REKLAM

Efsaneler, çoğunlukla inançla ilgili olarak ortaya çıkan, kainattaki varlıkların ve olayların oluş şekillerini gerçek olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak anlatan halk edebiyatı ürünleridir.

Efsaneler, konularına göre:

Tarihi, yer kişi, ve olaylarla ilgili efsaneler

Olağanüstü varlıklarla ilgili efsaneler

Hayvanlarla ilgili efsaneler

Dini konularla ilgili efsaneler

Bitki ve ağaçlarla ilgili efsaneler

Doğal çevre ve olaylarla ilgili efsaneler

 

Efsanelerler ilgili bir alıntı:

Tarihi gerçeğin dışında halkın gerçek ve kutsal olarak belli bir yer etrafında efsane yaratması onunla bu gerçeği paylaşması o yerle birleşmesi anlamına gelir. Böylece insanlar kendilerinden bir parça olarak gördükleri şeye daha çok değer verir, anlamı daha derin olur.
Efsane bilgisi
Efsane, Farsçada «Fesâne, efsâne» olarak kullanılan bir sözcüktür.
Efsane; kişi, yer ve olayları konu alan, inandırıcılık özelliğine sahip, genellikle olağanüstü hallere yer veren, üslup ve şekil bakımından kısmen serbest sayılan; genellikle geçmişin derinliklerinden gelen olaylardan, din ve inanıştan, mitolojiden kaynaklanan kısa, yalın, anonim halk anlatılarıdır.
Efsaneler; taşıdıkları unsurlar ve nasihatlar nedeniyle, eğitim amaçlı anlatılır, örnekler gösterilir. Aynı coğrafya, muhit ya da kavimler arasında gelişen, zamanla inanç, âdet, anane ve merasimlerin oluşmasında rol oynayan bir anlatıdır.

.......

(alıntıdır)

Devamı: http://www.turkiyeforumlari.net/archive/index.php/t-103288.html