Yazdır
Kategori: Fiiller
Gösterim: 3741

FİİLDE ÇATI

1. "O olaydan sonra, okulu bırakmayı bile düşünmüştü."cümlesindeki"düşünmüştü" fiilinin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Etken - Geçişli B) Edilgen - Geçişli
C) İşteş - Geçişsiz D) Etken - Geçişsiz

 

cevap: a

 

 

2. . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne
vardır?
A) Gönlümdeki bu fırtına hiçbir zaman dinmeyecek.
B) Köy, uzaktan tozlu bir resim gibi görünüyordu.
C) Oyunculardan biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
D) Anlattıklarından hiçbir şey anlamadığımı itiraf etmeliyim.

 

CEVAP:B

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne yüklem ilişkisi yönünden ötekilerinden farklıdır?
A) Çektiğimiz acılar kısa sürede unutuldu.
B) Bir dost bu dakikalarda erişilmez bir değer
kazanır.
C) Onların böyle üzüleceğini hiç mi düşünmedin?
D) Boşuna vermişim sana gönlümü

 

CEVAP: A

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil geçişli olduğu halde cümle nesne almamıştır?
A) Daha önce aramıştım; ama yine arayacağım.
B) Tepeleri aştıktan sonra bir tepe karşıladı bizi.
C) Gönlünden geçenleri açıkça söylemeyi severdi.
D) Doğru yolda olmak uğruna kendimi ateşe atabilirim.

 CEVAP:A

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz?
A) Renklerin insan psikolojisi üzerinde önemli
bir etkisi vardır.
B) Bu eşyaları balkona çıkarırsanız, iyi olur.
C) Dinlediği şarkılar ona geçmişi hatırlatıyordu.
D) Yazar, kitabın ilk sayfasında konuya açıklıkgetiriyor.

 CEVAP:A

 

6. Rutubetten oturma odasındaki duvar kağıtları kabarmış.
Bu cümlenin yüklemi çatı yönünden aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?
A) Gönlümdeki bu acı hiç dinmeyecek.
B) Karanlık ruhumu aydınlatacak bir ışık bekliyorum.
C) Sınıfın en akıllı öğrencisi sanıyorduk onu.
D) Çocuk, söylenenleri çok çabuk kavrıyordu

 CEVAP:A

7. I. Anlattıklarını can kulağıyla dinliyorduk.
II. Rahatlamak için rehberlik servisinden yararlanıyorlar.
III. Bu davranışlarını hiç doğru bulmuyorum.
IV. Sokak kavgalarında artış görülüyor.
Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinin yüklemi geçişli fiildir?
A) I. ve III. B) II. ve IV.
C) III. ve IV. D) I. ve II

 CEVAP:A

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından etken, geçişsizdir?
A) Hepimiz, farkında olmadan yaşlanıyorduk.
B) Sınav kurulu önünde becerilerini sergiledi.
C) Bu mahalledeki komşularını özlüyormuş.
D) Büyükada'da gezintiler faytonlarla yapılırmış

 CEVAP:A

9. Aşağıdakilerden hangisi özne-yüklem yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Kadın, daima çocuklarıyla övünürdü.
B) Kazayı görünce korkudan bayıldı.
C) Martılar denize doğru süzüldü.
D) Suçlu Kadıköy civarında görüldü

 CEVAP:E

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yüklem ilişkisi diğerinden farklıdır?

a) Bahçede onu da gördü.

b) Kardeşine bir kalem aldı.

c) Güneşte ayakları pişti.

d) Ona da bir mektup yazdı

 

 CEVAP:C

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne – yüklem ilişkisi diğerlerinden farklıdır?

a) Odunlar, kapının karşınsına yığıldı.

b) Üzümler kurutulmak için damlara seriliyordu.

c) Eşyalar birkaç saat içinde toplandı.

d) Küçük çocuklar merakla çevresine bakındı

 

CEVAP: D

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, “Eşyaları yerinde göremeyince telaşla etrafına bakındı.” cümlesi ile özne – yüklem ilişkisi yönünden özdeştir?

a) Eşyaları, iki saatte taşındı.

b) Çöpler, şu derede yakıldı.

c) Kentin sokakları, ilk defa temizlendi.

d) Bu kez de yolun uzunluğundan yakındı

 

CEVAP: D

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz çatı özelliği görülür?

a) Okula iki yeni öğretmen getirdi.

b) Yolun sonuna kadar beni takip etti.

c) Adam günlerce bu olayı araştırdı.

d) Kuşlar, bu sabaha karşı serbest kaldı

 

CEVAP:D

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi yapan bellidir?

a) Başka bir göreve verildim.

b) Okulun camları kırılmış.

c) O da bugün işyerine gönderildi.

d) Son zamanlarda iyice açıldı

 

CEVAP:D

 

15. Dün işten ayrıldı.” cümlesi eylemin yapılışı yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

a) Yol, trafiğe açıldı.

b) Kapı, öğretmen tarafından açıldı.

c) Konuşmacı, kürsüde iyice açıldı.

d) Kutu burada açıldı.

 

CEVAP:C