REKLAM

1) ........, dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat gibi ko­nularda bilgi vermeye ve açıklamalı ve anlatıma dayalı konuşmadır. 2) ilk köy romanı................tarafından yazılmıştır. 3) Sözlük anlamı "gençlik, yiğitlik, cömertlik" olan bu sözcük terimsel anlamıyla, tasavvufun belirlediği insan tipinin adıdır. Bu insan tipinin niteliklerinin anlatıldığı eserlere........adı verilir. 4)    ......herhangi bir konuda okuyucuya bilgi vermek veya bu bilgiler çerçevesinde bir düşünceyi sa­vunmak amacıyla yazılan gazete ve dergi yazısı­dır. 5) ilk psikolojik roman ................tarafından yazıl­mıştır.

6) ..... kişilerin dış görünüşlerinden ahlak ve karak­ter yapıları hakkında çıkarılan yargıları konu alan eserlere denir. 7)    ......, tasavvufa göre insanın yaratılış sürecini ve gelişim evrelerini anlatan eserlerdir.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

http://turk-edebiyati-dilveanlatim-cevaplari.blogspot.com.tr/2011/11/duz-yaz-turleri-bosluk-doldurma.html

1. Alaycı bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, du­rum, iğneleyici sözlerle eleştirilir. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taş­lama, yeni edebiyatımızda ise yergi adı verilir.

Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Epik şiir . B) Satirik şiir

C) Didaktik şiir D) Pastoral şiir

E) Lirik şiir

Masal

Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk hikâyelerine masal denir.

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara makale denir. Yani makaleler, herhangi bir konuda bilgi vermek, bir fikir veya bir konuya açıklık getirmek, yeni bir görüş ve düşünceyi ileri sürmek, ele alınan konu üzerinde yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarına göre deliller göstererek, bu yeni görüş ve düşünceleri desteklemek ve ispatlamak gayesi ile yazılan ilmî gazete ve dergi yazılarıdır Makalede konu sınırlaması yoktur. Bir düşünce, toplumsal bir olay, bilimsel bir gerçek, söz sanatları, plastik sanatlar, makalenin konusu olabilir. Makaleler bir tezi savunma yazılarıdır. Bu nedenle yapısı, ortaya atılan bir görüş ve bu görüşü destekleyecek düşüncelerle örülür.

DENEME

Yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, kesin kurallara varmadan, kanıtlamaya kalkmadan, okuyucuyu inanmaya zorlamadan kendisiyle konuşuyormuş gibi bir hava içinde anlattığı yazı türüdür.

DENEMENİN ÖZELLİKLERİ