Now loading.
Please wait.

REKLAM

FİİLLER TEST SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Evin temizliğiyle annem ilgileniyor.
B) O, nedense buralara pek gelmez.
C) Dünkü, olayı siz de görmüşsünüz.
D) Hadi, hep beraber bize gidelim.
E) Beklediğimiz kişi az önce geldi.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde an­lam kayması vardır?
A) Dayım, bir dediğimizi iki etmezdi.
B) Yağmur yağarsa hava biraz serinler.
C) Kitap fuarı bu yıl Ankara’da açılacak.
D) Yazları bu bahçe yemyeşil oluyor.
E) Her sabah erkenden okula gelirim.

3. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden fark­lı bir bileşik fiil vardır?
A) Dokunabilir misin yüreğime
Bak nasıl çarpıyor
B) Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
C) Bir sabah ellerin cebinde çık evinden
Bekleyedursun dostların kahvede
D) Kapımı birkaç gün açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan
E) Terli bir at gibi gülümseyiverdi
Düşle gerçek arası dört nala

4. Uyuyamayacaksın,
Memleketin hali seni uyandıracak.
Bu dizelerdeki “uyuyamayacaksın” eylemiyle il­gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir.
B) Gelecek zaman kipi vardır.
C) Bileşik yapılı bir fiildir.
D) Bileşik zamanlı bir fiildir.
E) Durum bildiren bir fiildir.

5. (I) Yıllarca hiç durmadan çalıştı. (II) Çalışmalarında hep yeni bir şeyler ortaya koydu. (III) Bir ara yeni arayışlara girdi. (IV) Ancak hiçbir zaman kolaya kaçmadı. (V) Kalitesini ve ustalığını son çalışmala­rıyla kanıtladı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de yüklem yapı bakımından diğerlerinden fark­lıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6. Aşağıdakilerin hangisinde işle anlatışın aynı zamanda yapıldığı anlamı vardır?
A) Sabah erkenden yola çıkıyoruz.
B) Bugünlerde bizi hiç aramıyor.
C) Kardeşim içerde ödevini yapıyor.
D) İlk sergimi haftaya açıyorum.
E) Bu akşam biz de size geliyoruz.

7. (I) 1970’ten beri bu sahnedeyim. (II) Hep başrol düzeyinde roller oynadım. (III) Pek çok film ve dizi yaptım. (IV) Bunlara rağmen sahneye çıkmadan bir heyecan sarar beni. (V) Sahneye ilk adımı atın­ca da unuturum her şeyi.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli bir eylem değildir?
A) I. B) II. C) III. D) V. E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi öteki­lerden farklı bir kişi eki almıştır?
A) Haşan hemen buraya gelsin.
B) Onu tamsan çok seversin.
C) Bu kitabı mutlaka okusun.
D) Bir yere gitmeyip burada beklesin.
E) Gelirken ekmekle süt alsın.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “basit zamanlı” bir eylemdir?
A) Kardeşine ağaçtan bir elma kopardı.
B) Sabahları burda bir saat koşardı.
C) Her hafta oğluna mektup yazardı.
D) Annesi yokken kardeşine Ayşe bakardı.
E) Bahçemizdeki çiçekler ne güzel kokardı.

10. “etmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Atatürk, Cumhuriyet’i gençliğe emanet etti.
B) Aşırı kar yağışı İstanbul’u perişan etti.
C) O, bu cezayı aslında çoktan hak etti.
D) Sahilde sattığımız arsa kaç lira etti.
E) Kızılay’daki mağazayı ne zaman devrettin?

REKLAM