Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir sözcükle yar­dımcı eylemden oluşur.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu tanımın dışında ka­lan bir bileşik eylem vardır?

A) Başarılarıyla terfi etmeyi hak etti koordinatörümüz.

B) Güneşin doğuşunu izlemek için sabretmelisiniz.

C) Aklından geçeni hemen yazıya döküveriyordu.

D) Kısa bir sürede büyük bir servete sahip oldu.

E) Arkadaşın bu olanlardan bize bahsetmemişti.

2. Aşağıdakilerin hangisinde, farklı bir yolla kurulmuş bileşik eylem kullanılmıştır?

A) Kapıdan girer girmez ayakkabılarını çıkarıverdi.

B) Sen ödevini yapadur, ben birazdan gelirim.

C) Herkes gibi sen de bu sınavı kazanabilirsin.

D) Bütün gün evde kalıp annesine yardım etmiş.

E) Bu hikâye Anadolu topraklarında anlatılagelmiştir.

3. Aşağıdakilerin hangisinde, yüklem yapısı bakımın­dan ötekilerden farklıdır?

A) Sen bu adamla hayatta anlaşamazsın.

B) Böyle güçlüklerin altından rahatlıkla kalkabilir.

C) Bunun gibi bir şiiri bir daha yazamazsın.

D) Aman nerede olduğumuzu söylemeyesin.

E) Sana yapılan bu iyilikleri kolay kolay unutamazsın.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, hem bileşik yapı­lı hem de bileşik zamanlı bir eylem kullanılmıştır?

A) Her zaman olduğu gibi, söylediklerimi yine anlama­yacaktır.

B) Annem hastalandığı için bugün yemek pişiremeyecekmiş.

C) Senin de benim gibi düşünebilmen beni mutlu etti.

D) Bir işi emek vererek başardığımda kendimi mutlu hissediyorum.

E) Bu gelenek asırlardır göçebe topluluklarda süre­gelmiştir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi yapıca farklıdır?

A) Arkadaşlarıyla arası açılan öğrenci durgunlaştı.

B) Onca çabama rağmen zamanında varamadım.

C) Konuyla ilgili güzel bir kompozisyon yazdırdı.

D) Biz gittiğimizde oyun henüz başlamamıştı.

E) Aklına gelen soruları bir bir sıraladı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "olmak" eylemi, yardımcı eylemdir?

A) Arzu Hanım, öğleye doğru şirkette olacak.

B) Yarın saat 12.00'ye kadar burada olurlar.

C) Bunca yıldan sonra bir erkek çocuğu oldu.

D) Tüm aileyi, burada görünce çok mutlu oldu.

E) Siz merak etmeyin, tam vaktinde orada olurum.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir bileşik eylem vardır?

A) Gece yolculuğu konusunda kendime güvene­miyorum.

B) Bir yazar, okuyucusuna yeni ufuklar açabilmelidir.

C) İnsanlar, doğanın güzelliğine duyarsız kalamazdı.

D) Bize bir daha yalan söylemeyeceğine söz verdi.

E) Durumun ciddiyetini nihayet kavrayabildin.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "etmek" sözcüğü asıl eylemdir?

A) Cüzdanımın çalındığını son anda fark ettim.

B) Ortaklık teklifimizi en sonunda kabul etti.

C) Kafile, gün batarken hareket edecekmiş.

D) Bu kaçıncı hatan, artık seni affetmeyeceğim.

E) Bu ev en az yüz elli milyon eder.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan "yeterlik eylemi", cümleye diğerlerinden farklı bir anlam kat­mıştır?

A) Önceden haber verirseniz ben de gelebilirim.

B) Bunların hepsini tek başına taşıyamazsın.

C) Korktuğum için aylardır dişçiye gidemiyorum.

D) Ne kadar uğraşsam da bu soruyu çözemiyorum.

E) Çok çalışırsan sen de sınavı kazanabilirsin.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bileşik eylem yoktur?

