REKLAM

Makale Dizini

ŞİİR BİLGİSİ UYGULAMA

 

Aşağıdaki dörtlüklerle ilgili verilen bilgilerin karşı­larına doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız.

 

I.  Dörtlük

Hasret mektubunu yazdığın zaman

Sitem etme selamını hoş gönder

Yanıyor yüreğim halim pek yaman

İster dolu ister isen boş gönder

 

II.  Dörtlük

Yana yana kül oldum

Bir esmere kul oldum

Kuş dili bilmez iken

Şakıdım bülbül oldum

 

1. Her iki dörtlük de hece ölçüsüyle yazılmıştır. ( )

2. I. dörtlükte ek biçiminde redif vardır. ( )

3. I. dörtlükte zengin ve tam uyak vardır. ( )

4. I. dörtlükte tüm dizeler birbiriyle uyaklıdır. ( )

5. I. dörtlük, Çapraz uyak düzenine sahiptir. ( )

6. II. dörtlük 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. ( )

7. II. dörtlükte zengin uyak vardır. ( )

8. II. dörtlük mani tipi uyağa göre yazılmıştır. ( )

9. II. dörtlükte “oldum” sözcüğü rediftir. ( )

10. Her iki dörtlükte de lirik şiir özellikleri vardır. ( )

11. I. dörtlük 6 + 5 şeklinde duraklanmıştır. ( )

12. II. dörtlükte 7'li hece ölçüsü vardır. ( )

{tab=UYGULAMA CEVAPLARI}

Aşağıdaki dörtlüklerle ilgili verilen bilgilerin karşı­larına doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız.

I.  Dörtlük

Hasret mektubunu yazdığın zaman

Sitem etme selamını hoş gönder

Yanıyor yüreğim halim pek yaman

İster dolu ister isen boş gönder

 

II.  Dörtlük

Yana yana kül oldum

Bir esmere kul oldum

Kuş dili bilmez iken

Şakıdım bülbül oldum

 

1. Her iki dörtlük de hece ölçüsüyle yazılmıştır. ( D)

2. I. dörtlükte ek biçiminde redif vardır. ( Y )

3. I. dörtlükte zengin ve tam uyak vardır. ( D )

4. I. dörtlükte tüm dizeler birbiriyle uyaklıdır. ( Y )

5. I. dörtlük, Çapraz uyak düzenine sahiptir. ( D )

6. II. dörtlük 8'li hece ölçüsüyle yazılmıştır. ( Y )

7. II. dörtlükte zengin uyak vardır. ( Y )

8. II. dörtlük mani tipi uyağa göre yazılmıştır. ( D )

9. II. dörtlükte “oldum” sözcüğü rediftir. ( D )

10. Her iki dörtlükte de lirik şiir özellikleri vardır. ( D )

11. I. dörtlük 6 + 5 şeklinde duraklanmıştır. ( Y)

12. II. dörtlükte 7'li hece ölçüsü vardır. (D )