REKLAM

ANI (HATIRAT)

Bir kimsenin kendi hayatını, yaşadığı devrede şahidi olduğu ya da duyduğu olayları edebî değer taşıyan bir dille anlattığı yazılara anı (hatırat) denir. Bir başka deyişle, özümüzde bir iz bıraktığı için unutulmayan ve anılmaya değer bulduğumuz olayları anlatan yazı türüdür.

Edebiyat sahasının en yaygın türlerinden biridir. Bu türde verilen eserlerin çok değişik sahalarda oluşu, ona belli bir sınır çizme imkânını zorlaştırır. Anıların önde gelen özelliği, yazarının hayatının belli bir kesitini alması ve çok sonra yazıya dökülmesidir.

İçlerinde anı türünün özelliği bulunabilecek seyahatname, sefaretname, muhtıra, tezkire, menkabe, günlük, otobiyografi ve tarih türleri ile anı türünü karıştırmamak gerekir. Bu türlerin her birinin yazılış gayeleri ayrıdır. Ortak özellikleri ise yaşanmış olaylar üzerine kurulmuş olmalarıdır. Ancak bu özellik, onları birbirinin yerine koyma sebebi olamaz.

Anıların, tarihî gerçeklerin açıklanması sırasında, önemli yardımları dokunur. Anı; tarih değilse de, tarihe yardımcıdır. Devirlerin özelliklerini anlatan anılar, o devrin tarihini yazacaklar için önemli birer belge niteliğindedir. Bundan ötürü, anı yazarı, anılarını yansıtırken tarihî gerçeklerin bozulmamasına çok dikkat etmelidir.

Anı (Hatırat) ile günlük, en çok karıştırılan iki türdür. Bu iki türün en önemli ayrılığı günlüklerin yaşanırken, anıların ise hayatta ya da ömrün sonunda kaleme alınmalarıdır.

A)      Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1............... dize sonlarındaki ses benzerliğidir.

2. Kafiyeden sonra gelen görevi aynı olan eklerin veya anlamları aynı olan sözcüklerin tekrarlanmasıyla   oluşur.

1. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünün özelliklerinden değildir?
A) İçerikte sınırlamaya gidilmez.
B) Konu yazarın istediği şekilde anlatılabilir.
C) Yazar fikirlerinde ısrarlı ve iddialı değildir.
D) Özgünlük ve subjektiflik vardır.
E) Denemeci konuyu seçerken öncelikle aydın kesiminin isteklerine cevap verir.

1. Aşağıdakilerden hangisi “Klasik tragedya (trajedi)”nin bir özelliği değildir? (1977/ÖSYS)
A) Konuların tarih ve mitolojiden alınması
B) Kişilerin soylu tabakadan seçilmesi
C) Kahramanın iç çatışmasının ve kamuoyu*nun koro ile yansıtılması
D) Çirkin ve korkunç olayların sahnede gös*terilmesi
E) Üç birlik kuralına uyulması

Nesir Türleri

Aşağıdaki parçaların hangi yazın türüne ait olduklarını yazınız.
1. O yazınızı şimdiye kadar gördüklerimin hep*sinden çok beğendim. İyi bir yazıdır, demiyo*rum; fakat okunabiliyor. Öteki yazılarınızda bir zorakilik sezilir. Değindiğiniz konuların sizi gerçekten ilgilendirmediği, o sorunların sizin içinizden kavramadığı çok bellidir. Fikirlerinizin yetersizliğini birtakım dolambaçlı sözlerle örtmeye kalkışıyordunuz. Bu kez içinizden gelen bir sese uyarak yazmışsınız.
....................