A) Akıllı davranabilseydin sen de başarılı olurdun.

B) Cani kadın, yıllar önce terk etmiş bu zavallıları.

C) Verilen ödevi tamamlayamadığından gelememiş.

D) Buradaki ahşap evlerin çoğu kısa sürede yanı verdi.

E) Elindeki bu parayla ancak bir daire alınır.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, birden fazla bileşik fiil vardır?

A) Sır karşısında titremiyorum artık Artık beni şaşırtmıyor hiçbir şey

B) Sularda açılır fani çiçekler Şimdi boş sahili gurbetler bekler

C) Fırat gibi coşmuş, uslanmışım ben Et rengi toprağa yaslanmışım ben

D) Gönül verdim bir selvi boyluya Bilemezsin ben ne haldeyim

E) Ölüm bile beni yıkamaz derdi Onu bir mum gibi eritti derdi

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, "sürer­lik" bildiren bileşik bir eylem değildir?

A) Koltukta kitap okurken uyuyakalmışım.

B) Bu destanlar yüzyıllardır anlatılagelmiştir.

C) Ben iş yaparken sen dolaşadur istersen.

D) Çocuk, uzaklaşan annesinin ardından bakakaldı.

E) Ben de burada ne olduğunu anlayamadım.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yeterlilik fiilinin hem olumlu hem olumsuz biçimine örnek vardır?

A) Geçmişi bilmeyenler geleceğe ulaşamaz.

B) Heyecanımı yenemezsem sınav kötü geçebilir.

C) Akşehir Gölü'nde halk, balık tutamıyor.

D) Gelsen de gelmesen de ben gideceğim.

E) Yüreğindeki acıyı hiçbir şey dindiremiyordu.

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eylemlerden hangisi, yapı bakımından farklıdır?

A) Çok aramasına rağmen ona ulaşamadı.

B) En sevdiği hikâye kitabını okulda kaybetti.

C) Hazırlanmışken, dışarı çıkmaktan vazgeçti.

D) Olanları öğrenince öylece bakakalmış.

E) Hafta sonu odasındaki kitapları düzenledi.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gereklilik kipiyle çekimlenmiş bileşik bir eylem vardır?

A) İnsanlar, yeni deneyimlere her zaman açıktır.

B) Bu konuyu bana baştan anlatabilir misiniz?

C) Her şeyden önce, arkadaşlarıyla iyi geçinirdi.

D) Arkadaş dediğin, her şeyi yapabilmelidir.

E) Aldığın borcu, kısa zamanda getirmelisin.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bileşik eylem farklı bir yolla oluşturulmuştur?

A) Bugün öyle sıcak ki evden çıkasım gelmiyor.

B) Böyle düşünceleri aklından geçirmemelisin.

C) Ressamın tablosundaki renkler, birdenbire dile ge­lir.

D) Sen ne dersen de, ben yine bildiğimi okurum.

E) Çevresindekilere, olgun kişiliğiyle kol kanat gerer.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem hem yapı hem de zaman bakımından bileşiktir?

A) Arkadaşımın oğlu, televizyon başından kalkmıyormuş.

B) Daha bu yaşta, burnunun dikine gitmemelisin.

C) Sıkıntılı bir sabahın kara bulutları çökmüştü üze­rime.

D) Kimse kimseyi inançlarından ötürü suçlayamaz.

E) Eskiden olsa, böyle bir davranışı asla affetmezdim.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "yeterlik" anlamı taşıyan bir eylem kullanılmıştır?

A) Sakat elinle araba kullanabilecek misin?

B) Bugün geçerken size de uğrayabilirim.

C) Size bir konuda danışabilir miyim?

D) Sakıncası yoksa o da bizimle gelebilir mi?

E) Sağlığına dikkat etmezsen hastalanabilirsin.

1. C

2. D

3. D

4. B

5. B

6. D

7. D

8. E

9. A

10. E 11. D

12. E

13. B

14. E

15. D

16. A

17. E

18. A

REKLAM