REKLAM

MAKALE, SOHBET VE FIKRA TÜRLERİYLE İLGİLİ SORULAR

 

Makalelerin …………..bölümünde ortaya bir tez konur, …………………..bölümünde bu tez çeşitli örneklerden hareketle ispatlanır ve ……….bölümünde de konuyla ilgili genel bir yargıya ulaşılır.

 

Araştırma metninde yer alan atıfların hangi kaynaklardan elde edildiğinin alfabetik bir sırayla listelendiği bölüme ……….adı verilir.

 

Milli Edebiyat Dönemi sanatçı ve düşünürlerinden ………………tarafından kaleme alınan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eser, makale türünün önemli örneklerindendir.

 

…………., makalelerini Edebiyat Üzerine Makaleler adlı eserde bir araya getirmiştir.

Dil ve edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan………………, Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu adlı eserlerinde makale ve eleştiri türündeki yazılarını toplamıştır.

 

Dil ve edebiyat konularını ele alan makalelere ………….makale adı verilir.

Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisine …….. denir.

 

Bilim, fen, sosyal bilimler alanlarında yazılan makalelere ………… denir.

Makalelerde dil ………… işlevde kullanılır.

 

Tanzimat Dönemi’nde kaleme alınan Şiir ve İnşa makalesinin yazarı kimdir?

 

Gazetenin ilk sayfasında yer alan makaleye …………..denir.

 

Bilimsel makaleler genel olarak başlık, …………….., giriş, ……………, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.

 

CEVAPLAR
Makalelerin giriş bölümünde ortaya bir tez konur, gelişme bölümünde bu tez çeşitli örneklerden hareketle ispatlanır ve sonuç bölümünde de konuyla ilgili genel bir yargıya ulaşılır.
Araştırma metninde yer alan atıfların hangi kaynaklardan elde edildiğinin alfabetik bir sırayla listelendiği bölüme kaynakça adı verilir.
Milli Edebiyat Dönemi sanatçı ve düşünürlerinden Ziya Gökalp tarafından kaleme alınan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eser, makale türünün önemli örneklerindendir.

AHMET HAMDİ TANPINAR, makalelerini Edebiyat Üzerine Makaleler adlı eserde bir araya getirmiştir.

Dil ve edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan MEHMET KAPLAN, Büyük Türkiye Rüyası, Kültür ve Dil, Nesillerin Ruhu adlı eserlerinde makale ve eleştiri türündeki yazılarını toplamıştır.

Dil ve edebiyat konularını ele alan makalelere edebi .makale adı verilir.
Metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına, çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisine dipnot denir.
Bilim, fen, sosyal bilimler alanlarında yazılan makalelere bilimsel denir.
Makalelerde dil göndergesel işlevde kullanılır.
Tanzimat Dönemi’nde kaleme alınan Şiir ve İnşa makalesinin yazarı kimdir? ZİYA PAŞA
Gazetenin ilk sayfasında yer alan makaleye başmakale denir.
Bilimsel makaleler genel olarak başlık, özet, giriş, yöntem ve bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur.

 

Sohbet türünde düşünceler, adından da anlaşılacağı gibi……….. havasında geçer.

Sohbet türü günümüzde ………. terimi ile karşılanmaktadır.

Nükteli ve ince anlamlı konuşarak karşısındaki kişiyi düşündüren kimseye ………. denir.

Fıkra yazarının ele aldığı konuyu …………… zorunluluğu yoktur.

Fıkra türü yazılara günümüzde daha çok …………… denmektedir.

Eşref Saat adlı sohbet türündeki eserin yazarı kimdir?

Bize Göre, Gurabahane-i Lakalakan adlı eserlerin yazarı kimdir?

Ramazan Sohbetleri adlı söyleşi türündeki eserin yazarı kimdir?

Dilimiz Üzerine Söyleşiler adlı eserin yazarı kimdir?

Bir Avuç Saçma, Üç Nesil Üç Hayat adlı eserlerin yazarı kimdir?

Edebiyat Söyleşileri adlı eserin yazarı kimdir?

Eski Saat adlı eserin yazarı kimdir?

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa adlı fıkra türündeki eserin yazarı kimdir?

Deneme ve eleştiri türlerinde önemli eserler vermiş olan sanatçının bu türlerin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Dilde özleşmenin gerekliliğini savunan yazar, dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir. Eserlerinden ikisi Günlerin Getirdiği ve Karalama Defteri’dir. Bu yazarımız kimdir?

Deneme ve eleştirileriyle tanınmıştır. Günlerin Götürdüğü, Edebiyat Söyleşileri adlı eserleri vardır. Bu yazarımız kimdir?

