Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. 17 Ağustos gecesi işte böyle bir geceydi ve hemen ar­dından 12 Kasım'da Bolu ve Kaynaşlı'da benzer bir felaket yaşandı ve birçok insanımız yaşamını yitirdi. Tarih boyunca ardı arkası kesilmez doğal felaketler Anadolu'nun yakasını acımasızca silkelemiştir.

Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A) Eylemsi B) Ekeylem

C) Basit sözcük D) Bileşik sözcük

E) Bileşik eylem

2. Aşağıdakilerin hangisinde "yeterlik eylemi" cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?

A) Bundan sonra tüm soruları çözebilirim.

B) Siz oturun, ben tek başıma çıkabilirim.

C) Çok paramız var, bu arabayı alabiliriz.

D) On güne kadar biz de İstanbul'a gidebiliriz.

E) Ben, derslerimi kopya çekmeden de geçebilirim.

3. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem bileşik bir ey­lemdir?

A) Ben de her soruyu çözemem tabi ki.

B) Onların çocukları olmuş geçen gün.

C) Dokunma, üzme beni sakın!

D) Çocuklar her zaman sevilmelidir.

E) O akşam hemen ayrıldı yanımdan.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) İnsanın, sevimli ve ufak elleri olan bu çocuğu ısırası geliyor.

B) Onun gidişiyle içimden bir şeylerin koptuğunu hissettim o zaman.

C) İşlerimiz kötüye gitmeye başlayınca şirketi devret­meyi düşündük.

D) Oyuncunun milli takımdaki başarısından sonra se­simi çıkaramamıştım.

E) Yalan sözleri ortaya çıkınca mahalleye bir daha uğrayamadı adam.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" sözcüğü, yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Kavga eden adamlar polisin gelmesiyle ortalıktan bir anda yok oldu.

B) Bir ara gidecek oldum Avrupa'ya; ancak vatanım­dan ayrılamadım.

C) Hasta olursun, dedikçe inadıma inadıma soğuk so­ğuk suları içtin.

D) Bayramlarda oğullarımı yanımda görünce çocuk gibi mutlu olurdum.

E) Elmalar bu yıl erken oldu, bunun sebebini ziraatçilere sordunuz mu?

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "isteklenme bileşik eylemi" kullanılmıştır?

A) Hasta kadından bir bardak çay istedi diye hasta kadın, kocasına kızıverdi.

B) Parkta salıncağa binen çocukları görünce benim de onlarla oynayasım geldi.

C) Annesiyle parkta oynayan çocuk annesine don­durma al, diye yalvarıyordu.

D) Koşmasını da istiyorum; ama ilk önce ayağa kalk­sın ve yürüyebilsin yeter.

E) Acilen yetiştirilmesi istenen projeyi bitirebildik; an­cak ne kadar sağlıklı oldu, bilemem.

7. I. Mektubuna neler yazdığını tahmin etmiştim.

II. Eskiden akbabalar bu bölgeye gelirmiş.

III. Kasaba halkı bu hastalığı yeni tanıyordu.

IV. Hastaydı, ama tedaviyi reddediyordu.

V. Uçaklar birkaç dakika içinde yükseldi. Yukarıdaki cümlelerin yüklemleri, yapılarına göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yeterlik eylemidir?

A) Hiçbir zaman sevdiklerime yanlış yapamam.

B) Arkadaşının ardından öylece bakakaldı.

C) Laf gelmesin diye ayağını kesti buradan

D) Tüm bildiklerimi söyleyeyazıyordum ona.

E) Ben gelinceye kadar işleri bitiriver.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylemle kurulmuş eylem yoktur?

A) Yıllar sonra onunla dost olduk.

B) Bizi çağırdığını çok geç fark ettik.

C) O, bu saatte evde kesinlikle olmaz.

D) Gürültüsünden herkes rahatsız oluyordu.

E) Çocuk, kazanamadığını duyunca kahroldu.

10. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yar­dımcı eylemlerden oluşan öğelerdir.

Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdaki-lerden hangisinde vardır?

A) Bu da bize ders olsun, bir daha aynı hatayı yap­mayalım.

B) Ben, bu şehrin insana hüzün veren gecelerine âşık oldum.

