REKLAM

Efsaneler, çoğunlukla inançla ilgili olarak ortaya çıkan, kainattaki varlıkların ve olayların oluş şekillerini gerçek olsun veya olmasın, bir sebebe bağlayarak anlatan halk edebiyatı ürünleridir.

Şiir bilgisi tarama soruları

Edebi sanatlar, şiirde imge, şiirin özellikleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular

 

 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI ŞİİR BİLGİSİ TEST

1. Türkçede iki "ki" vardır. Biri bağlaç olan "ki" biri ek olan "-ki". Bağlaç olan "ki" ayrı, ek olan "ki" sözcü­ğe bitişik yazılır.

Buna göre aşağıdaki kullanımlardan hangisi yanlıştır?

A) Burası o kadar güzel ki...

B) Prenses derki: "Ben seninle evlenemem!"

C) Bir gün camı açtım ki, ufuk bir kara perde...

D) Şu Boğaz Harbi nedir, var mı ki dünyada eşi?

E) Çocuk belli ki çok korkmuş.

 

2. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Rüyaları gerçekleştirmenin en kısa yolu uyanmaktır.

B) Dün beni niçin aradığını hâlâ söylemedi.

C) Zafer "zafer benimdir" diyebilenindir.

D) Geleceği alabilecek tek şey, bugündür.

E) Bir düşmandan kurtulmak istiyorsanız onu kendinize dost yapın.

 

Halk Edebiyatı Test Soruları - LYS Edebiyat sınavına girecek arkadaşlar için hazırladığımız halk edebiyatı soruları

Halk edebiyatı nazım şekilleri, nazım türleri ve halk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili çoktan seçmeli sorular ve cevapları

 

İLETİŞİM

İletişim, iletilen bilginin hem gönderici hem alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılması sürecidir. Organizmların çeşitli yöntemlerde bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayan bir süreçtir. İletişim, tüm tarafların üzerinden bilgi alışverişi yapılacak ortak bir dili anlamalarına ihtiyaç duyar. İletişimde belirli mesajlar kodlanarak bir kanal aracılıyla bir kaynaktan bir hedefe(alıcıya) aktarılır. Örneğin bir konuşmacı(kaynak) ortak bir dil aracılıyla kodladığı kelimeleri(ileti) ses dalgaları(kanal) yoluyla alıcıya(hedef) aktarır. Bu süreçte dönüt bekleniyorsa iletiyi gönderen başat kaynak, alıcı ise sonat kaynak olarak tanımlanır.

İLETİŞİM ÖĞELERİ

Gönderici (Kaynak): İletiyi hazırlayan, gönderen kişi.

Alıcı ( hedef): İletinin gönderildiği kişi.

İleti(Mesaj): Yazı, söz ya da davranışla gönderilen bilgi, duygu, düşünce.

Kanal: İletinin göndericiden alıcıya ulaştığı yol, araç.

ÖRNEK:

Gönderici: Yazar

İleti: Türkiye’de trafik kazaları artıyor.

Alıcı: Okuyucu

Kanal: Gazete

Kod: Dil (Türkçe)

 

Gösterge: Kendi dışında başka bir şeyi gösteren, düşündüren,onun yerini alabilen kelime, nesne, görünüş ve olgudur.Resimler, müzik parçaları, trafik işretleri, edebi metinler birer göstergedir.İletişim göstergeler aracılığıyla sağlanır.

Gösteren: Bir göstergenin sesteki ya da yazıdaki karşılığıdır.

Örneğin, ağaç göstergesinin göstereni a,ğ,a,ç sesleridir.

Gösterilen: Gösterenin zihnimizde oluşturduğu genel kavramdır.

Örneğin,

“kitap”  sözcüğü gösterge(dil göstergesi)

k.i.t.a.p. sesleri ya da “kitap” yazısı gösteren

“kitap” yazısını bir metin içinde okuduğumuzda zihnimizde oluşan genel kitap kavramı, “kitap görüntüsü” gösterilen