Milli edebiyat anlayışına katılarak Türk edebiyatında olay hikâyeciliğinin önemli öncüleri arasında yer almıştır. Bir Avuç Saçma, Agop Paşa’nın Hatıratı eserlerinden ikisidir. Bu yazarımız kimdir?

1919 Milli Mücadele yıllarında Diken isimli dergide mizah yazılarına başladı. Orhan Seyfi Orhon ile dönemin en uzun soluklu dergisi olan Akbaba’yı Türk edebiyatına kazandırdı. Bu yazarımız kimdir?

 

Romanlarıyla tanınan (9. Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye vb.) sanatçı, makale ve fıkralarında siyasi, ekonomik, edebi, felsefi konuları ele almıştır. Fıkra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Bu yazarımız kimdir?

 

Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Hayatını gazetecilik yaparak kazanmıştır. Gazetelerde uzun yıllar fıkra yazarlığı yapan sanatçının, roman ve hikâyelerinin dışında Hiroşimalar Olmasın, Tarih En Büyük Yargıç, Geçmişin Kuşları adlı eserler, düzyazı türündeki eserlerinden birkaçıdır. Bu yazarımız kimdir?

 

SOHBET VE FIKRA TÜRLERİYLE İLGİLİ SORULARIN CEVAPLARI

Sohbet türünde düşünceler, adından da anlaşılacağı gibi karşılıklı konuşma havasında geçer.

Sohbet türü günümüzde söyleşi terimi ile karşılanmaktadır.

Nükteli ve ince anlamlı konuşarak karşısındaki kişiyi düşündüren kimseye nüktedan denir.

Fıkra yazarının ele aldığı konuyu kanıtlama zorunluluğu yoktur.

Fıkra türü yazılara günümüzde daha çok köşe yazısı denmektedir.

Eşref Saat adlı sohbet türündeki eserin yazarı kimdir? ŞEVKET RADO

Bize Göre, Gurabahane-i Lakalakan adlı eserlerin yazarı kimdir? AHMET HAŞİM

Ramazan Sohbetleri adlı söyleşi türündeki eserin yazarı kimdir? AHMET RASİM

Dilimiz Üzerine Söyleşiler adlı eserin yazarı kimdir? MELİH CEVDET ANDAY

Bir Avuç Saçma, Üç Nesil Üç Hayat adlı eserlerin yazarı kimdir? REFİK HALİT KARAY

Edebiyat Söyleşileri adlı eserin yazarı kimdir? SUUT KEMAL YETKİN

Eski Saat adlı eserin yazarı kimdir? FALİH RIFKI ATAY

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa adlı fıkra türündeki eserin yazarı kimdir? YUSUF ZİYA ORTAÇ

Deneme ve eleştiri türlerinde önemli eserler vermiş olan sanatçının bu türlerin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. Dilde özleşmenin gerekliliğini savunan yazar, dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir. Eserlerinden ikisi Günlerin Getirdiği ve Karalama Defteri’dir. Bu yazarımız kimdir? NURULLAH ATAÇ

Deneme ve eleştirileriyle tanınmıştır. Günlerin Götürdüğü, Edebiyat Söyleşileri adlı eserleri vardır. Bu yazarımız kimdir? SUUT KEMAL YETKİN

Milli edebiyat anlayışına katılarak Türk edebiyatında olay hikâyeciliğinin önemli öncüleri arasında yer almıştır. Bir Avuç Saçma, Agop Paşa’nın Hatıratı eserlerinden ikisidir. Bu yazarımız kimdir? REFİK HALİT KARAY

1919 Milli Mücadele yıllarında Diken isimli dergide mizah yazılarına başladı. Orhan Seyfi Orhon ile dönemin en uzun soluklu dergisi olan Akbaba’yı Türk edebiyatına kazandırdı. Bu yazarımız kimdir? YUSUF ZİYA ORTAÇ

 

Romanlarıyla tanınan (9. Hariciye Koğuşu, Fatih-Harbiye vb.) sanatçı, makale ve fıkralarında siyasi, ekonomik, edebi, felsefi konuları ele almıştır. Fıkra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Bu yazarımız kimdir? PEYAMİ SAFA

 

Cumhuriyet Dönemi yazarlarındandır. Hayatını gazetecilik yaparak kazanmıştır. Gazetelerde uzun yıllar fıkra yazarlığı yapan sanatçının, roman ve hikâyelerinin dışında Hiroşimalar Olmasın, Tarih En Büyük Yargıç, Geçmişin Kuşları adlı eserler, düzyazı türündeki eserlerinden birkaçıdır. Bu yazarımız kimdir?

OKTAY AKBAL