Now loading.
Please wait.

REKLAM

AYT Edebiyat kısa cevaplı sorular, AYT edebiyat eser soruları, edebiyatımızda ilkler

Karadutum, çatal karam, çingenem. / Nar tanem, nur tanem, bir tanem dizeleriyle başlayan şiirin yazarı kimdir?

AYT Edebiyat kısa cevaplı sorular, AYT edebiyat eser soruları, edebiyatımızda ilkler

19. yüzyıl divan şairi Keçecizade İzzet Molla'nın yazdığı mesnevide şair Keşan'a sürgüne gidişini ve dönüşünü anlatır.

AYT Edebiyat kısa cevaplı sorular, AYT edebiyat eser soruları, edebiyatımızda ilkler

Osmanlı Dönemi'nde toplatılan ilk kitap olan Zenanname'yi (Kadınlar Kitabı) yazan şairi kimdir?

AYT Edebiyat kısa cevaplı sorular, AYT edebiyat eser soruları, edebiyatımızda ilkler

Divan'ı dışında Defter-i Aşk, Zenanname, Çengi-name adlı eserleri olan 19. yüzyıl divan şairi kimdir?

AYT Edebiyat kısa cevaplı sorular, AYT edebiyat eser soruları, edebiyatımızda ilkler

Şair, oğlu için yazdığı bir nasihatname kitabı olan Lütfiye adlı mesnevi ve Türkçe-Farsça manzum bir sözlük olan Tuhfe-i Vehbi adlı eserleriyle tanınmıştır. Bu divan şairi kimdir?

REKLAM