E) Birleşik-Basit-Türemiş

14. Aşağıdakilerden hangisinde basit, türemiş, birleşik eylemin üçü bir arada verilmiştir?

A) gel-koştur-bak B) açıl-açtır-açıver

C) bak-bakın-bakıver D) tak-takın-takış

E) gez-gezin-gezdir

15. "iki eylemden oluşan birleşik eylemlere 'kurallı (özel) birleşik eylem' denir."

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurallı birleşik eylem yoktur?

A) Yanında ben olmadan hiçbir yere gidemezdi.

B) Her işini başarıyla bitirdiği için bir üst mevkiye sıçrayıverdi.

C) Hiç beklemediği bir anda beni görünce yüzüme bakakaldı.

D) Bana karşı dürüst davranmadığını hissettim.

E) Karanlıkta basamakları göremeyince düşeyazdım.

16. I. Utandığından yanıma gelemedi.

II. Onu aramadığım için bana gönül koymuş.

III. Kalabalığın arasından sağlam yapılılar seçiliyordu.

IV. Hiçbir şey söylemeden derin derin yüzüme baktı.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin yüklemi yapıca aynıdır?

A) I. İle II. B) II. ile III. C) III. ile IV.

D) II . ile IV. E) I. ile III.

17. Umutla yanına gittiği amcası ona hiç yüz vermedi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki ey­lemle yapıca özdeş olan bir eylem vardır?

A) Yaşlı adam yattığı yerden sakin sakin çevresini izli­yordu.

B) Yıllarca onunla görüşmekten büyük bir özenle kaçınmıştı.

C) Konuşulanların hiçbirini duymuyor, gittikçe yüreği dara-lıyordu.

D) Bir şeyler isteyeceğini gözlerine bakar bakmaz an­lamıştım.

E) O yıl evimizi satıp başka bir şehre taşındık.

18. Dikkat ettim de gurbetçilerde hasret acısı her gün yaşanan tebessümlerine sinmiş bir hüzünle belli ediyor kendini. Başka çocukların yüzünde kendi çocuklarını arıyor, hayal ediyorlar. Rahatlık, kazanç, şu, bu yürekte taşınan o hasret karanfillinin yerini alamıyor.

Yukarıdaki parçada kaç tane basit yapıda eylem vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1.A 2.E 3.B 4.D 5.A 6.E 7.B 8.C 9.D 10.B 11.D 12.D 13.E 14.C 15.D 16.A 17.C 18.A

REKLAM