Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemsi kullanıl­mamıştır?

A) Ataç, genç denemecilere destek veriyormuş.

B) Ben, destekleme yerine değerlendirmeye önem veriyorum.

C) Ne diye buralara kadar geldin ki sen?

D) Elimden geldiğince tüm yazarları destekliyorum.

E) Okurum olmayanlar bunu tuhaf bulabilir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-mez (-maz)" eki, farklı görevde kullanılmıştır?

A) Tükenmez bir mirasa kondun herhalde.

B) Bulunmaz bir arkadaş da değilim.

C) Bu tür görünmez kazalar oluyor işte.

D) Ne yaparsan yap, gelmez bir daha.

E) Bükülmez bileği öpmek lazım, derler.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, nitele­me görevinde kullanılmıştır?

A) Büyük kentlerde yaşamak çok zor.

B) Hititlerden kalma bir mezarlık bulunmuştu.

C) Hiçbirinin konuşması seninki gibi değil.

D) Bu kötü gidiş ne zaman sona erecek?

E) Sizin buradan ayrılmamanız gerekiyor.

4. I. Acele acele giyinerek aşağı indi.

II. Onu görünce düşüncelerin değişir.

III. Çamura bata çıka gidiyordu.

IV. Koşarak bize doğru geldi.

V. Maaşını alır almaz buraya uğrar.

Yukarıdaki cümlelerde geçen bağfiillerden hangi­leri, zaman anlamlıdır?

A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) II. veV. E) IV. ve V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemsi kullanıl­mamıştır?

A) İnsanların sosyal yaşamı ile mesleğindeki başarı arasında az da olsa ilişki vardır.

B) Çalışma yaşamındaki başarının temeli, uyumlu bir aile yaşamındadır.

C) Haberciler, bölgedeki gelişmeleri zaman geçirme­den ana haber bültenine aktarıyor.

D) Edebiyatın tek gerecinin insan olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

E) Edebiyat eserlerinde söylenenden çok söyleme biçimi önemlidir.

6. Bilim yalnızca bilmek değil, anlamak ve yaratmaktır da. Bilinmeyen cesur varsayımların yaratılması ve bunların sağlam bir gözlem temeline dayanılarak güçlü bir man­tık içerisinde gelişmesidir bilim. Bilimsel çalışma bece­risi; bu nedenle bağımsız ve eleştirel düşünebilen, bilgili kafalar ister.

Bu parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemi durum anlamıyla belirten bir eylemsi vardır?

A) Yaşadığımız o anları hatırladıkça içime hüzün do­lar.

B) Sabah olunca biz de onlar gibi yola çıkacağız.

C) Maç biter bitmez taraftarlar Kızılay'da toplandı.

D) Seni görünce aklıma yeni fikirler geldi.

E) Annem bavulu hazırlarken durmadan söyleniyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili fiilimsiler eşleştirilirse, hangisi dışta kalır?

A) Sen gelince sorunlarımızın çoğu çözülecek.

B) Bilmiş tavırlarını bu akşam gösterme bari.

C) Öğrenciler zil çalar çalmaz sınıflara koştu.

D) Sen de bir işin ucundan tutmaya başla.

E) Böyle durumlarda diyecek söz bulamıyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlananı isim-fiilden oluşmuş bir isim tamlaması vardır?

A) Ekmeğin tadında sence bir tuhaflık var mı?

B) Son hafta bildiğim konuları tekrar edeceğim.

C) Mahkûmların kaçışıyla ortalık birden alevlendi.

D) Bu umutsuz bekleyiş beni de seni de yordu.

E) Ödevlerinizi zamanında yapmanız hep iyidir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim-fiil yoktur?

A) Senin gülüşün ve güzel yüzün hep aklımda.

B) Bu konuyu yeniden konuşmamız gerekiyor.

C) Buralarda barınmak çok da kolay değil!

D) Kimliğimi danışmaya biraz önce bıraktım.

E) Seni üzmeyi hiç istemezdim; ama mecburum.

11. Eski ustaları tanımayan, okumayanlar çok esaslı olarak yeni şeyler ortaya koyamazlar, diye düşünü­yorum. Bugün roman yazacak olanlar Yakup Kadri'yi tanımak, Tanpınar'ı bilmek zorundalar.

Yukarıdaki parçada kaç eylemsi kullanılmıştır?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

12. Tiyatro , modern kültürü eleştirel bir bakış (I)açısıyla

Süzerek(II) geleneğe aktarmanın(III) yolunu bulmalıdır.

Bu cümlede numaralanmış fiilimsilerin türü, sıra­sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

I II III

A) isim-fiil sıfatfiil bağfiil

B) sıfatfiil sıfatfiil bağfiil

C) bağfiil isim-fiil sıfatfiil

D) isim-fiil bağfiil isim-fiil

E) sıfatfiil isim-fiil isim-fiil

13. Güz erişti, menekşeler kurudu Vefalı seven kesmez umudu

Bu dizelerdeki eylemsinin türce ve görevce özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Ummadık taş baş yarar.

B) Çıkmamış candan umut kesilmez.

C) Göz görmeyince gönül katlanır.

D) Gülme komşuna gelir başına.

E) Denize düşen yılana sarılır.

14. Başlama ulaçları, kendilerinden sonra gelen yüklem­lerin başlangıçlarını belirtmek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya örnek vardır?

A) Onu tanıyınca sen de çok seveceksin.

B) İş bitinceye kadar bir yere gitmek yok.

C) Bol soru çözdükçe eksiğin azalacak.

D) Toplantıya katılamadığım için çok üzgünüm.

E) Ahmet eve geleli annemin yüzü gülüyor.

15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsilerden han­gisi, hem iyelik hem de hal eki almıştır?

A) Kompozisyon sınavında yazacak çok şey var.

B) Gezmeyi ben de sizin kadar çok seviyorum.

C) Onun bakışlarını bir türlü unutamıyorum.

D) Çocukluğundan beri küçük öyküler yazıyor.

E) Hava kirliliğinden hepimiz olumsuz etkileniyoruz.

16. Ortaçlar, eylem çekimine girmez; ama zaman kavramı taşıyabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, şimdiki zaman anlamı taşıyan ortaç (sıfatfiil) kullanılmıştır?

A) Çocuklar oyun oynayacak alan bulamıyor.

B) Bu bölgede görmediğimiz tarihi yer kalmadı.

C) Yeni yetişen neslin cümleleri farklı oluyor.

D) Şu koşan çocuk sınıf arkadaşın mıydı?

E) Geçen yaz gittiğimiz yere gidelim.

1. A

2. D

3. B

4. D

5. A

6. D

7. E

8. D

9. C

10. D

11.C

12. D

13. E

14. E

15. C

16. D |

REKLAM