REKLAM

1.     Ateşinden duramadım

Ben bu sırra eremedim

Seher vakti göremedim

Yıldız gibi aktı geçti

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Konusuna göre lirik şiirdir.

B)    Redif kullanılmıştır.

C)    Düz kafiye örgüsüne sahiptir.

D)    Hem ünlü düşmesi hem de ünsüz türemesine uğramış birer sözcük vardır

E)    Tenasüp (uygunluk) sanatına yer verilmiştir.


2.     Urganında un serilmiş yine şah-ı goncanın

Gülistanın şimdi bülbül Hoca Nasreddin’idir.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Telmih (anımsatma) sanatına başvurul­muştur.

B)    Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır.

C)    Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D)    Ek-fiil kullanılmıştır.

E)    Hem isim hem fiil cümlesine örnek gösterilebilir.

 

 

3.     Ak saçlı başını alıp eline

Kara hülyalara dal anneciğim

O titrek kalbini bahtın yeline

Bir ince tüy gibi sal anneciğim

Yukarıdaki dörtlük için hangisi söylenemez?

A)    Çapraz uyak düzenindedir.

B)    Hem kelime halinde hem de ek halinde redif vardır.

C)    Benzetmeye başvurulmuştur.

D)    Lirik şiir türüne örnektir.

E)    Zengin kafiye vardır.


4.     Torunlarım dört yana kol kol gitsin

Malazgirt’ten İstanbul’a yol gitsin!

Gelip sana çarpan gücü yavaştan

Anlamazsa haritadan sil gitsin!

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Kafiye düzeni “aaba” şeklindedir.

B)    Kelime halinde redif kullanılmıştır.

C)    Epik şiir türüne örnektir.

D)    Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

E)    Tam kafiye kullanılmıştır.


5.     Ilık rüzgârlar okşardı yüzünü,

Saçlarını yapraklar,

Doyamazdın çıplak ayaklarını öpen yeşile,

Neşe taşardı savrulan eteklerinden,

Bahçeler boyunca...

Hatırlar mısın?

Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A) Pastoral                      B) Lirik

C) Satirik                          D) Didaktik

E) Epik


6.     Ala gözlü benli dilber

Sen d’olasın benim gibi

Zülfün dökük boynun bükük

Sen d’olasın benim gibi

Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Lirik şiir türündedir.

B)    Kelime halinde redif vardır.

C)    “abab” uyak şemasına sahiptir.

D)    Ünlü düşmesine uğramış sözcükler vardır.

E)    Halk söyleyişine sahiptir.

7.     Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla,

Çoban hicranlarını basar bağrına yayla,

– Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al

Diye hıçkırır kaval.

Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Tunç uyak vardır.

B)    Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.

C)    Konusuna göre pastoraldir.

D)    Ünlü düşmesine uğramış birden fazla sözcük vardır.

E)    Hem fiil hem isim cümlesi kullanılmıştır.


8.     Tilki kapıp onu dedi ki: “Efendiciğim,

Size küçük bir ders vereceğim;

Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;

Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire.”

Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?

A) Lirik                             B) Pastoral

C) Satirik                          D) Didaktik fabl

E) Epik


9.     Yürün aslanlarım savaş edelim

Buna kavga derler bey ne, paşa ne

Haykırıp haykırıp kelle keselim

Seyreyleyin el ayağı şaşanı

Bu dörtlükte aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler vardır?

A) Lirik                             B) Satirik

C) Didaktik                       D) Epik

E) Pastoral


10.   Türlü türlü çiçeklerle bezenmiş toprak

Irmak kıyılarını çepeçevre

Eğilmiş oyuğun üstüne değin ak kavaklar

Kapıyor üstünü sarmaş dolaş olmuş.

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Konusuna göre pastoraldir.

B)    Ünlü türemesi görülmektedir.

C)    Pekiştirilmiş sözcük vardır.

D)    Teşhis (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.

E)    Hece ölçüsüyle yazılmıştır.


11.   Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmıştır?

A)    Kulağında şimdi uzak bir türkü

Bir masal anısı, bir eski türkü

B)    Merhabalar olsun, merhabalar

Yayla çiçeğim, kırk ikindim, dil-i bahar!

C)    Ezelden gül gibi olurdum handan

Şimdi bülbül gibi kalmışam giryan

D)    İnceliğin inceliğimin harmanı

Dokunduğun yerler kala gül kanı

E)    Sensiz çekilmez oldu cennet olsa da dünya

Gel, gel yalvarıyorum bitsin bu korkunç rüya


12.   Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Bu dizeler, aşağıdaki şiir türlerinden hangisinden alınmış olabilir?

A) Pastoral                      B) Lirik

C) Dramatik                      D) Didaktik

E) Epik


CEVAPLAR

1 E

2 B

3 E

4 E

5 B

6 C

7 E

8 D

9 D

10 E

11 D

12 E

BU TESTİ WORD BELGESİ OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ


{quickdown:842}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile