Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Bakışlarında her daim bir hüzün vardı.

B) Ondaki cesaret ve umut kimsede yoktu.

C) Ben kendimi bildim bileli buralar böyledir.

D) Sırtındaki palto da gömlek de eskimişti.

E) Onu sevenler, sevmeyenlerden çoktur.


2. Aşağıdakilerin hangisinde eylem gereklilik kipinin hikâyesi ile çekimlenmiştir?

A) Sessizce elindeki işi bitirmeye çalışıyordu.

B) Onunla bu konuda tartışmamalıymışız.

C) Maket bıçağını kullanırken dikkatli olmalıydı.

D) Keşke o gün sen de bizimle gelseydin.

E) Bu kitabı iki gün önce bitirecektin.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, birleşik zamanlı bir eylem değildir?

A) Uyumadan önce mutlaka süt içerdi.

B) Eski fotoğrafları kutudan çıkardı.

C) Fırsat bulduğu her an kitap okurdu.

D) Her sabah erkenden başlardı mesai.

E) Herkesin sorunuyla tek tek ilgilenirdi.

 

4. Ek eylem, aşağıdakilerin hangisinde ad soylu söz­cüğü yüklem yapma göreviyle kullanılmıştır?

A) Oraya gitmeme sebep olan sendin.

B) Nasıl da inanmıştım senin sözlerine.

C) O da gelirse size katılırım.

D) Açıkta kalan yemekler ekşimişti.

E) Şekeri düşen küçük, ağlıyordu.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kulla­nılmamıştır?

A) Sana anlatacacağım şeyler çok gizli.

B) Akşam olur olmaz lambalar yanardı.

C) Bu şiiri sen okursan daha iyi olur.

D) Beni bu hallere düşüren sen dost musun?

E) Bilmeyecekler seni ne kadar sevdiğimi.


6. Garibim namıma Kerem diyorlar Aslı'mı el almış harem diyorlar Hastayım derdime verem diyorlar Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben

Bu dizelerde ek eylem almış kaç sözcük vardır?

A) 2       B)3 C)4 D) 5 E) 6


7. Ek eylemin olumsuz biçimi "değil" sözcüğü ile oluştu­rulur.

Aşağıdakilerin hangisinde "değil" sözcüğü bu açık­lama dışında kullanılmıştır?

A) Benim sevdiğim insan bu değil!

B) Değil seni, beni bile dinlemez o.

C) Namık, bildiğiniz adamlardan değildir.

D) Ölmek değildir ömrümüzün en müşkül işi.

E) Sana yalanlar söyleyen ben değildim.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin farklı bir kipi kullanılmıştır?

A) Yıllardır sen de yalnızsın.

B) Dedem hep böyle keyiflidir.

C) Bugün çok mutluyum.

D) Sabah hava çok soğuktu.

E) Kapımız sana açıktır.


9. Ek eylemin geniş zamanı 3. tekil şahıs eki "-dır, -dir" bazı durumlarda düşebilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durum örneklendirilmiştir?

A) Emin ol o da uzaklarda böyle üzgündür.

B) Ben burada daha huzurluyum.

C) Bizi hayata bağlayan tek şey umut.

D) Dün yanında gördüğüm kimdi?

E) Buranın bağları çok meşhurmuş.


10. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, ek eylem alma­sına karşın tek zamanlıdır?

A) Sanatçının son şiirleri de kitaba alınmalıydı.

B) Onun bu güzelliği asla bozulmayacaktı.

C) Burada yıllardır huzur içinde yaşıyorduk.

D) Üzüldüğünü görünce konuyu değiştirmiştim.

E) Orada yaşadığı sıkıntılardan bahsetmezdi.


11. Ek eylem aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) O sabah gökyüzü açıktı.

B) Deniz sakin, martılar suskundu.

C) Sonra birden bir kıyamet kopmuştu.

D) Martılar çığlık çığlığaydı.

E) Kayalıklarda tek kuş yoktu.


12. I. Nerede şimdi çocukluğumun yıldızlı gökleri

II. Üç vakittir bana seni unutturmayan

III. Yalnızlığımızın ayak ucunda duruyordu tarih

IV. Nergis demeti uzatıyor çocuklar sana

V. Bir başkası gibi bakmayasın yüzüme

Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangi ikisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A) I. ve II. B) II. ve III.      C) III. ve IV.

D) III. ve VI.       E) IV. ve V.


13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ad tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur?

A) O gece sabaha dek uyumamıştı.

B) Bu duyulan, onun sesidir.

C) Birçoğu, sözel derslerde başarılıdır.

D) Yeni girdiği işte oldukça mutluydu.

E) O akşam annesi çok güzel yemekler yapmıştı.


14. Adıllar da ek eylem alıp yüklem olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

A) Senin verdiğin dilekçeye yanıt gelmemişti.

B) Hepimizin amaçları çevre koşullarına göre değişi­yordu.

C) Benim, şu dünyada mutlu olmayı bir türlü başara­mayan.

D) Benim de hayallerim var insanı yakan.

E) Onların evleri buradan oldukça uzaktaymış.


15. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylemin geniş za­man eki "dir"eyleme "olasılık" anlamı katmıştır?

A) Bu kitabı herkes okumalıdır.

B) Daha sonra şiir kitabı yayımlanmıştır.

C) Seninle dostluğumuz bitmiştir.

D) O da buraları çok özlüyordur.

E) İnsan, sorumluluğunu bilmelidir.


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?

A) Onun çevresi çok geniştir.

B) Yeni uyanan kedicik tembel tembel geriniyordu.

C) Saha çamur clduğu için maç ertelenmişti.

D) Her gazetede böyle haberlere yer verilirmiş.

E) Size gereken ilgiyi gösteremedik; özür dileriz.


17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit za­manlı değildir?

A) Yarın faturayı mutlaka yatırmalısın.

B) Sıcak havalarda dışarı çıkmayı sevmez.

C) Aceleyle masanın üzerindeki kitapları topluyor.

D) Öğretmen olarak insanları sevmeliydi.

E) Sınıfta sadece beş öğrenci vardı.


18. Ben o zamanlar malların istif edildiği imalathanenin üstündeki bölmede yatardım. Odam ne güzeldi. Hele mehtaplı gecelerde ne şirin olurdu. Tam pencereme yakın bir dut ağacı vardı. Ay ışığı dut yapraklarından süzülür, odaya pare pare dökülürdü.

Yukarıdaki parçada birleşik zamanlı kaç eylem kullanılmıştır?

A) 1        B) 2       C) 3        D) 4        E) 5


19. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan ek eylemlerden hangisi diğerlerinden farklı görevdedir?

A) Yalnız seninle konuşacakmış.

B) Onu, aslan oğlum, diye severdi.

C) En sevdiği arkadaşıdır, yalnızlık.

D) Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya.

E) Akşamları, eşimle yürüyüşe çıkıyorduk.


20. Bir bestenin engin sesi yükselirdi Boğaz'dan

Coşmuştu gene bir aşkın uzak hatırasıyla

Aksederdi uyanmış tepelerden sırasıyla

Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezinirdi.

Bu dizelerde birleşik zamana göre çekimli kaç eylem vardır?

A) 1        B) 2       C) 3       D) 4        E) 5

 

CEVAPLAR:

1.D     2.C     3.B     4.A     5.E     6.B     7.B     8.D     9.C     10.A    11.C    12.E    13.B    14.C    15.D    16.E    17.D    18.C    19.C    20.D

REKLAM