REKLAM

1. Dudağında yangın varmış dediler

Ta ezelden yayan koşarak geldim.

Alev yanaklara sarmış dediler

Sevda seli oldum, taşarak geldim.

Bu dörtlükte, aşağıdakilerden hangisi için bir örnek yoktur?

A) Redif           B) Yarım uyak

C) Tam uyak    D) Zengin uyak

E) Çapraz uyak


2. Bir akşam mehtabı getiren bana

Bahçe kapısını açan bir eldi.

Gözlerim sevinçle baktı o yana

Yıldızlar içinde kadınım geldi.

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisini örneklemeye uygundur?

A) Lirik şiir                      B) Epik şiir

C) Didaktik şiir                D) Satirik şiir

E) Dramatik şiir

 

3. Sevdalı akşamlar tekin değildir

Pek dolaşma gönül viranesinde

Bu dizelerle,

I.   Boyun eğildir

II.   Gururlu güneşler

III.   Aşkın efsanesinde

IV.   Şaka yoktur

sözlerinin tümü kullanılarak “çapraz uyak” düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, son iki dize aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle oluşturulur?

A) IV - III - I - II                 B) II - IV - I - III

C) II - I - IV - III                 D) IV - III - II –

E) I - II - III - IV


4.Opera için yazılan manzum eserlerde görülür.

–      Acıklı ve korkunç bir olayı anlatır.

Anlattığı, insanın gözünün önünde tiyatro gibi canlanır.

Yukarıda özellikleri verilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lirik                             B) Epik

C) Satirik                          D) Dramatik

E) Pastoral


5.     Aşağıdakilerden hangisinde “yarım uyak” vardır?

A)    Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı

Bir dakika araba yerinde durakladı

B)    Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı

Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı

C)    Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

D)    Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş

Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş

E)    Yaylımız tüketirken yoları aynı hızla

Savrulmaya başladı karlar etrafımızda


6. Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince

Bu dizelerde, aşağıdaki uyak türlerinden hangisi örneklendirilmiştir?

A) Zengin uyak                                B) Yarım uyak

C) Tam uyak                    D) Cinaslı uyak

E) Çapraz uyak


7. Gevherî der işler hata

Katırlar baskındır ata

Olur olmaz maslahata

Çocuklar karışır oldu.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Epik             B) Lirik

C) Satirik          D) Pastoral

E) Didaktik


8. Sevgilim güvenme güzelliğine

Senin de saçların tarumar olur.

Bu iki dizeden, şiirin bütünüyle ilgili özel­liklerin hangisi kesin olarak belirlenebilir?

A) Yazıldığı dönem          B) Nazım çeşidi

C) Konusu                       D) Uyak örgüsü

E) Ölçüsü


9. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A)    O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

B)    Bahar gelince yine karşı dağlara

Bülbül figan eder iner bağlara

C)    Başka şeyler de vardı, ekmek gibi, su gibi

Gülüşler öpüşler ne bileyim hepsi

D)    Bu gece tek başıma karanlıktayım

Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim

E)    Durup dinlenmeden akan bir ırmakla

Ne güzel bir orman dolusu yeşil yaprakla


10. Dumanlıdır Aladağ’ın alanı

Ortasında sarı çiçek savranı

Yiğit durağı da aslan yatağı

Dilberleri hep de böyle ola mı?

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Düz uyak düzeni kullanılmıştır.

B)    I. ve II. dizelerde tam uyak vardır.

C)    11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

D)    Dört dizede de redif kullanılmıştır.

E)    Halk edebiyatı şiir örneğidir.


11. Sahipsize kimse bakmaz

Tarlasına suyu akmaz

Kız evladı ocak yakmaz

O da bir gün ele gider.

Bu dörtlüğün uyak dizilişi (örgüsü) ve türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Düz – Yarım uyak

B)    Düz – Tam uyak

C)    Çapraz – Tam uyak

D)    Çapraz – Zengin uyak

E)    Düz – Zengin uyak


12. Bir gün bile anmaz bizi andıklarımız

Er geç unutur sevgili sandıklarımız

En sonra kül olduk bu büyük yangında

Boşmuş tutuşup kor gibi yandıklarımız.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik                          B) Epik

C) Lirik                             D) Pastoral

E) Dramatik

CEVAPLAR

1 D

6 A

11 B

2 A

7 C

12 A

3 C

8 E

4 D

9 C

5 E

10 D

 

 

BU TESTİ WORD DOSYASI OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ

{quickdown:841}

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile