REKLAM

Şiir bilgisi tarama soruları

Edebi sanatlar, şiirde imge, şiirin özellikleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular

 

 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI ŞİİR BİLGİSİ TEST

 

 

1. Adam, elini uzattı; tam onu koparacağı sırada, mor menekşe: “Bana dokunma!” diye bağırdı.

Bu cümlede en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşbih (Benzetme)                      

B) Tezat

C) İstiare                    

D) Kinaye

E) İntak (Konuşturma)

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye vardır?

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi

     Bir türlü dinmiyor başlayan tipi

 

B) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!

     Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla

 

C) Kardır yağan üstümüze geceden

     Yağmurlu, karanlık bir düşünceden

 

D) Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar

     Sular kararınca paslanan dağlar   

 

E) Kervan yürür peşi sıra düşemem

     Yıldız akar uçsam da yetişemem

 

3. Bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanmaya kinaye denir. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

A) Gönül sevdiğinden soğur

    Görülmeyi görülmeyi

 

B) Gölgesinde dinlendiğim

     Koca çamlar yerinde mi

 

C) Şu karşıma göğüs geren

     Taş bağırlı dağlar mısın

 

D) Elbet bir devasız dertten

     Doğan göz bir zaman ağlar

 

E) Uçtu kuşların kervanı

     Her biri bir dala gider

 

İçmiş gibi geceyi bir yudumda

Göğün mağrur bakışlı bulutları

4.Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişe benzer bir söyleyiş, aşağıdaki dizelerin hangisinde yer almaktadır?  

A) Dinle yolcu bu ses onun sesidir

     Sinsi adımlarla akşam yürüyor

 

B) Memleket isterim

    Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun

 

C) Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm

    Kahramanlıklar okudum tarihte 

 

D) Zamanla nasıl değişiyor insan

     Hangi resmime baksam ben değilim

 

E) Benim de mi düşüncelerim olacaktı

    Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım

 

5. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif kullanılmıştır?

A) Havuz başında hurma    

Çapkın karşımda durma

 

B) Evlerinin önü yonca    

Yonca kalkmış dam boyunca

 

C) Her yanımda yanık bülbüller öten    

Bahçelerden bir gün sessiz geçerken

 

D) Sıyrıl beyaz karanlık içinden, pırıl pırıl    B

erraklığında bilme nedir hafta, ay ve yıl

 

E)  Benim her derdime ortak sen oldun
    Ağlarsam ağladın, gülersem güldün

 

6 .“Sakin ve rüzgarsız havalarda, bacalar üzerinden bir türlü savrulup dağılmayan dumanlar birbiri üzerine nasıl birikirse, bu sesler de öylece göğün boşluğunda toplanıyor, kolay kolay dağılmıyordu.”

Bu cümlede birbirine benzetilen iki şey aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hava – Rüzgar                     

B) Rüzgar – Duman         

C) Hava – Ses                            

D) Duman – Gök

E) Duman – Ses

 

7. “Anadolu” kelimesinin, “Anadolu hepimize hınç, şüphe ve emniyetsizlikle bakıyordu.” cümlesindeki kullanılışına benzer bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ankara, bütün Orta Anadolu’ya bir iç kale vazifesi görmüştür.

B) Erzurum, Türkiye coğrafyasına 1890 metreden bakar.

C) O günlerde Konya’nın nasıl yaşadığını ve ne düşündüğünü bilmiyoruz.

D) İstanbul’un asıl iç manzarasını, bu sivil mimari oluşturmuştur.

E) Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başka şehir bilmiyorum.

 

Nedir can kim anı sen nâzenin cânâne vermezler

Sana âşık olanlar yoluna cânâ ne vermezler.

8.Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinas    

B) Hüsn-i Talil              

C) Teşhis

D) Tevriye                      

E) İntak

 

9. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Şiir metni çok anlamlıdır.

B)Şiirde açıkça anlatılanların yanı sıra üstü kapalı söylenenlerde vardır

C)Şiirde kavramlar temel anlamlarının dışında kullanılır.

D)Şiirde egemen olan ana duyguya tema denir.

E)Şiirler bir düşünceyi benimsetmek amacıyla yazılır.

Marmara’da her yelken

Uçar gibi neşeli

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır? 

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilal

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde dört öğesi de bulunan bir “teşbih” vardır? 

A) Her hatıra bir damla yaş oldukça gözümde

B) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi

C) Canlandı hayalimde o mazideki yazlar

D) Her gölge bir insan kadar inceydi, derindi

E) Ben böyle değildim, bu deniz böyle değildi

 

İçine gül koyduğum tüfek ölmeye başlar
Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa
Gibi ölüm önünde öz benliğim yavaşlar

12.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?

A)teşhis-teşbih
B)teşhis-hüsnü talil
C)teşbih-hüsnü talil
D)telmih-teşhis
E)telmih-teşbih

13.Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?

A)Konu              

B)Tema               

C)Düşüne
D)Yapı               

E)Ahenk

 

14.Aşağıdakilerden hangisi ahenk unsuru sayılmaz?

A)Ünlü harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması
B)Ölçü
C)Edebi sanatlar
D)Uyak ve redifler
E) Ünsüz harflerin aynı mısrada sıkça tekrarlanması

 

Şimdi yüreğimde, bir garip savaş 
Ömrümü çalıyor,  yavaş yavaş

15. Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zengin kafiye
B)Tam kafiye
C)Yarım kafiye
D)Cinaslı kafiye
E)Redif


Bu erkekler kokuyu kediler gibi alır
Ve kediler de her gece sürünür yastıklara
Denizleri bahtiyar eden günler kısalır

16.Yukarıdaki mısralarda aşağıdaki edebi sanatlardan hangileri var?

A)teşhis-teşbih
B)teşhis-hüsnü talil
C)teşbih-hüsnü talil
D)telmih-teşhis
E)teşbih -telmih

 

Kalem böyle çalınmıştır yazıma

Yazım kışa uymaz, kışım yazıma      

17. Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) istiare            

B) abartma (mübalağa)

C) kişileştirme (teşhis)          

D) cinas

E) benzetme (teşbih)

 

 

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elimdeki asa ile
Çağırayım Mevlam seni18.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Nazım birimi dörtlüktür
B)Redif ve kafiye vardır.
C)Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D)Şiirin teması yiğitliktir. 
E)İkinci dizede telmih sanatı kullanılmıştır

 

“Şiir, gerçeği mecaz ve imgelerle değiştirerek aktarır.”

19.Bu cümlesinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şair gerçeği olduğu gibi aktarır.
B)Şiirdeki gerçek görünen gerçektir
C)Şairin amacı hayallerini yazmak değildir.
D) Şair gerçeği değil hayalleri yazar.

E) İmge ve mecazlarla şiir gerçeği ortaya çıkar.
 

20. Aşağıdaki mısraların hangisinde imge yoktur?

A)Bir geyiğin eriyen gözleri düşer kara

B)Denizleri bahtiyar eden günler kısalır

C)Ve kediler de her gece sürünür yastıklara

D)Son, en son söz olarak söylemek istiyorum

E) Ta boğazıma kadar çıkan deli yağmura

 

Okumaktan murat ne
Kişi Hak'kı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

21. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Okumaktaki amaç Hakk’ı tanımaktır
B)Hakk’ı bilmeyen ne okuduğunu da bilmez
C)Ne okuduğunu bilmeyen boşuna çaba sarf eder.
D)Okumanın bir amacı olmalı
E)Okuyan insanın kelime hazinesi gelişir.

 

Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın

Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.

Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın

Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü.

Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin..

22.Yukarıdaki mısralarda verilmek istenen ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A)İnsanlarda duygular karşılığını alır.
B)Tabiatın gücüne karşı konulmaz.
C)İnsan güzelliğiyle övünmelidir.
D)Yalnızlık acısı çekenler mutludur.
E)Tabiatın değerini bilmeliyiz.

 

23. Aşağıdakilerden hangisi şiir dilinin bir özelliği değildir?

A)İmge ve mecazlar ön plandadır.
B)Şiir dilinde doğrudan anlatım vardır.
C)Edebi bir dildir.
D)Hayaller somutlaştırılarak ifade edilir.
E)Şiir dilinde sözcüklerin anlamları sözlük anlamlarından farklıdır.

 

24. Aşağıdakilerden hangisi kafiye çeşidi değildir?

A)Zengin 
B)Tam 
C)Yarım 
D)Tunç
E)Asonans

 

25. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Dizelerle yazılan eserlere manzum denir.
B)Sanatta ilk amaç maddi çıkar sağlamaktır.
C)Şiir kafiyesiz ve ölçüsüz de yazılabilir.
D)Edebiyatın malzemesi dildir.
E)Şiiri oluşturan bütün unsurlara “yapı” denir.

 

26. “Menekşeler külahını kaldırır.” dizesindeki edebi sanat aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Güzel gitti diye pınar ağladı

B) Ak kuğular sökün etti yurdundan

C) Gül budanmış dal dal olmuş

D) Kara yerde mor menekşe biter mi

E) Gözlerim kapıda kulağım seste

 

27. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif vardır?

A) Bir garip rüya rengiyle

     Rüzgardaki yaprak bile

 

B) Savrulmada gül şimdi havada

     Gün doğmada bir başka ziyada

 

C) Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir

     Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir

 

D) Bin bahçeli beldemizi yad ellere bıraktık

     Gölgesinde barınacak tek ağacım yok artık

 

E) Bizim mahalle de İstanbul’un kenarı demek

     Sokaklarında yürünmez ki yüzme bilmeyerek

 

28. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?

A) Gönlümle oturdum da hüzünlendim o yerde

     Sen nerdesin ey sevgili, yaz günleri nerde

 

B) Kısmetindir gezdiren yer yer seni

     Arşa çıksan akıbet yer yer seni

 

C) Akşam lekesiz, saf, iyi bir güz gibi akşam

     Ta karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç çam

 

D) Gözlerin mahmur olurmuş her zaman

     Pek yamansın, pek yamansın, pek yaman

 

E) Görmeden mecnunların sahrâdaki cem’iyyetin

     Sevdiğim meşk-i nigâh eylersin âhûlarla sen   

 

Rüzgar esmez, konuşur 
Uçurtmalar uçun, çamaşırlar kuruyun 
Mesut olun, yaşayın 
Ana, baba, evlat, torun 
29. Bu dörtlükte yapılan sanat aşağıdakilerden hangisidir? A) Telmih      

B) Tenasüp     

C) Teşbih  

D) Tevriye      

E) Teşhis

 

30. “Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgar, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler… Görülecek şey!”

Parçada kişileştirilen varlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) böcekler    

B) sisler              

C) rüzgar

D) dağlar                  

E) ağaçlar

 

1.E

16.A

2.B

17.D

3.C

18.D

4.A

19.E

5.E

20.D

6.E

21.E

7.C

22.A

8.A

23.B

9.E

24.E

10.A

25.B

11.D

26.A

12.A

27.B

13.B

28.B

14.C

29.E

15.A

30.D

You have no rights to post comments