C) Yapamazsın, dedikçe çocuk iyice üzülüyordu anla­şılan.

D) Sabret, sen de kazanacaksın bu yıl üniversite sı­navını.

E) Bu ağır sözleri kim duysa kötü olur; ama sen aldı­rış etme onlara.

11. "Kendisine yönelik eleştiri yazanlarla kavga ederdi." cümlesinin yükleminin yapıca özdeşi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Tüm eşyaları masanın üzerindeydi.

B) İnsan ara sıra da olsa dostlarını arar.

C) Amerika'dan iki gün önce geldim.

D) Getirilen gazetelere tek tek göz attı.

E) Bu sözün inan bizi çok güldürdü.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, bileşik zamanla çekimlenmiş bileşik bir eylemdir?

A) Size de İzmir'in güzelliklerinden uzun uzadıya bah­sedeceğim.

B) Resmimi göndereceğim; ama yine de kıyafetimi ta­rif edeyim.

C) Duvardaki yazılara dikkatli bakınca yazıları oku­muştum.

D) Sınavlara hazırlanırken bu soruları yapabilmeyi çok isterdim.

E) Çok yorgun olduğum için seninle de ilgilenemiyordum anneciğim!

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yapısı yönünden ötekilerden farklı bir eylemdir?

A) Kadın olanları duyunca nasıl davranacağını şaşır­dı.

B) O yıldızlı gecenin mutluluğunu hiçbirimiz unutamamıştık.

C) Kullandığı sözcüğün mecaz anlamını düşüneme­miş.

D) Malzemelerimiz deniz yoluyla daha ucuza nakle­dildi.

E) Şair, bu şiirinde çok fazla devrik cümle kullanamamış.

14. Bazı bileşik eylemler bir adla bir eylemin anlamca kay­naşması yoluyla oluşur. Bunları yardımcı eylemle oluşmuş bileşik eylemlerle karıştırmamak gerekir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu yolla oluşmuş bir ey­lem yoktur?

A) Kötü durumlar karşısında biraz daha sakin olalım.

B) Sahip olduğum şeylerden senin için vazgeçtim.

C) Herhangi bir hırsızlık olayında, hemen polise baş­vururuz.

D) Birkaç yıl sonra evlenip çoluk çocuğa karıştığını varsayalım.

E) Bilim adamları, çevre sorunlarının felaketlere yol açacağını öngörüyor.

15. Aşağıdaki bileşik eylemlerden hangisi, kuruluşu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Soruları çok kısa sürede çözüverdi.

B) Ne yazık ki geziye katılamayacağım.

C) Bu işin altından çok rahat kalkabilirsin.

D) Dünkü hareketleri için pişman oldu.

E) Sorun yıllardır aynı şekilde süregeliyor.

16. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yapıca bileşik ey­lem kullanılmıştır?

A) Bir beyaz gemiydi ayıran onları

Kadın güvertede, adam rıhtımda

B) Güneşin doğduğunu haber veremezsem

Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını

C) Korkudan büzülürüm usulca bir kenara

Gölgem bir hırsız gibi tırmanır duvarlara

D) Çırpınan kalbini dinledim bir süre

Ve uçmak istedim onunla göklere

E) Dalıp gidiyor gözlerim ta derinlere

Kimi görsem biraz sana benziyor

17. Aşağıdaki altı çizili eylemler, yapıca eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

A) Güneş batarken bir çay bahçesinde oturup yorgun­luğumuzu giderdik.

B) Çam kokusunu içime çekerken birden sen geldin aklıma.

C) Birkaç gün sonra, ben de orada olmayı planlıyorum.

D) Kararlarının doğruluğunu ben sorgulayamam.

E) Sabahın serin ışıkları altında bir gül sessizce açıverdi.

18. "Geliverecektin" eylemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) II. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

B) Bileşik yapılı bir eylemdir.

C) Bileşik zamanlı bir eylemdir.

D) Gelecek zamanın hikâyesi biçimindedir.

E) Yeterlik eylemi kullanılmıştır.

1.E

2. D

3. A

4. C

5. E

6. B

7. E

8. A

9.C

10. C 11. D 12. E 13. A 14. A 15. D 16.B 17. C 18. E |

REKLAM