Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdakilerin hangisinde addan türemiş bir eylem kullanılmıştır?

A) Ben öyle söyleyince gülümsedi.

B) Sana çok kırılmış Ayla teyzem.

C) Yeniden öykü yazmaya başladı.

D) Zekice cevaplar verince şaşırdık.

E) Bundan iki yıl önce görüşmüştük.


2. Aşağıdakilerin hangisinde eylem birden çok yapım eki almıştır?

A) Gülüşü bana annemi anımsattı.

B) Bize güzel haberler getirmişti.

C) Gökyüzü birden bulutlandı.

D) Yapılacakları tek tek yazdırdı.

E) Çocuk babasının boynuna sarıldı.

 

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem görevindeki sözcük türemiş eylem değildir?

A) Perdeyi aralayıp caddeyi gözledi.

B) Çocuklar bahçede oynuyordu.

C) Düşen çocuğun burnu kanadı.

D) Arkadaşları hemen başına toplandı.

E) Çocuk elindeki yarayı gösterdi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir eylem kullanılmamıştır?

A) En sevdiği arkadaşını bile aramaz oldu.

B) Akşamüstü hava kapandı, yağmur başlayıverdi.

C) Ne zaman eve biri gelse çenesi düşer bu adamın.

D) Adamın söylediği her şeyi elindeki küçük deftere yazıyordu.

E) Oğlum artık okuluna yalnız gidebiliyor.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma bir sözcükten türetilmiş eylem vardır?

A) Bu gürültü de ne böyle?

B) Gördün mü, tomurcuklar patlamış.

C) Kuşların ötüşü duyulmuyor artık.

D) Kendini nasıl da yıpratmış annem.

E) Fısıltıyla konuşurduk geceleri.

6. Aşağıdakilerin hangisinde özel (kurallı) birleşik eylem kullanılmamıştır?

A) Sen gidince öleyazdı tüm çiçekler.

B) Işıyıverdi gökyüzü sen gülünce.

C) Neler söylenmişti şu gök kubbe altında.

D) Sensiz yapamam demiştim sana.

E) Kalakaldım ıssızlığımın ortasında.


7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Buranın insanlarını pek sevmez.

B) Onun için huysuzdur diyemem.

C) Hava kapalı olunca evden çıkmaz.

D) Ailem dışında kimseyi aramam.

E) Derdini de kimseye söylemez.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, yardımcı eylemle yapılan birleşik eylem değildir?

A) Nemrut'ta güneşin doğuşunu da seyrettik.

B) Kendisine yapılan iş teklifini reddetmiş.

C) Ağlamaya başlayınca geceyi zehretti bana.

D) Söylenenleri hiç üşenmeden yapıverdi çocuk.

E) O yaramaz çocuk yine kaybolmuştu.


9. (I) İlk aşkını kimse unutamaz. (II) Yeniden yanıp tutu­şur aklına gelince sevgilinin gözleri. (III) Hep en güzel anlar gelir gözlerin önüne. (IV) Yeniden onu görmek geçer içimizden. (V) Sonra hüzünleniriz bunların imkânsızlığını görüp.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde, deyim biçiminde birleşik eylem yoktur?

A) I. ve II. B) II. ve III.      C) I. ve V.

D) III. ve IV.        E) II. ve V.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, basit eylemdir?

A) Sabaha kadar seni dinleyebilirim.

B) Penceremde kuşlar ötüşür.

C) Adını duyunca bakıverdi camdan.

D) Onun öldüğünü duyunca yıkıldım.

E) Senin yazdıklarını henüz okumamıştım.


11. "Etmek" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) insan susuz edemez.

B) Sana hep yardım ettim.

C) Bunu hak etmemişti.

D) Kimseye anlatmayacağına yemin et.

E) Bu saatte rahatsız edilmez ki insan.


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, kökünün türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Biz giderken anneannemin gözleri yaşarır.

B) İşe yaramayan sayfaları koparırdı.

C) Her gün sokak kedilerini doyururmuş.

D) Kardeşini orada görünce şaşırmıştı.

E) Sıkı çalışıp okulunu birincilikle bitirmiş.


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, diğerlerinden farklı bir eylem öbeğidir?

A) O arkadaşını kimsenin gözü tutmadı.

B) Yapılan suçlamaların hepsini kabul etmiş.

C) Kızdığımı anlayınca lafı ağzında kaldı.

D) Eli biraz para görünce burnu büyüdü.

E) Önünde sonunda işlerimiz yoluna girecek.


14. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, birleşik zamanlı, birleşik yapılı bir eylemdir?

A) Her sabah horozlar öterken kalkardı Vehbi dedem.

B) Elindeki değneğe yaslanarak bahçede dolaşırdı.

C) Onun söylediklerini benden başkası anlayamazdı.

D) Nedense beni diğer torunlarından daha çok severdi.

E) Yaşlandıkça bahçede dolaşmaktan da vazgeçti.


15. Aşağıdakilerin hangisinde "olmak" sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmıştır?

A) Bu yıl kirazlar erken olmuştu.

B) Bu gömlek o pantolonla olmamış.

C) Onunla görüşmeyeli altı yıl olmuş.

D) Tanıştığımıza memnun oldum.

E) Senden bana yâr olmaz, demiş.


16. Aşağıdakilerin hangisinde yansımadan türemiş bir eylem yoktur?

A) Sesi kulaklarımızda çınlıyor hâlâ.

B) Dedem başı önüne düşmüş, horluyor.

C) Yanan parmağına üflüyordu.

D) Hortumun delik yerinden su fışkırdı.

E) Rüzgârın uğultusu doldurdu odayı.


17. (I) En sonunda beyler toplandılar. (II) Paşa laftan anlamıyordu. (III) Köyleri boş gördükçe deliye dönüyor­du. (IV) Bu böyle sürüp gidemezdi. (V) Daha uzun bir süre de dolaşamazlardı Ağrı'da.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi­nin yüklemi yapıca ötekilerden farklı bir eylemdir?

A) I.       B) II.       C) III.        D) IV.        E) V.


18. Aşağıdakilerin hangisinde olumsuzluk eki almış eylem, yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Kıyamaz ki annesi oğluna.

B) Bilmezler nasıl korku verir sessizlik.

C) Dayanamam senin yokluğuna.

D) Vuramam sazımın tellerine.

E) Soramam kimselere seni.


19. Boynu bükük bir papatya Olduğuma bakıp sakın kanma Yedi kat yerin altından örgütlenip Takılıverdim saçının arasına

Bu parçadaki eylemlerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Basit - türemiş B) Türemiş - türemiş

C) Basit - birleşik D) Türemiş - birleşik

E) Basit – Basit


20. Aşağıdaki cümlelerin yüklemleri yapılarına göre eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) Rüzgârla dalgalanan otların arasına karıştı.

B) Akşama kadar sokaklarda dolaşmıştım.

C) Bana kızmasının nedenini anlayamadım.

D) Sonunda o uzak ülkeden dönmüştü.

E) Televizyon izlerken yine uyuyakalmış.


1.C     2.A     3.E     4.D     5.B     6.C     7.B     8.D     9.C     10.E    11.A    12.A    13.B    14.C    15.D    16.E    17.A    18.B    19.C    20.B

REKLAM